NordicTrack NETL198072 Owner's Manual

Sticker met serienummer

Modelnummer NETL19807.2 Serienummer

Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige referentie.

VRAGEN?

Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigdzijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

Bezoek onze website: www.iconsupport.eu

WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laataste Pagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laataste Pagina

Aandacht: U kunt in het midden van deze handleiding een GEDETAILLEERDE TEKENING vinden.

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt.

Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

 

 

 

 

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in

 

deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt om het risico van

 

ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het

 

gebruik van dit produkt.

 

 

1.

Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of

11. Steek de stekker alleen in een geaard stop-

 

 

enig ander oefenprogramma begint. Dit is bij-

contact (zie pagina 11). Geen elk ander appa-

 

 

zonder belangrijk voor mensen ouder dan 35

raat moet zich op dezelfde groep bevinden.

 

 

of mensen met gezondheidsproblemen.

12. Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik

2.

Het is de verantwoordelijkheid van de eige-

dan alleen een snoer van 1,5 mof korter.

 

 

naar zich te ervan te overtuigen dat alle ge-

13. Houdt de stekker bij hete oppervlaktes van-

 

 

bruikers van de loopband voldoende op de

 

 

hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en

daan.

 

 

waarschuwingen.

14. Loop nooit op de loopband wanneer de elec-

3.

Gebruik de loopband alleen zoals voorge-

triciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loop-

 

 

schreven.

band niet wanneer het electrische snoer of

4.

Plaats de loopband op een vlakke onder-

stekker beschadigd is. Gebruik de loopband

niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN

 

 

grond met minstens 2,4 m ruimte rondom,

OPLOSSEN op pagina 26 als de loopband

 

 

ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte

niet goed werkt.)

 

 

aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor

 

 

 

 

dat de loopband geen luchtopeningen, luch-

15. Lees de noodstopprocedure grondig door en

 

 

troosters blokkeert. Leg een kleed onder de

test de procedure voordat u de loopband ge-

 

 

loopband om de vloer te beschermen.

bruikt (raadpleeg HOE DE ELEKTRICITEIT IN

5.

Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis

TE SCHAKELEN op pagina 13).

 

 

 

 

en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de

16. Start de loopband nooit wanneer u op de

 

 

loopband niet in een garage, op een overdekt

band staat. Houdt u altijd vast aan de hand-

 

 

terras of bij water.

leuningen wanneer u de loopband gebruikt.

6.

Gebruik de loopband niet waar spuitbussen

17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken.

 

 

gebruikt worden of waar zuurstof wordt toe-

Stel de snelheid geleidelijk bij om schok-

 

 

gevoegd.

kende versnellingen te voorkomen.

7.

Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en

18. De polssensor is geen medisch instrument.

 

 

huisdieren bij de loopband vandaan.

Verschillende factoren zoals beweging van de

8.

De loopband kan alleen door mensen die

gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de

metingen beônvloeden. De polssensor is al-

 

 

minder dan 159 kg wegen worden gebruikt.

leen als hulpmiddel bedoeld voor algemene

9.

Laat nooit meer dan een persoon op de loop-

hartslag meting.

 

 

 

 

band.

19. Laat de loopband nooit alleen staan als het

10.

Draag geschikte kleding wanneer u de loop-

oefentoestel draait. Verwijder altijd de sleutel,

trek het stroomsnoer uit de stekker, en zet de

 

 

band gebruikt. Draag geen losse kleding die

reset/off stroomonderbreker op de “off”-posi-

 

 

in de loopband verstrikt kan raken.

tie als de loopband niet wordt gebruikt.

 

 

Sportkleding voor mannen en vrouwen aan-

(Raadpleeg de tekening op pagina 5 voor de

 

 

bevolen. Gebruik de loopband nooit op blote

positie van de stroomonderbreker.)

 

 

voeten, op sokken of op sandalen. Draag al-

 

 

 

 

tijd sportschoenen.

 

 

 

 

 

 

 

3

24. SteekGEVAAR:nooit iets in welke opening dan ook. 25. Trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken voor het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een technicus worden uitgevoerd.
26. Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pa- gina 24.) U moet zeker 20 kg kunnen tillen om de loopband te kunnen uitklappen, inklappen of verplaatsen.

21. Bij het invouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat het onderstel stevig in de opslagstand wordt gehouden.

22. Zorg ervoor dat wanneer u de loopband opklapt of verplaatst dat de vergrendelingsknop het onderstel goed in de opslagpositie vergrendelt.

23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor de nieuwe NORDICTRACK® C4000 loopband gekozen heeft. De C4000 loopband combineert geavanceerde technologie met een innovatief ontwerp zodat u bij u thuis uw lichamelijke conditie kunt opbouwen en verbeteren. En wanneer u de loopband niet gebruikt kunt u de loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voordat u de loopband begint te gebruiken.

Raadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u beide stickers kunt vinden wordt op de kaft van de handleiding aangegeven.

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Bedieningspaneel

Accessoirehouder

Handleuning

Hartslagsensoren

Loopband

Voetkussentje

Bijstelbouten voor de Achterroller

Ventilator

Boekenhouder

Sleutel/Clip

Aan/uit Knop

Stroomonderbreker

Platform van het Kussen

5

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft.

Opmerking: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

Tijdens de montage zult u de meegeleverde inbussleutels , uw eigen kruiskopschroevendraaier .

Bekijk de tekeningen hieronder om u te helpen met het zoeken naar onderdelen. Het nummer tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind van deze handleiding. Het getal na de haakjes geeft het aantal onderdeeltjes aan wat nodig is voor de montage.

Opmerking: Sommige kleine onderdelen kunnen al gemonteerd zijn. Wanneer een onderdeel zich niet in de zak met onderdelen bevindt, kijk dan om te zien of het al gemonteerd is. Om schade aan de plastic onderdelen te vermijden, gebruik nooit elektrisch gereedschap voor de montage. Extra hardware kan worden bijgeleverd.

Sterring voor de

3/4” Schroef (4)–4

Bout van de Handleuning (64)–6

 

 

 

Staander (90)–10

 

 

 

Bout van de

 

 

Staander (72)–4

 

1. Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact

1

 

getrokken is.

 

 

 

Met de hulp van een tweede persoon, til de

 

 

voorkant van de loopband op en zet de dwars-

 

 

stang van de Basis (83) in de uitsparing van de

 

 

kartonnen steun, Laat de tweede persoon de

 

 

kartonnen standaard en de loopband stevig

 

 

vasthouden tot montagestap 2 is voltooid om

 

 

te voorkomen dat de loopband valt of naar

 

 

voren of naar achteren schuift.

 

 

 

83

Kartonnen

 

 

 

 

Steun

 

6

 

2.Zoek naar de Linker Staander (73) en de Rechter Staander (74). Bekijk de inzet-teken- ing. Maak de draadband in de Rechter Staander goed vast aan de Draadharnas van de Staander

(75).Houdt, met de hulp van een tweede persoon, de Rechter Staander bij de Kap van de Rechter Basis (77). Trek dan aan het andere eind van de draadband door de onderkant van de Rechter Staander totdat de Draadharnas van de Staander volledig door de Rechter Staander ligt.

Trek voorzichtig aan de Draadharnas van de Staander (75) als u de Rechter Staander(74) op de Basis (83) zet in het Rechter Scherm van de Basis (77). Zorg er ook voor dat de Draadkoker van de Staander niet gekneld raakt.

Maak de Rechter Staander (74) aan de Basis

(83)vast met twee Bouten van de Staander (72) en twee Sterring van de Staander (90). Opmerking: Waarschijnlijk moet u de Rechter Staander iets naar voren hellen om de Bouten van de Staander in de Rechter Staander te draaien. Maak de bouten nog niet vast.

Maak de Linker Handleuning (73) aan de Basis (83) vast zoals hierboven beschreven is. Aandacht: Er is geen draadkoker van de staander aan de linkerkant.

Met de hulp van een tweede persoon, laat de loopbandzakken van het kartonnen staander.

3.Zoek naar de Mouw van de Rechter Staander (96) en de Mouw van de Linker Staander (95). Schuif de Mouw van de Rechter Staander op de Rechter Staander (74) en de Linker Mouw van Linker Staander op de Linker Staander (73).

2

 

 

 

 

73

 

 

 

75

 

 

 

 

74

 

 

 

 

77

 

 

 

83

 

 

 

90

 

 

 

72

3

 

 

 

 

95

 

 

73

“Links”

 

 

 

“Rechts”

 

 

74

96

 

 

 

7

NordicTrack NETL198072 Owner's Manual

4. Met de hulp van een tweede persoon, houd het

4

Onderstel

 

 

 

 

onderstel van het bedieningspaneel bij de

 

 

 

 

 

van het

 

 

 

 

Staanders (73, 74).

 

 

 

 

 

Bedieningspan

 

 

 

 

Verbind de Draadharnas van de Staander (75)

 

eel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met de Draadkoker van het Bedieningspaneel

 

 

 

 

 

 

 

(71). Zie de afbeelding. De connectors moe-

 

 

 

 

 

 

 

ten gemakkelijk naast elkaar schuiven en op

 

 

 

73

 

 

 

hun plaats klikken. Als dit niet gebeurt, draai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan een van de aansluitingen en probeer het op-

 

 

 

 

 

 

 

nieuw. ALS DE CONNECTORS NIET GOED

 

 

 

 

 

 

71

ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIENING-

 

 

 

 

 

 

SPANEEL BESCHADIGD RAKEN WANNEER

 

 

 

 

 

75

 

DE STROOM WORDT INGESCHAKELD.

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

74

Verwijder de draadband van het Draadharnas

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de Staander (75).

 

 

 

 

 

 

 

5. Steek de houders van de Handleuning (99) op

5

 

 

 

 

 

 

de Rechter Staander (74) en de Linker Staander

 

 

 

 

 

 

(73). Zorg ervoor dat de draden niet gekneld

 

 

99

 

 

 

 

raken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

74

 

6. Zoek naar de Mouw van de Rechter Staander

6

 

 

 

 

 

 

(96) en de Mouw van de Linker Staander (95).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuif de Mouw van de Rechter Staander op de

 

 

 

 

 

 

 

Rechter Staander (74) en de Linker Mouw van

 

73

 

 

 

 

 

Linker Staander op de Linker Staander (73).

 

 

 

 

 

 

Draai dan de drie Bouten van de Handleuning

 

 

 

 

 

 

 

strak vast.

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

90

 

74

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

7.Breng de voorkant van de loopband met behulp van een tweede persoon omhoog en plaats de Dwarstang in de Basis (83) in de uitsnede op de kartonnen standaard zoals is aangegeven. Laat de tweede persoon de loopband vasthouden om te voorkomen dat deze naar voren of naar achteren schuift.

Draai de vier Staanderbouten stevig vast (72). Breng de loopband naar beneden van de kartonnen staander af met behulp van een tweede persoon.

8.Schuif de Beschermhuls van de Linker Staander (96) tegen het onderstel van het bedieningspaneel. Maak de Beschermhuls van de Rechter Staander met twee 3/4” Schroeven (4) vast.

Maak de Beschermhuls van de Linker Staander (niet getoond) op dezelfde manier aan de Linker Staander (73) vast.

7

 

 

 

 

 

 

72

72

83

 

Kartonnen

 

 

staander

8

 

 

 

73

 

 

4

 

 

 

 

 

 

96

 

 

4

74

 

 

 

9.Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn vastgedraaid voordat u de loopband gebruikt. Bewaar de meegeleverde inbussleutels op een veilige plaats. De inbussleutel is voor het bijstellen van de band (zie pagina 27). Plaats een matje onder de loopband om uw vloer te beschermen.

9

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE DRAGEN

De borstkas-sensor bestaat uit twee delen: de borstkasband en de sensor (zie de tekening hieronder). Steek de flap van de borstkas-band in het ene uiteinde van de sensor. Druk het uiteinde van de sensor onder de gesp van de borstkas-band. De flap moet gelijk zijn met de voorkant van de sensor.

 

Borstkas-band

 

Flappen

 

 

 

Flap

Sensor

Sensor

Gesp

 

 

 

Doe vervolgens de borst- kas-sensor om uw borstkas en maak het andere eind van de borstkas-band vast

aan de sensor. Mocht het nodig zijn, stel dan de lengte van de band bij. De borstkas-sen- sor moet onder uw

kleding gedragen worden, strak tegen uw huid en hoog onder uw borstspieren of borsten. Zorg ervoor dat het logo van de sensor naar voren wijst en rechtop staat.

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en zoek naar de twee electrodes aan de binnenkant (de electrodes hebben kleine randjes). Maak beide electrodes nat met een zoute vloeistof zoals wat spug of vloeistof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw huid.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE BORST- KAS-SENSOR

Droog de borstkas-sensor goed na ieder gebruik. De borstkas-sensor wordt ingeschakeld wanneer u de electrodes nat maakt en de pols-sensor draagt. De borstkas-sensor gaat uit wanneer het wordt afgedaan en de electrodes gedroogd worden. De sensor blijft langer dan nodig branden en zodoende zullen de batterijen leeg lopen als de borstkas-sensor electrodes niet goed gedroogd worden.

Bewaar de borstkas-sensor op een warme en droge plaats.

Bewaar de borstkas-sensor niet in een plastic zak of

enig andere verpakking die vocht kan vasthouden.

• Stel de borstkas-sensor niet lang bloot aan direct zonlicht, niet aan een temperatuur lager dan -10° C of aan een temperatuur hoger dan 50° C.

• Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opbergen van de borstkas-sensor niet te veel.

• Maak de borstkas-sensor schoon met een zachte doek en een beetje niet agressief schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische producten. U kunt de borstkas-band met de hand wassen en dan laten drogen.

PROBLEMEN MET DE BORSTKAS-SENSOR OPLOSSEN

De instructies op de volgende paginaʼs leggen uit hoe u de borstkas-sensor met het bedieningspaneel kunt gebruiken. Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Zorg ervoor dat u de borstkas-sensor goed draagt zoals hier links is beschreven. Opgelet: Verplaats de sensor wat naar boven of naar beneden wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Gebruik wat zoute vloeistof zoals spug of vloeistof voor contact lenzen om de electrodes van de sensor nat te maken. Maak de electrodes opnieuw wat nat wanneer de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te transpireren.

Loop of ren zo goed mogelijk op het midden van de loopband. Voor de goede weergave van de hartslag metingen moet de gebruiker zich op minder dan een armslengte van het bedieningspaneel bevinden.

De borstkas-sensor is ontwikkeld voor mensen met een normale hartslag. Problemen met de hartslagmeting kunnen een medische oorzaak hebben zoals vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppingen, of aritmie.

De werking van de borstkas-sensor kan beïnvloed worden door magnetische storingen veroorzaakt door hoogspanningsdraden en andere electromagnetische bronnen. Verplaats de loopband als u vermoedt dat dit de oorzaak is.

De CR2032 batterij kan vervangen moeten worden (zie pagina 28).

10

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE AL INGESMEERDE LOOPBAND

Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK:

Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult

u de loopband beschadigen.

 

 

HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN

 

 

De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren

1

 

geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om

Stopcontact van de

 

zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een

 

Loopband

snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd. Belangrijk: Als het

 

 

snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fa-

 

 

brikant aanbevolen snoer.

 

 

Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven eind van het snoer in het

 

 

stopcontact van de loopband. Bekijk tekening 2. Steek het snoer in

2

 

een goed geinstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met

Stopcontact

alle plaatselijke regelingen. Belangrijk: De loopband kan niet op

 

een stopcontact met onderbreker van de grondfout circut ge-

 

 

bruikt worden.

 

 

GEVAAR: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is.

Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

11

Loading...
+ 23 hidden pages