NordicTrack NETL197130 Owner's Manual

Loading...

Modelnr. NETL19713.0

 

Serienr.

gebruikERSHANDLEIDING

voor verdere raadpleging.

Schrijf het serienummer hierboven

 

Sticker met

 

serienummer

 

KLANTENDIENST

 

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

 

Lees voor gebruik van dit

 

apparaat alle instructies en

 

voorzorgsmaatregelen in deze

 

handleiding. Bewaar deze hand-

 

leiding voor verdere raadpleging.

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . .                       6 MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               14 HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . .             Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse

waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-

den niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband kan alleen door mensen die 170 kg of minder wegen worden gebruikt.

10.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

11.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die

verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

12.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 14). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

13.Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm 2) snoer van 1,5 m of korter.

14.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 24 als de loopband niet goed werkt.)

16.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 16).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de schakelaar in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar) en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN op pagina 23.) U moet op veilige wijze in staat zijn om de loopband 20 kg te verplaatsen.

22.Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

23.Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

24.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

25.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

26.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

27.Te veel oefeningen doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u heeft gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T 20.5 loopband. De T 20.5 loopband biedt een aantal indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw trainingen thuis effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze

minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte: 208 cm

Breedte: 94 cm

Gewicht: 113 kg

Handleuning

Staander

Loopband

Voetleuning

Ruststandrol

Afstelschroeven

Bedieningspaneel

Lade

Hartslagmonitor

Sleutel/Clip

Schakelaar

Kussen van het loopvlak

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET Onderdelen achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

 

 

#8 x 1/2" Schroef

#8 x 3/4" Schroef

5/16" Sterring

3/8" Moer (6)–2

(101)–2

(1)–2

(5)–4

 

 

 

5/16" x 1" Schroef

5/16" x 1 1/2" Schroef

 

3/8" x 2" Bout (24)–2

(2)–8

(3)–4

 

 

6

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.

De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het verzenden wat van het smeermiddel aan de bovenkant van de loopband of het karton terecht is gekomen. Dit is normaal. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet schurend reinigingsmiddel weg.

De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right.”

Voor het vaststellen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

de meegeleverde inbussleutels

een verstelbare sleutel

een Philips-schroevendraaier

Gebruik geen elektrisch gereedschap om te voorkomen dat u onderdelen beschadigd.

Ga naar www.iconsupport.eu op uw computer en registreer uw product.

activeert uw garantie

bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst

hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Aandacht: indien u geen toegang tot internet heeft, bel dan met de Klantendienst (zie de kaft van deze handleiding) en registreer uw product.

7

1. Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact

1

getrokken is.

 

Breng de Staander (73) in de verticale stand met

73

behulp van een tweede persoon.

 

Maak het Been van de Linkerbasis (85) aan de

 

linkerkant van de Staander (73) vast met twee

 

5/16" x 1" Schroeven (2).

2

Maak het Been van de Rechterbasis (niet

 

afgebeeld) op dezelfde manier aan de rech-

 

terkant van de Staander (73) vast.

 

 

85

2. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het

2

Staander (82, 83).

 

Schuif de Linker Staanderkap (82) op de Kap

83

van de linker Staander (73). Schuif de Rechter

73

Staanderkap (83) op de Kap van de Rechter

 

Staander.

 

Druk de Linker en Rechter Staanderkappen (82,

82

83) omlaag tot ze op hun plaats klikken.

 

8

NordicTrack NETL197130 Owner's Manual

3. Verwijder de banden die de Draad van de

3

 

 

 

 

Staander (78) aan de Linker Staander (73)

 

 

 

 

bevestigen.

 

 

 

A

 

Houd het bedieningspaneel (A) met hulp van

 

 

 

 

2

een tweede persoon dichtbij de Staander (73).

 

 

 

 

 

Bevestig het bedieningspaneel (A) aan de

 

 

 

5

 

Staander (73) met vier 5/16" x 1" Schroeven

 

 

 

 

 

(2) en vier 5/16" Sterringen (5). Raadpleeg de

 

 

 

 

 

inzet-tekening. Zorg dat u de draden niet

 

 

 

 

 

afklemt (B, 78). Draai alle vier de schroeven

 

2

 

 

 

en draai ze vast.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

73

78

78

B

 

 

 

4. Verbind de Draad van de Staander (78) met de

4

 

 

 

 

draad van het bedieningspaneel (B). Raadpleeg

 

 

 

 

de inzet-tekening. De connectoren zouden

 

 

 

 

 

makkelijk samen moeten glijden en op hun

 

 

 

 

 

plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt,

 

 

 

 

 

dient u een van de verbindingsstukken nog eens

 

 

 

 

 

aan te draaien en het nog eens te proberen.

 

 

 

 

 

Als u de verbindingsstukken NIET

 

 

 

 

 

GOED VERBINDT, kan het bedienings-

 

 

 

 

 

paneel beschadigd raken als de

 

 

 

 

 

stroom wordt aangezet.

 

78

B

 

 

Steek de draden (B, 78) in het bedieningspaneel

 

 

 

 

 

 

 

 

(A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

78

 

 

9

 

 

 

 

5. Zoek naar de Linker Handleuning (C).

5

 

Maak de Linker Handleuning (C) aan het bedie-

A

ningspaneel vast (A) met twee 5/16" x 1 1/2"

 

Schroeven (3). Start beide schroeven en draai

 

ze vast. Zorg dat u de bedrading niet beklemt.

 

Maak de Rechter Handleuning (niet getoond) op dezelfde manier vast.

C

3

3

6. Draai een #8 x 1/2" Schroef (101) en een #8 x

6

 

3/4" Schroef (1) in het bedieningspaneel (A) en

 

in de linker handleuning (C) op de afgebeelde

A

1

locaties. Draai de Schroeven niet te vast aan.

 

Draai een #8 x 1/2" Schroef (niet afgebeeld) en een #8 x 3/4" Schroef (niet afgebeeld) in het bedieningspaneel en in de rechter handleuning.

C

101

10

7.Breng daarna het Onderstel (52) omhoog, tot de positie die is afgebeeld. Laat een tweede persoon het Onderstel vasthouden totdat stap 8 voltooid is.

Richt de Opbergvergrendeling (49) zo dat de grote loop en de vergrendelingsknop zich in de afgebeelde posities bevinden.

Bevestig het onderste uiteinde van de Opbergvergrendeling (49) aan de Staander (73) met een 3/8" x 2" Bout (24) en een 3/8" Moer (6).

8.Bevestig het bovenste uiteinde van de Opbergvergrendeling (49) aan de Onderstel (52) met een 3/8" x 2" Bout (24) en een 3/8" Moer (6). Aandacht: het kan nodig zijn om het Onderstel heen en weer te schuiven om de Opbergvergrendeling uit te lijnen met het Onderstel.

Breng het Onderstel (52) naar beneden (zie DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GEBRUIK op pagina 23).

7

 

 

 

 

52

 

73

6

Vergren-

49

24

 

 

delknop

 

 

 

Groot

 

Loop

8

 

 

52

6 24

49

11

+ 25 hidden pages