NordicTrack NETL128120 Owner's Manual

Modelnr. NETL12812.0

 

Serienr.

 

Schrijf het serienummer hierboven

 

voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

 

Sticker met

 

serienummer

 

KLANTENDIENST

 

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag: 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

 

Lees voor gebruik van dit

 

apparaat alle instructies en

 

voorzorgsmaatregelen in deze

 

handleiding. Bewaar deze hand-

www.iconeurope.com

leiding voor verdere raadpleging.

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . . .5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. .

.

 

 

 

6

MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . . .7

DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .15

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. .

. . . .

. .

.

.

. . . . .16

HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN. .

. . . . . .

. .

. . . .

. . .

. . . . . .25

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .26

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .29

LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .30

GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .32

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

.

.

Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse

waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-

den niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband kan alleen door mensen die 150 kg of minder wegen worden gebruikt.

10.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

11.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

12.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 16). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

13.Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm 2) snoer van 1,5 m of korter.

14.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 26 als de loopband niet goed werkt.)

16.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 18).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

3

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de schakelaar in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar) en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 25). U moet op veilige wijze in staat zijn om de loopband 20 kg te verplaatsen.

22.Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de

opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

23.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het

plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

26.Te veel oefeningen doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u heeft gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T 12.2 loopband. De T12.2 loopband biedt een aantal indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw trainingen thuis effectiever en leuker te maken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.

Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte: 183 cm

Breedte: 86 cm

Gewicht: 95 kg

Hartslagmonitor

Loopband

Voetleuning

Ruststandrol

Afstelschroeven

Bedieningspaneel

Accessoireshouder

Handleuning

Sleutel/Clip

Motorkap

Schakelaar

Wiel

Kussen van het loopvlak

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

10" Sterring (5)–4

5/16" Sterring

3/8" Sterring

 

(8)–4

 

 

(10)–6

 

#8 x 1/2" Schroef

#10 x 3/4" Schroef

 

(1)–14

3/8" Moer (9)–4

(4)–4

 

 

 

3/8" x 2" Bout (2)–2

3/8" x 2 1/2" Bout (7)–2

 

5/16" x 2 3/4" Schroef (12)–4

 

 

3/8" x 4" Schroef (3)–6

 

6

MONTAGE

De montage moet door twee mensen gebeuren.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.

Er kan zich een vettige substantie op de buitenkant van de loopband bevinden na verzending. Dit is normaal. Mocht er wat vettige substantie op de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet-schurend reinigingsmiddel weg.

De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right.”

Voor het vaststellen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

de meegeleverde inbusleutels

een instelbare sleutel

een Philips schroevendraaier

schaar

punttang

Om schade aan de onderdelen te vermijden, dient u nooit elektrisch gereedschap te gebruiken.

1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw

 

 

 

 

 

 

 

1

 

computer en registreer uw product.

 

 

 

 

 

activeert uw garantie

bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantenservice

hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Aandacht: indien u geen internettoegang heeft, belt u met de KLANTENSERVICE (zie de voorkant van deze handleiding) om uw product te registreren.

2. Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact

2

 

getrokken is.

 

 

 

Zoek de Draad van de Staander (91) die is

 

 

gebundeld rond de voorkant van de Basis (29).

 

 

Snij de plastic draadband van de Draad van

 

 

de Staander los. Leid dan de Draad van de

 

 

Staander uit het aangegeven gat.

29

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Snij de plastic

 

 

91

draadband van de Draad van de Staander

Snijden

 

(91) los. Zorg ervoor dat de Draad van de

 

 

 

Staander niet bekneld raakt.

Gat

Bandje

 

 

Snijden

 

 

91

 

7

 

NordicTrack NETL128120 Owner's Manual

3. Druk een Basiskapje (87) in elke kant van het

3

 

Basis (29).

 

 

 

 

87

 

 

29

 

 

 

87

4. Zoek naar de Linker Staander (84). Laat een

4

 

tweede persoon de Linker Staander naast de

84

 

Basis (29) vasthouden.

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de

 

Bind-

 

draad

draadband in de Linker Staander (84) stevig rond

91

het uiteinde van de Draad van de Staander (91)

 

 

 

vast. Steek dan de Draad van de Staander in het

Bind-

91

onderste uiteinde van de Linker Staander terwijl

u het andere uiteinde van het binddraad door de

draad

 

Linker Staander trekt.

 

 

 

84

 

 

 

29

5. Houd de Linker Staander (84) tegen de

5

 

Basis (29) vast. Zorg dat u de bedrading

 

niet beklemt. Draai nog eens twee 3/8" x

84

 

4" Schroeven (3) gedeeltelijk met twee 3/8"

 

 

 

Sterringen (10) in de Linker staander en de

 

 

Basis; draai de Schroeven nog niet volledig

 

 

vast.

 

 

 

10

 

 

3

Draden

 

 

 

 

29

 

8

 

6.Houd de Rechter Staander (85) tegen de Basis (29) vast. Draai nog eens twee 3/8" x 4" Schroeven (3) gedeeltelijk met twee 3/8" Sterringen (10) in de Rechter staander en de Basis; draai de Schroeven nog niet volledig vast.

7.Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het Basis (88, 89). Schuif de Linker en Rechter kapjes van de Basis op de Linker en Rechter Staanders (84, 85) zoals afgebeeld.

6

85

10

29

3

7

85

84

89

88

9

8.Zoek naar de linker handleuning (A). Indien er een draad zit in de linker handleuning, dient u deze eraf te halen en weg te gooien.

Houd de linker handleuning (A) bij de Linker Staander (84) vast. Steek het binddraad op de Draad van de Staander (91) in de onderkant en uit de buitenkant van de linker Handleuning (79) zoals afgebeeld. Steek dan het Draad van de Staander door de linker Handleuning.

Bevestig de linker Handleuning (79) op de Linker

Staander (84) met twee 5/16" x 2 3/4" Schroeven (12) en twee 5/16" Sterringen (8). Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (91) niet bekneld raakt. Draai alle zes de Schroeven aan, maar niet vast.

Verwijder de twee aangegeven schroeven (B) uit de linker Handleuning (79) en gooi ze weg.

9.Bevestig de rechter Handleuning (79) op de Rechter Staander (85) met twee 5/16" x 2 3/4" Schroeven (12) en twee 5/16" Sterringen (8).

Draai alle zes de Schroeven aan, maar niet vast.

Verwijder de twee aangegeven schroeven (B) uit de rechter Handleuning (79) en gooi ze weg.

8

12

 

 

79

91

8

 

B

Draad

A

 

Bandje

 

 

84

9

 

 

12

 

8

 

B

 

79

 

85

10

10.Plaats de Basis van het Bedieningspaneel (98) naar beneden gericht op een zacht ondervlak om krassen op de Basis van het Bedieningspaneel te voorkomen.

Verwijder de twee schroeven (C) uit de Hartslagdwarsstang (81). Verwijder de Hartslagdwarsstang en gooi de schroeven weg.

Verwijder de vier 5/16" x 5/8" Schroeven (11) uit het Onderstel van het Bedieningspaneel (101). De Schroeven worden gebruikt in een volgende stap.

11.Zoek de Linker en Rechter Houders (95, 96).

Maak de Houders (95, 96) vast aan de Basis van het Bedieningspaneel (98) met acht #8 x 1/2" Schroeven (1). Aandacht: het is misschien handiger om de twee binnenste Schroeven vast te draaien, de houders dan op hun plaats te schuiven voordat u de andere zes schroeven vastdraait.

Aandacht: het kan nodig zijn om het Onderstel van het Bedieningspaneel (101) omhoog te draaien bij het bevestigen van de houders (95, 96).

10

 

 

11

 

 

 

101

 

 

98

 

 

C

 

 

11

 

81

 

 

11

 

 

96

101

 

1

1

 

 

95

1

 

98

 

 

1

 

 

1

 

11

Loading...
+ 25 hidden pages