NordicTrack NETL197110 Owner's Manual

Loading...
NordicTrack NETL197110 Owner's Manual

Modelnr. NETL19711.0

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

. 2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

5

ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

6

MONTAGE

 

 

 

 

7

DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

13

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

14

DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

24

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

25

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

28

LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

.

. . .

.

30

GEDETAILLEERDE TEKENING

 

 

 

 

32

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

 

 

Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s)

worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die 159 kg of minder wegen worden gebruikt.

9.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

10.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingsschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 14). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer dan niet langer is dan 1,5 m.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 25 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg DE ELEKTRICITEIT INSCHAKELEN op pagina 16).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

3

18.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De hartslagmonitor dient slechts om een algemene hartslagtrend te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

19.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de aan/ uitschakelaar in de uitstand wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de stroomonderbreker.)

20.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 24.) U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.

21.Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

22.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

23.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

24.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

25.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

26.Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T20.0 loopband. Deze T20.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

206 cm

Bedieningspaneel

Breedte:

94 cm

 

 

 

Handgreep

 

 

Hartslagmonitor

Handleuning

 

Staander

Sleutel/Clip

 

 

 

 

Aan/uitschakelaar

Loopband

 

 

Voetleuning

 

 

 

 

Kussen van het oppervlak

Afstelschroeven van

 

de Ruststandrol

 

 

 

5

ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

6

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.

Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd.

De onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt

u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Voor het herkennen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Het volgende gereedschap kan voor de montage nodig zijn:

de meegeleverde inbusleutels

een instelbare sleutel

een Philips schroevendraaier

Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken.

1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

1

 

 

contact is aangesloten.

 

 

Om de vloer of de vloerbedekking tegen schade

 

 

 

te beschermen, kunt u een stuk karton onder de

 

 

 

achterkant van het Onderstel (56) plaatsen.

 

 

 

Maak de Linkerwieldop (96) aan de Basis (97)

 

 

 

vast met twee #8 x 3/4" Schroeven (1).

 

 

 

Maak de Rechterwieldop (niet afgebeeld) op

97

 

 

dezelfde manier aan de rechterkant van de

1

 

 

Basis (97) vast.

 

 

 

 

56

 

 

96

 

 

Karton

 

 

 

2. Trek de Draad van de Staander (84) en de

2

 

 

Aardingsdraad van de Basis (94) door het aan-

 

 

 

 

 

gegeven gat in de Basis (97).

 

 

 

Bevestig de Aardingsdraad van de Basis (94)

 

 

 

vast aan de Basis (97) met een #8 x 1/2"

 

 

 

Aardingschroef (9).

Gat

81

 

Plaats de Doorvoerhuls (81) in het vierkante gat

 

 

 

 

 

in de Basis (97).

84

 

 

 

9

94

97

 

 

 

7

 

 

3. Zoek de Linker Staander (89) die staat aan-

3

 

gegeven met “Left” (L of Left geeft links aan;

84

 

R of Right geeft rechts aan). Laat een tweede

89

persoon de Linker Staander naast de Basis (97)

 

 

 

vasthouden.

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-

 

 

 

Bind-

84

band in de Linker Staander (89) stevig rond

 

 

 

draad

 

het uiteinde van de Draad van de Staander

 

 

 

 

 

(84) vast. Trek dan aan het andere eind van de

 

 

Binddraad

 

draadband totdat de Draad van de Staander

 

 

 

 

 

 

 

 

door de Linker Staander is getrokken.

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

84

97

 

4. Houd de Linker Staander (89) tegen de Basis

4

 

 

 

 

(97) vast. Zorg dat u de bedrading niet be-

 

 

 

 

 

klemt. Plaats, indien nodig de Aardingsdraad

 

 

 

 

 

van de Basis (94) in het gaat aan de zijkant

 

 

 

 

 

van de Linker Staander. Steek dan twee 3/8"

 

 

 

 

 

x 2 3/4" Schroeven (7) en twee 3/8" x 1 1/4"

 

 

 

 

 

Schroeven (8) met twee 3/8" Stertussenringen

 

 

 

 

 

(12) in de Linker Staander.

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en de 3/8"

 

89

 

 

 

x 1 1/4" Schroeven (8) gedeeltelijk totdat de

 

 

 

 

koppen van de Schroeven de Linker Staander

 

 

 

 

 

(89) raken. Draai de Schroeven nog niet te

 

 

 

 

 

vast. Aandacht: het kan handig zijn om een

 

7

 

 

 

Korte Inbussleutel (113) te gebruiken op de aan-

 

 

 

 

 

 

 

113

 

gegeven Schroef.

 

 

 

 

Maak de Rechter Staander (niet getoond) op

12

 

 

 

 

dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen

 

 

 

 

 

draden aan de rechterkant.

 

 

 

 

 

 

8

94

 

 

 

 

12

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

5. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het Basis

5

 

(92, 93). Schuif de Linkerkap van de Basis op

 

de Linker Staander (89). Schuif de Rechterkap

 

 

van de Basis op de Rechter Staander (90).

 

 

Druk de Kapjes van de Basis nog niet op hun

 

 

plaats.

 

90

 

 

 

89

93

 

92

 

6. Houd het bedieningspaneel met de hulp van

6

 

een tweede persoon dichtbij de Linker Staander

 

 

(89).

 

 

Verbind de Draad van de Staander (84) met de

Bedieningspaneelmodule

draad van het bedieningspaneel. Raadpleeg

 

 

de inzet-tekening. De connectoren zouden

 

 

makkelijk samen moeten glijden en op hun

 

 

plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt,

 

 

dient u een van de verbindingsstukken te

 

 

draaien en het nog eens te proberen. ALS U

 

 

DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED

 

 

VERBINDT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL

 

 

BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM

 

 

WORDT AANGEZET. Verwijder de draadband

 

 

uit de Draad van de Staander.

 

 

 

84

Draad

 

van het

 

Bind-

Bedien-

 

draad

ings-

 

 

paneel

 

 

89

 

9

 

7. Steek de draden in de Linker Staander (89)

7

 

 

terwijl u het Bedieningspaneel op de Linker en

 

 

 

 

 

Rechter Staanders (89, 90) plaatst. Zorg ervoor

 

 

Bedienings-

dat de Draad van de Staander (84) niet be-

 

 

paneelmodule

kneld raakt.

 

 

 

Bevestig het bedieningspaneel vast met vier

 

 

5

 

 

 

5/16" x 1 1/2" Schroeven (5) en vier 5/16"

 

 

 

Stertussenringen (10). Draai alle vier de

 

 

10

schroeven en draai ze vast.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

84

 

90

 

 

89

 

8. Zoek de Linker Handleuning (87) die staat aan-

8

 

 

gegeven met “Left” (L of Left geeft links aan;

 

 

 

 

 

R of Right geeft rechts aan). Schuif de Linker

 

Bedienings-

 

Handleuning tussen het bedieningspaneel en de

 

paneelmodule

 

polssensorrmodule.

 

Polssensormodule

 

 

Bevestig de Linker Handleuning (87) met twee

 

 

 

5/16" x 2" Schroeven (4), een 5/16" x 3 3/4"

 

 

 

Schroef (2), en drie 5/16" Stertussenringen (10)

 

 

87

zoals afgebeeld. Draai alle drie de schroeven

 

 

en draai ze vast.

 

10

 

Maak de Rechter Handleuning (niet getoond)

 

 

 

4

 

op de hierboven beschreven wijze vast aan

 

 

 

het bedieningspaneel.

 

10

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

10

 

 

9.Draai de vier 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) stevig vast en draai daarna de vier 3/8" x 1 1/4"

Schroeven (8) (alleen één kant wordt getoond) goed vast.

Druk de Linker en Rechter Kapjes van de Basis (92, 93) op de Basis (97) tot ze op hun plaats klikken.

10.Breng daarna het Onderstel (56) omhoog, tot de positie die is afgebeeld. Laat een tweede persoon het Onderstel vasthouden totdat stap 12 voltooid is.

Richt de Opbergvergrendeling (53) zo dat de grote loop en de vergrendelingsknop zich in de afgebeelde posities bevinden.

Bevestig het onderste uiteinde van de

Opbergvergrendeling (53) aan de Basis (97) met een 3/8" x 2" Bout (3) en een 3/8" Moer (11).

9

93

92

7

8

97

10

56

97

11

Vergren- 53

3

 

delknop

Grote

 

 

loop

11

+ 25 hidden pages