NordicTrack NETL149092 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack NETL149092 Owner's Manual

Met universele dock voor iPod®

Modelnr. NETL14909.1 Serienr.

Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website: www.iconsupport.eu

GEBRUIKSAANWIJZING

OPGELET

 

Lees voor gebruik van dit appa-

 

raat alle instructies en voor-

 

zorgsmaatregelen in deze hand-

 

leiding. Bewaar deze handleiding

www.iconeurope.com

voor verdere raadpleging.

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-POLSSENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle begrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw

loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die 136 kg of minder wegen worden gebruikt.

9.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

10.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Athlethische ondersteunende kleding wordt aanbevolen

voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingsschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 13). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer dan niet langer is dan 1,5 meter.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is.Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 26 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 15).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

18.De polssensor is geen medisch apparaat. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

19. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond-

23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog

draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de

goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

stekker uit het stopcontact, en zet de

24. GEVAAR: trek de stekker altijd direct

reset/off stroomonderbreker in de uit-positie

wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de

na gebruik van de loopband uit het stopcon-

tekening op pagina 5 voor de locatie van de

tact. Eveneens de stekker uit het stopcontact

stroomonderbreker.)

trekken vóór het schoonmaken van de loop-

20. Voltooi eerst de montage van de loopband

band, voor het plegen van onderhoud en

voor het bijregelen zoals beschreven is in

voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.

deze handleiding. Verwijder nooit de mo-

(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOP-

torkap tenzij een technicus dat aangeeft.

BAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op

Onderhoud, anders dan de procedures in

pagina 24.) U moet op veilige wijze in staat

deze handleiding moeten uitsluitend worden

zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de

uitgevoerd door een erkende onder-

loopband te verplaatsen.

houdsvertegenwoordiger.

21. Bij het vouwen of verschuiven van de loop-

25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge-

band dient u erop te letten dat de opbergver-

bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet

grendeling het onderstel stevig in de opslag-

commercieel of voor verhuur.

stand houdt.

26. Te veel oefenen kan tot blessures of zelf de

 

22. Steek geen enkel onderwerp in welke open-

dood leiden. Als u zich duizelig voelt of pijn

ing dan ook van de loopband.

voelt, stop dan meteen met het oefenen en

begin met een afkoeling.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u de revolutionaire NordicTrack® T12si loopband met Universele iPod®-dock heeft gekozen. De T12si met Universele docking voor iPod heeft een uitgebreid scala aan functies waarmee u uw training plezieriger en effectiever kunt maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voordat u de loopband begint te gebruiken.

Raadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u beide stickers kunt vinden wordt op de kaft van de handleiding aangegeven.

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen

Accessoire Houder

Handleuning

Staander

Loopband

Voetkussentje

Bijstelbouten van de Ruststandrol

Bedieningspaneel

Polssensor

Sleutel/Klip

Reset/off

Stroomonder-

breker

Platform van het Kussen

5

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd. Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Tijdens de montage zult u de meegeleverde inbussleutels

, rubber hamer

, uw eigen

kruiskopschroevendraaier

, Engelse sleutels

en neuspunt combinatietang nodig

hebben

.

 

 

 

Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking: als een onderdeel in het onderdelenzakje ontbreekt, controleer dan of het is bevestigd aan een van de onderdelen die gemonteerd moet worden. Om schade aan plastic onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

5/16" Sterring

3/8" Sterring

 

3/8" Moer (8)–3

(10)–6

 

Tussenstuk van de

 

 

(9)–4

 

 

 

 

Basisvoet (13)–2

 

Bouttussenstuk (80)–4

#8 x 1" Tekschroef

1/4" x 3/4" Bout

(2)–4

(5)–4

 

5/16" x 1" Bout (7)–6

3/8" x 2" Bout (4)–3

 

 

 

 

3/8" x 4 1/2" Bout (6)–4

 

 

 

 

6

 

1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

1

 

 

 

 

 

 

 

contact is aangesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder de 3/8" Moer (8), de 3/8" x 2" Bout (4),

 

 

 

 

 

 

 

 

en de verzendbeugel (A) van de Basis (83).

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaal deze stap voor de andere kant van

 

 

 

 

 

 

 

 

de loopband. Gooi de verzendbeugels weg. De

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouten en Moeren zullen worden gebruikt in de

 

 

 

 

 

 

 

 

stappen 3 en 6.

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

4

 

2. Draai de loopband voorzichtig naar de linkerkant

2

 

 

 

 

 

 

 

met de hulp van een tweede persoon. Vouw het

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstel (56) gedeeltelijk zodat de loopband

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

stabieler is; vouw het Onderstel nog niet

 

 

 

 

 

 

 

 

volledig in.

 

 

 

 

38

 

 

 

Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de

 

 

 

 

 

 

Gat

 

 

 

 

 

 

 

vervoerbeugel (C) en gooi deze weg.

 

 

 

 

 

 

 

81 2

Snij de banden die de Draad van de Staander

 

 

 

 

 

 

 

(38) aan de Basis (83) bevestigen door. Plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

een draad in het aangegeven gat in de Basis en

 

 

 

 

 

 

 

83

gebruik het draad om het Draad van de

 

 

 

 

 

 

 

Staander uit het gat te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestig een Basisvoet (81) aan de Basis (83)

 

13

81

 

 

 

 

 

op de aangegeven plaats vast met een #8 x 1"

56

2

 

 

 

 

Tekschroef (2) en een Tussenstuk voor het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisvoet (13). Maak dan een ander Basisvoet

 

 

 

 

 

 

 

 

(81) met slechts één #8 x 1" Tekschroef (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bevestig een Wiel (84) met de 3/8" Moer (8) en

3

 

de 3/8" x 2" Bout (4) die u hebt verwijderd in

 

 

stap 1. Draai de moer niet te vast; het Wiel

 

 

moet vrij kunnen draaien.

 

 

 

 

83

 

4

 

 

8

84

 

 

 

7

 

4.

Stel vast wat de Rechter Staander (78) en het

4

 

 

 

 

 

 

Rechter Staandertussenstuk is (79) deze zijn

 

 

78

 

 

 

 

gemarkeerd met ʻRechts”stickers.

 

 

 

 

 

 

Steek de Draad van de Staander (38) door het

 

38

 

 

 

 

 

Tussenstuk van de Rechter Staander (79) zoals

 

 

 

 

38

 

aangegeven. Plaats het Tussenstuk van de

 

 

 

 

 

 

Rechter Staander op de Basis (83). Zorg ervoor

 

Lange

79

 

 

 

 

dat de Draad van de Staander niet bekneld

 

 

 

 

 

 

Opbinddraad

 

 

 

 

 

raakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een tweede persoon de Rechter Staander

 

 

 

 

 

83

 

(78) naast de Basis (83) vasthouden.

 

 

 

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de lange

 

 

 

 

 

 

 

band in de Rechter Staander stevig vast rond

 

78

 

 

 

 

 

het eind van de Draad van de Staander (38).

38

 

 

 

 

 

Trek dan aan het andere eind van de lange band

Lange

 

 

 

 

 

totdat de Draad van de Staander helemaal door

 

Opbind

 

 

 

 

 

de Rechter Staander is getrokken.

 

draad

 

 

 

 

5. Houd een Bouttussenstuk (80) in het onderste

5

 

 

 

6

 

 

uiteinde van de Rechter Staander (78). Plaats

 

 

 

 

 

een 3/8" x 4 1/2" Bout (6) met een 3/8" Sterring

 

78

 

 

 

 

 

(9) in de Rechter staander en het bouttussen-

 

 

 

 

 

 

stuk. Herhaal deze stap met een tweede bout-

 

 

 

 

 

 

 

tussenstuk (80), 3/8" x 4 1/2" Bout (6), en

 

 

79

 

 

9 38

 

3/8" Sterring (9). Zet dan de Rechter staander

 

 

 

 

 

in het Tussenstuk van de Rechter Staander

 

 

 

 

 

 

 

(79). Zorg ervoor dat de Draad van de

 

 

 

 

 

 

 

Staander (38) niet bekneld raakt.

 

 

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 4 1/2" Bouten (6) gedeeltelijk

 

 

 

 

 

80

 

vast. Draai de Bouten nog niet te vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Draai de loopband voorzichtig naar de

6

 

 

 

 

 

 

rechterkant met de hulp van een tweede per-

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

soon. Vouw het Onderstel (56) gedeeltelijk

 

 

 

 

 

 

zodat de loopband stabieler is; vouw het

 

C

 

 

 

 

 

Onderstel nog niet volledig in.

 

 

 

 

 

 

Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de

 

 

83

 

 

 

vervoerbeugel (C) en gooi deze weg.

 

 

 

 

 

Bevestig een Basisvoet (81) aan de Basis (83)

 

81

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

op de aangegeven plaats vast met een #8 x 1"

 

2

 

 

 

4

 

Tekschroef (2) en een Tussenstuk voor het

 

 

 

 

 

Basisvoet (13). Maak dan een ander Basisvoet

 

 

 

 

 

 

 

(81) met slechts één #8 x 1" Tekschroef (2)

 

 

13

 

 

 

 

vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestig een Wiel (84) met de 3/8" Moer (8) en

 

 

2

81

84

8

 

de 3/8" x 2" Bout (4) die u hebt verwijderd in

 

 

 

 

stap 1. Draai de moer niet te vast; het Wiel

 

 

 

 

 

 

 

moet vrij kunnen draaien.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plaats het Tussenstuk van de Linker Staander

7

 

 

 

 

(76) op de Basis (83). Houd een Bouttussenstuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(80) in het onderste uiteinde van de Linker

 

6

 

74

 

Staander (74). Plaats een 3/8" x 4 1/2" Bout (6)

 

 

 

met een 3/8" Sterring (9) in de Linker staander

 

9

 

 

 

en het Bouttussenstuk. Herhaal deze stap met

 

 

 

 

een tweede Bouttussenstuk (80), 3/8" x 4

 

 

76

 

 

1/2" Bout (6), en 3/8" Sterring (9). Zet dan de

 

 

 

 

Linker Staander in het Tussenstuk van de Linker

 

 

 

 

83

Staander.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 4 1/2" Bouten (6) gedeeltelijk

 

 

 

 

 

vast. Draai de Bouten nog niet te vast.

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg met de hulp van een tweede persoon de

 

 

 

 

 

loopband neer zodat de Basis (83) plat op de

 

 

 

 

 

vloer ligt.

 

 

 

 

 

8. Verwijder de draadbanden uit de handgreep-

8

 

 

 

 

module. Indien nodig drukt u de 5/16"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooibeugels (33) op zijn plaats.

 

 

 

Handleuning

Laat een tweede persoon de handleuning bij de

 

 

 

 

 

 

 

 

Staanders (74, 78) vasthouden. Verbind de

 

33

 

 

 

Draad van de Staander (38) met de draad van

 

 

 

 

het bedieningspaneel. Raadpleeg de inzet-

Plastic

 

74

 

 

tekening. De connectoren zouden makkelijk

 

 

 

samen moeten glijden en op hun plaats

bind-

 

 

 

 

moeten klikken. Als dit niet gebeurt, dient u

draad

 

Plastic

33

 

een van de verbindingsstukken te draaien en

 

 

bind-

38

het nog eens te proberen. ALS DE VERBIND-

 

 

draad

 

INGSSTUKKEN NIET GOED ZIJN VERBON-

Draad van het

 

 

 

DEN, KAN HET BEDIENINGSPANEEL

 

 

 

Bedienings-

Draad van het

 

BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM

 

 

paneel

 

Bediening-

 

WORDT AANGEZET.

 

 

 

 

 

 

spaneel

 

 

 

 

 

 

Verwijder de draadband uit de Draad van de

 

 

 

Opbind-

 

Staander (38).

 

38

 

draad

78

9

9.

Plaats de handleuningsmodule op de Staanders

9

 

 

 

 

 

 

 

(74, 78). Zorg dat u de bedrading niet bek-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lemd.

 

 

 

 

 

Handleuning

 

Bevestig de handleuningmodule op de

 

 

 

 

 

 

 

 

Staanders (74, 78) met twee 5/16" x 1" Bouten

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) en zes 5/16" Sterringen (10) zoals afge-

 

 

 

 

 

 

 

 

beeld.

 

 

10

 

 

 

 

 

Zie montagestappen 5 en 7. Draai de 3/8" x 4

7

10

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2" Bouten (6) stevig vast.

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

10

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Laat de tweede persoon het bedieningspaneel

10

 

 

 

 

 

 

 

bij de handleuning vasthouden. Verbind de twee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

draden van het bedieningspaneel met de twee

 

Bedienings-

 

 

 

 

 

draden van de handleuningmodule. Zie de

 

 

 

 

 

 

inzettekening in stap 8. De verbind-

 

paneelmodule

 

 

 

 

 

ingsstukken dienen makkelijk samen te

 

 

 

 

 

 

 

 

komen en op hun plaats te klikken. Als dit niet

 

 

 

 

 

 

 

 

gebeurt, dient u een van de verbindingsstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

te draaien en het nog eens te proberen. ALS

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED

 

 

Draden

 

 

 

 

 

ZIJN VERBONDEN, KAN HET BEDIEN-

 

 

 

Draden

 

INGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE

 

 

 

 

 

STROOM WORDT AANGEZET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleuning

 

 

 

10

 

Verwijder de drie #8 x 3/4" Schroeven (1) en

 

 

 

 

 

draai de Motorkap (61) voorzichtig uit.

 

 

1

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de Sensorschroef (71) en de Magneet (50)

 

 

 

 

 

aan de linkerkant van de Katrol (51). Draai de

 

 

 

 

 

Katrol tot de Magneet is uitgelijnd met de

 

 

 

 

 

Sensorschroef. Zorg dat het gat tussen de

 

3 mm

 

 

 

Magneet en de Sensorschroef ongeveer 1/8

 

 

 

 

in. (3mm) is. Indien nodig maakt u de 3/4"

 

15

 

50

 

Snelheidssensorschroef (15) losser, beweegt u

 

71

 

 

de snelheidsschakelaar lichtjes en maakt u de

 

 

 

51

 

schroef weer vast. Bevestig de kap weer (niet

 

Boven

 

 

 

afgebeeld) met de #8 x 3/4" Schroeven (niet

 

 

 

 

Aanzicht

 

 

 

afgebeeld). Maak, indien nodig de schroeven van

 

 

 

 

 

de kap weer vast (niet afgebeeld). Laat de loop

 

 

 

 

band een paar minuten draaien om te controleren of de snelheid

 

 

 

 

juist wordt afgelezen.

 

 

 

 

PROBLEEM: De helling van de loopband wijzigt niet goed

 

 

 

 

OPLOSSING: a. Druk op een van de Hellingtoetsen [INCLINE] als de sleutel in het bedieningspaneel zit. Bij het

 

wijzigen van de helling haalt u de sleutel eruit. Steek de sleutel er na een paar seconden

 

weer in. De loopband stijgt automatisch naar het maximale hellingsniveau en keert dan terug

 

naar het minimumniveau. Hierdoor wordt het hellingsysteem opnieuw gekalibreerd.

 

PROBLEEM:

De loopband vertraagt als u erop loopt

 

 

 

 

OPLOSSING: a. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat 14)

 

snoer dan niet langer is dan 1,5 meter.

 

 

 

 

 

b. Als de loopband te strak is gezet, dan zal de

b

5–7 cm

 

 

 

werking van de loopband verslechteren en kan

 

 

 

de loopband beschadigd raken. Verwijder de

 

 

 

 

 

sleutel en TREK DE STEKKER UIT HET STOP-

 

 

 

 

 

CONTACT. Draai beide bijstelbouten van de

 

 

 

 

 

ruststandrol een kwartslag naar links met de in-

 

 

 

 

 

bussleutel. Als de loopband goed vastzit moet u

 

 

 

 

 

elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het

 

 

 

 

 

loopoppervlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat

 

 

 

 

 

de loopband in het midden zit. Haal dan de

 

Bijstelbouten van de Ruststandrol

 

stekker uit het stopcontact. Plaats de sleutel en

 

 

laat de loopband een paar minuten lopen.

 

 

 

 

 

Herhaal tot de loopband goed vastzit.

 

 

 

 

c.Als de loopband nog steeds vertraagt als erop wordt gelopen, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.

27

Loading...
+ 25 hidden pages