NordicTrack NETL197130 Owner's Manual

GEBRUIKERSHANDLEIDING
www.iconeurope.com
Sticker met
serienummer
Modelnr. NETL19713.0
Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.
KLANTENDIENST
Neem contact op met de
Klantendienst (zie informatie hier-
onder) of neem contact op met de
winkel waar u dit product gekocht
heeft wanneer u nog vragen heeft of
wanneer er onderdelen ontbreken of
beschadigd zijn.
4021 529 7186
Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT;
Zaterdag 09:00-13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
2
NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.
De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn
met dit product inbegrepen. Plak de stickers
op de aangegeven plaatsen over de Engelse
waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)
met waarschuwing is/zijn op de aangegeven
plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina
van deze handleiding wanneer een sticker
ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een
vervangende sticker. Plak de sticker op de
aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-
den niet op ware grootte weergegeven.
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING .........................................................2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN ...................................................3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA ..........................................................6
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
GEBRUIK EN BIJSTELLEN ..................................................................14
HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN ...............................................Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
3
1. Het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle
gebruikers van de loopband voldoende op de
hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit
of enig ander oefenprogramma begint. Dit
is vooral belangrijk voor personen boven
de 35 jaar, of personen met bestaande
gezondheidsproblemen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals beschre-
ven is.
4. Deze loopband is alleen voor gebruik in huis
bedoeld. Gebruik de loopband niet commer-
cieel of voor verhuur.
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis
en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de
loopband niet in een garage, op een overdekt
terras of bij water.
6. Plaats de loopband op een vlakke onder-
grond met minstens 2,4 m ruimte rondom,
ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte
aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor
dat de loopband geen luchtopeningen of
luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder
de loopband om uw vloer of de vloerbedek-
king te beschermen.
7. Gebruik de loopband niet waar spuitbus-
sen gebruikt worden of waar zuurstof wordt
toegevoegd.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12
jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
9. De loopband kan alleen door mensen die 170
kg of minder wegen worden gebruikt.
10. Laat nooit meer dan één persoon de loop-
band gebruiken.
11. Draag de juiste kleding bij gebruik van de
loopband. Draag geen losse kleding die
verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch
ondersteunende kleding wordt aanbevolen
voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd
trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit
met blote voeten, sokken of met sandalen.
12. Steek de stekker alleen in een geaard stop-
contact (zie pagina 14). Geen enkel ander
apparaat moet zich op dezelfde groep
bevinden.
13. Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik
dan alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm
2
)
snoer van 1,5 m of korter.
14. Houd de stekker bij hete oppervlaktes
vandaan.
15. Loop nooit op de loopband wanneer de
elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de
loopband niet wanneer het elektrische snoer
of de stekker beschadigd is. Gebruik de
loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie
PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 24 als
de loopband niet goed werkt.)
16. Lees de noodstopprocedure grondig door
en test de procedure voordat u de loopband
gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT
AAN TE ZETTEN op pagina 16).
17. Start de loopband nooit wanneer u op de
loopband staat. Houd u altijd vast aan de
handleuningen wanneer u de loopband
gebruikt.
18. De loopband kan een hoge snelheid bereiken.
Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende
versnellingen te voorkomen.
19. De hartslagmonitor is geen medisch instru-
ment. Verschillende factoren, waaronder
bewegingen van de gebruiker, kunnen de
nauwkeurigheid van de metingen beïnvloe-
den. De hartslagmonitor dient slechts om de
hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij
uw oefeningen.
WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade
door het gebruik van dit product.
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
4
20. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond-
draaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de
schakelaar in de uit-stand (zie de tekening
op pagina 5 voor de locatie van de schake-
laar) en haal de stekker van de loopband uit
het stopcontact wanneer deze niet wordt
gebruikt.
21. Voltooi eerst de montage van de loopband
voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE
op pagina 7 en HOE DE LOOPBAND IN TE
KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN op pagina
23.) U moet op veilige wijze in staat zijn om
de loopband 20 kg te verplaatsen.
22. Bij het vouwen of verschuiven van de
loopband dient u erop te letten dat de
opbergvergrendeling het onderstel stevig in
de opslagstand houdt.
23. Verander de hellingstand van de loopband
niet door voorwerpen onder de loopband te
plaatsen.
24. Steek geen enkel voorwerp in een opening
van de loopband.
25. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog
goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
26. GEVAAR: trek de stekker altijd
direct na gebruik van de loopband uit het
stopcontact. Doe dit ook bij het schoonma-
ken van de loopband, voor het plegen van
onderhoud en voor het afstellen zoals staat
beschreven in deze handleiding. Verwijder
nooit de motorkap tenzij een technicus dat
aangeeft. Onderhoud, anders dan de proce-
dures in deze handleiding, dient uitsluitend
te worden uitgevoerd door een erkende
onderhoudsvertegenwoordiger.
27. Te veel oefeningen doen, kan leiden tot
ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of
duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u
onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
5
Dank u dat u heeft gekozen voor de revolutionaire
NORDICTRACK
®
T 20.5 loopband. De T 20.5 loop-
band biedt een aantal indrukwekkende functies die
zijn ontwikkeld om uw trainingen thuis effectiever en
leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt
u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze
minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere
loopbanden.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig
door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.
Noteer het productnummer en het serienummer voor-
dat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de
stickers met het productnummer en het serienummer
kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding
aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Handleuning
Staander
Lade
Sleutel/Clip
Schakelaar
Loopband
Kussen van het loopvlak
Voetleuning
Ruststandrol
Afstelschroeven
Bedieningspaneel
Hartslagmonitor
Lengte: 208 cm
Breedte: 94 cm
Gewicht: 113 kg
VOORDAT U BEGINT
6
3/8" x 2" Bout (24)–2
#8 x 3/4" Schroef
(1)–2
5/16" Sterring
(5)–4
5/16" x 1 1/2" Schroef
(3)–4
3/8" Moer (6)–2
5/16" x 1" Schroef
(2)–8
#8 x 1/2" Schroef
(101)–2
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-
sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin
deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn
mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
7
• Montage moet door twee personen worden
uitgevoerd.
• Plaats alle onderdelen op een open plek en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar
bent met de montage.
• De onderkant van de loopband is met een hoog-
waardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens
het verzenden wat van het smeermiddel aan de
bovenkant van de loopband of het karton terecht
is gekomen. Dit is normaal. Mocht er wat van het
middel op de bovenkant van de loopband bevin-
den, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet
schurend reinigingsmiddel weg.
• De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of
“Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven
met “R” of “Right.”
• Voor het vaststellen van de kleine onderdelen,
kijkt u op pagina 6.
Voor montage heeft u het volgende gereedschap
nodig:
de meegeleverde inbussleutels
een verstelbare sleutel
een Philips-schroevendraaier
Gebruik geen elektrisch gereedschap om te voor-
komen dat u onderdelen beschadigd.
Ga naar www.iconsupport.eu op uw compu-
ter en registreer uw product.
•activeertuwgarantie
•bespaartutijdalsuooitcontactmoetopne-
men met de Klantendienst
•hiermeekunnenwijuopdehoogtestellenvan
upgrades en aanbiedingen
Aandacht: indien u geen toegang tot internet
heeft, bel dan met de Klantendienst (zie de kaft
van deze handleiding) en registreer uw product.
MONTAGE
8
1. Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact
getrokken is.
Breng de Staander (73) in de verticale stand met
behulp van een tweede persoon.
Maak het Been van de Linkerbasis (85) aan de
linkerkant van de Staander (73) vast met twee
5/16" x 1" Schroeven (2).
Maak het Been van de Rechterbasis (niet
afgebeeld) op dezelfde manier aan de rech-
terkant van de Staander (73) vast.
1
85
73
2
2. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het
Staander (82, 83).
Schuif de Linker Staanderkap (82) op de Kap
van de linker Staander (73). Schuif de Rechter
Staanderkap (83) op de Kap van de Rechter
Staander.
Druk de Linker en Rechter Staanderkappen (82,
83) omlaag tot ze op hun plaats klikken.
82
2
83
73
9
3. Verwijder de banden die de Draad van de
Staander (78) aan de Linker Staander (73)
bevestigen.
Houd het bedieningspaneel (A) met hulp van
een tweede persoon dichtbij de Staander (73).
Bevestig het bedieningspaneel (A) aan de
Staander (73) met vier 5/16" x 1" Schroeven
(2) en vier 5/16" Sterringen (5). Raadpleeg de
inzet-tekening. Zorg dat u de draden niet
afklemt (B, 78). Draai alle vier de schroeven
en draai ze vast.
A
3
78
B
5
2
5
73
B
2
78
4. Verbind de Draad van de Staander (78) met de
draad van het bedieningspaneel (B). Raadpleeg
de inzet-tekening. De connectoren zouden
makkelijk samen moeten glijden en op hun
plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt,
dient u een van de verbindingsstukken nog eens
aan te draaien en het nog eens te proberen.
ALS U DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET
GOED VERBINDT, KAN HET BEDIENINGS-
PANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE
STROOM WORDT AANGEZET.
Steek de draden (B, 78) in het bedieningspaneel
(A).
78
4
A
B
78
B
10
5. Zoek naar de Linker Handleuning (C).
Maak de Linker Handleuning (C) aan het bedie-
ningspaneel vast (A) met twee 5/16" x 1 1/2"
Schroeven (3). Start beide schroeven en draai
ze vast. Zorg dat u de bedrading niet beklemt.
Maak de Rechter Handleuning (niet getoond)
op dezelfde manier vast.
3
3
C
5
A
C
101
6
6. Draai een #8 x 1/2" Schroef (101) en een #8 x
3/4" Schroef (1) in het bedieningspaneel (A) en
in de linker handleuning (C) op de afgebeelde
locaties. Draai de Schroeven niet te vast aan.
Draai een #8 x 1/2" Schroef (niet afgebeeld)
en een #8 x 3/4" Schroef (niet afgebeeld)
in het bedieningspaneel en in de rechter
handleuning.
1
A
11
7. Breng daarna het Onderstel (52) omhoog, tot de
positie die is afgebeeld. Laat een tweede per-
soon het Onderstel vasthouden totdat stap 8
voltooid is.
Richt de Opbergvergrendeling (49) zo dat de
grote loop en de vergrendelingsknop zich in de
afgebeelde posities bevinden.
Bevestig het onderste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (49) aan de Staander (73)
met een 3/8" x 2" Bout (24) en een 3/8" Moer (6).
7
49
Groot
Loop
52
Vergren-
delknop
73
6
24
8. Bevestig het bovenste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (49) aan de Onderstel
(52) met een 3/8" x 2" Bout (24) en een 3/8"
Moer (6). Aandacht: het kan nodig zijn om
het Onderstel heen en weer te schuiven om
de Opbergvergrendeling uit te lijnen met het
Onderstel.
Breng het Onderstel (52) naar beneden (zie
DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR
GEBRUIK op pagina 23).
8
24
6
49
52
Loading...
+ 25 hidden pages