NordicTrack NETL177111 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack NETL177111 Owner's Manual

Serienr.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Modelnr. NETL17711.1

 

Schrijf het serienummer hierboven

 

voor verdere raadpleging.

 

Sticker met

 

serienummer

 

KLANTENDIENST

 

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag: 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

 

Lees voor gebruik van dit

 

apparaat alle instructies en

 

voorzorgsmaatregelen in deze

 

handleiding. Bewaar deze

 

handleiding voor verdere

www.iconeurope.com

raadpleging.

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . . .5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. .

.

 

 

 

6

MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . . .7

DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .14

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. .

. . . .

. .

.

.

. . . . .15

HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN. .

. . . . . .

. .

. . . .

. . .

. . . . . .23

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .24

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .27

LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .30

GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .32

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

.

.

Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse

waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-

den niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees om het risico op brandwonden, brand, elektrische shok, of persoonlijkletsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u de loopband gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen voor personen ouder dan 35, of voor personen met al reeds bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals in deze handleiding beschreven.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik thuis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel, niet voor verhuur of in een instelling.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband mag alleen door mensen die 159 kg of minder wegen worden gebruikt.

10.Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.

11.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken.

Sportsuspensiors worden aangeraden voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd sportschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, met alleen sokken of sandalen aan.

12.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 15). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.

13.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-draadig, 1 mm2 (maat 14) snoer van maximaal 1,5 m.

14.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als deze niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 24 als de loopband niet goed werkt).

16.Lees de noodstopprocedure grondig door, begrijp wat u gelezen heeft en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op bladzijde 17).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd aan de handleuningen vast wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan op hoge snelheid draaien. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

3

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de stroomschakelaar in de uitstand wanneer de loopband niet gebruikt wordt. (Zie de tekening op bladzijde 5 om te zien waar de stroomschakelaar zit.)

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u deze rechtop zet, neer laat, of verplaatst. (Zie MONTAGE op bladzijde 7 en HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op bladzijde 23.) U moet in staat zijn om veilig 20 kg op te kunnen optillen, neer te kunnen laten of om de loopband te kunnen verplaatsen.

22.Bij het inklappen of verplaatsen van de loopband dient u ervoor te zorgen dat de

opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.

23.Steek geen enkel voorwerp in welke opening van de loopband dan ook.

24.Controleer alle onderdelen regelmatig en draai ze indien nodig goed vast.

25.GEVAAR: trek de stekker na gebruik altijd direct uit het stopcontact. Doe dit

ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstellen zoals in deze handleiding beschreven. Verwijder nooit de motorkap tenzij een erkende servicemonteur dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, moet uitsluitend uitgevoerd worden door een erkende servicemonteur.

26.Te veel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of tot de dood. Als u zich duizelig voelt of pijn voelt, stop dan meteen met het oefenen en begin met een afkoeling.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T18.0 loopband. Deze T18.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

203 cm

Lade

Bedieningspaneel

Breedte:

97 cm

 

 

Gewicht:

128 kg

 

Hartslagmonitor

 

 

 

Handleuning

 

Sleutel/Klip

 

 

 

 

 

 

Stroomschakelaar

Band

 

 

 

Voetrail

 

 

 

 

 

 

Verstelbaar Kussen

 

 

 

van het Loopplatform

Bijstelschroeven

 

 

van de Ruststandrol

 

 

 

 

 

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

#8 x 1/2" Schroef

#8 x 3/4" Schroef

#10 x 3/4" Schroef

5/16" Sterring

3/8" Sterring

(1)–9

(2)–4

(8)–4

 

 

 

 

 

(9)–6

(11)–3

 

 

 

 

 

3/8" x 1" Hechtbout

5/16" x 1 1/4"

 

3/8" x 1 3/4"

3/8" Moer (10)–2

(4)–4

Hechtbout (5)–6

Hechtbout (6)–1

3/8" x 2" Bout (3)–1

3/8" x 2 3/4" Hechtbout (7)–3

6

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.

Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd.

Er kan, na verzending, een olieachtige substantie op de buitenkant van de loopband zitten. Dit is normaal. Mocht er wat olieachtige substantie op de loopband zitten, veeg dit dan met een zachte lap en een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel weg.

Linker onderdelen zijn met een “L” of “Left” aangegeven en rechter onderdelen zijn met een “R” of “Right” aangegeven.

Voor het herkennen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap:

de meegeleverde inbussleutel

een verstelbare sleutel

een kruiskopschroevendraaier

schaar

Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken.

1. Ga op uw computer naar www.iconsupport.eu

1

en registreer uw apparaat.

 

Door uw apparaat te registeren heeft u de vol-

 

gende voordelen:

 

• activering van de fabrieksgarantie

 

• het zal u tijd besparen wanneer u met de klan-

 

tendienst contact opneemt

 

• dan kunnen wij u informeren over upgrades en

 

aanbiedingen

 

Aandacht: bel met de KLANTENDIENST wan-

 

neer u geen toegang tot internet heeft (zie de

 

kaft van deze handleiding) om uw appraraat te

 

registreren.

 

2. Zorg dat het snoer niet in het stopcontact

2

 

 

gestoken is.

 

 

 

 

 

Maak de Rechter Wieldop (90) aan de Basis (94)

 

 

 

vast met twee #8 x 3/4" Schroeven (2).

 

 

 

Maak de Linker Wieldop (niet afgebeeld) op

 

 

 

dezelfde manier aan de linkerkant van de

 

 

 

Basis (94) vast.

 

 

 

Snij de transportdraadband die de Draad van de

90

 

 

2

 

 

Staander (79) aan de Basis (94) vasthoudt door.

 

 

 

94

79

Draad-

 

 

band

 

7

 

 

3. Schuif de Beschermingskapje van de Staander

3

Draad-

(87) op de onderkant van de Staander (86) zoals

 

afgebeeld.

 

band

Laat een tweede persoon de Staander (86) bij de

 

 

Basis (94) vasthouden.

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-

 

86

band in de Staander (86) stevig vast rond het

 

uiteinde van de Draad van de Staander (79).

 

 

Trek dan aan het andere uiteinde van de draad-

 

 

band totdat de Draad van de Staander goed

 

 

door de Staander ligt.

 

94

 

86

Gat

 

Draad-

 

87

 

band

Gat

 

 

 

79

79

 

 

4. Houd de Staander (86) tegen de Basis (94).

4

 

Zorg ervoor dat de Draad van de Staander

 

 

(79) niet bekneld raakt. Steek drie 3/8" x 2 3/4"

 

 

Hechtbouten (7) met drie 3/8" Sterringen (11) in

 

 

de Staander.

 

 

Draai de 3/8" x 2 3/4" Hechtbouten (7)

 

86

gedeeltelijk vast tot de koppen van de

 

 

 

Hechtbouten de Staander (86) raken; draai de

 

 

Hechtbouten nog niet helemaal vast.

 

 

 

 

79

 

 

7

 

 

94

 

 

11

 

8

 

5.Schuif de stevigheid van het Verstelbare Kussens (39) tot instelling 5 (alleen een kant is afgebeeld).

Zoek naar de Rechter Handleuning (82) en de Rechter Basiskap (84). Schuif de Rechter Basiskap op de Rechter Handleuning.

Houd een 3/8" x 1" Hechtbout (4) op het uiteinde van een inbussleutel en steek de Hechtbout

in de Rechter Handleuning (82). Herhaal deze stap met een tweede 3/8" x 1" Hechtbout (4).

Draai de twee 3/8" x 1" Hechtbouten (4) gedeeltelijk vast in de Rechter Handleuning (82) en in de Basis (94) totdat de koppen van de Hechtbouten de Rechter Handleuning raken; draai de Hechtbouten nog niet helemaal vast. Druk de Rechter Basiskap (84) nog niet op zijn plaats.

Schuif de Linker Basiskap (niet afgebeeld) op

de Linker Handleuning (niet afgebeeld). Maak de Linker Handleuning aan de Basis (94) vast zoals hierboven beschreven.

6.Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte oppervlakte om het bedieningspaneel niet te bekrassen. Verwijder de Schroef

(A) en til de Dwarsstang (80) af. Gooi de Schroef weg.

5

84

 

94

39

82

4

6

 

 

Bediening-

 

spaneel

 

A

 

80

9

7.BELANGRIJK: gebruik geen groot gereedschap om de Dwarsstang (80) niet te beschadigen en draai de #10 x 3/4"

Schroeven (8) niet te vast.

Draai de Dwarsstang (80) zoals afgebeeld. Maak de Dwarsstang aan de Handleuningen (81, 82) vast met vier #10 x 3/4" Schroeven (8).

Draai eerst alle zes de Schroeven wat aan, en draai dan elke Schroef vast.

8.Maak de Linker Lade (101) en de Rechter Lade (102) aan het bedieningspaneel vast met zes #8 x 1/2" Schroeven (1).

7

81

 

8

 

 

80

8

 

 

 

 

82

8

 

 

1

102

 

 

1

1

 

1

 

 

101

Bediening-

 

 

spaneel

 

10

9.Houd het bedieningspaneel met hulp van een tweede persoon dichtbij de Staander (86).

Sluit de Draad van de Staander (79) aan op de draad van het bedieningspaneel.

Raadpleeg de inzet-tekening. De connectoren zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt, dient u een van de connectoren te draaien en het nog eens te proberen.

ALS U DE CONNECTOREN NIET GOED AANSLUIT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM INGESCHAKELD WORDT. Verwijder de draadband uit de Draad van de Staander.

10.Plaats het bedieningspaneel op de Handleuningen (81, 82) en op de Staander (86). Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken. Steek het overschot aan Draad van de Staander (niet afgebeeld) in de Staander.

Maak het bedieningspaneel aan de Dwarsstang (niet afgebeeld) vast met drie #8 x 1/2" Schroeven (1). Draai de Schroeven nog niet volledig vast.

9

Bedieningspaneel

Draad van het 79 Bedieningspaneel

 

86

 

 

Draadband

 

79

 

 

10

 

 

 

Bedieningspaneel

1

1

81

 

 

82

86

 

 

 

11

Loading...
+ 25 hidden pages