Melissa 653065, 653064 User Manual

Size:
748.14 Kb
Download

 

653064/065

 

 

 

 

 

 

 

SE

Mekaniskt styrd mikrovågsugn ..............................

2

 

 

DK

Mekanisk mikrobølgeovn ........................................

6

 

 

NO

Mekanisk mikrobølgeovn ......................................

10

 

 

FI

Mekaaninen mikroaaltouuni ..................................

14

 

 

UK

Mecanical micrewave oven ..................................

18

 

 

DE

Mechanisches Mikrowellengerät ..........................

22

 

 

PL

Mechaniczna kuchenka mikrofalowa ....................

26

 

 

RU

Механическая микроволновая печь..............

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

INTRODUKTION............................................................................

2

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ........................................

2

BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR ......................

2

FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN..............................................

3

ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN ..................................................

3

TILLAGNING AV MAT....................................................................

3

ANVÄNDNING KÄRL VID TILLAGNING AV MAT ..........................

4

RENGÖRING ................................................................................

4

INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR ........................................

4

TIPS FÖR MILJÖN ........................................................................

5

GARANTIVILLKOR ........................................................................

5

TEKNISKA DATA ..........................................................................

5

IMPORTÖR....................................................................................

5

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av mikrovågsugnen är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi föreslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Mikrovågsugnen får endast användas för det den är avsedd för, dvs matberedning för hemmabruk.

Mikrovågsugnen är endast avsedd för inomhusbruk.

Använd inte ugnen om sladden eller stickkontakten är skadad, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den skadats av tung belastning, slag eller liknande.

Blockera eller täck inte några ventilhål eller utsläpp på ugnen.

Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. För att mikrovågsugnen ska kunna absorbera mikrovågor måste det stå någonting i den (mat), annars kan den skadas. Om du vill testa de olika funktionerna kan du ställa en kopp vatten inne i ugnen.

Använd inte mikrovågsugnen om systemet för säkerhetslåset inte fungerar eftersom det innebär att mikrovågsugnen kan vara på även om dörren inte är stängd. Om dörren är öppen riskerar du att utsättas för mikrovågsstrålning.

Använd inte mikrovågsugnen om det finns rester av rengöringsmedel i den.

Värm aldrig olja eller fett i ugnen.

Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsyn.

Försök aldrig att reparera mikrovågsugnen själv.

Om mikrovågsugnen, sladden eller stickkontakten behöver repareras skall de lämnas till en godkänd reparationsverkstad. Om apparaten utsätts för obehöriga reparationer upphävs garantin. Kontakta din återförsäljare om reparationen faller under garantivillkoren.

Metallklämmor och lock/plastfilm som innehåller metalltrådar kan orsaka gnistor i ugnen och måste därför tas bort.

Om material i ugnen börjar brinna ska du låta dörren vara stängd. Stäng av ugnen omedelbart och dra ut kontakten från eluttaget.

BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR

A.Kontrollpanel

B.Axel

C.Roterande ring

D.Glastallrik

E.Fönster

F.Dörr

G.Låshakar (säkerhetslås)

H.Ventilhål

B.

A.

A.Timervred (0-35minuter)

B.Effektvred

Brandrisk!

Notera följande punkter för att minska risken för brand i ugnsdelen:

Tillaga inte maten för länge eller vid för hög temperatur, och lämna inte mikrovågsugnen obevakad om du använt papper, plast eller annat lättantändligt material i syfte att minska tillagningstiden.

2

FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN

Varje enskild mikrovågsugn kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du, efter uppackning, kontrollera att mikrovågsugnen inte skadats under transporten. Kontrollera om det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), om dörren går att öppna och stänga, samt om gångjärnen är i ordning. Om mikrovågsugnen verkar skadad, skall du kontakta inköpsstället. Använd inte apparaten förrän den kontrollerats av en auktoriserad specialist.

Innan installationen bör du kontrollera att allt förpackningsmaterial tagits bort från mikrovågsugnen, både på inoch utsidan.

Placering av mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen skall placeras på en slät yta, så att alla sidor (inklusive bakoch ovansidan) har minst 7-8cm till närmaste yta, för att garantera tillräcklig ventilation. Mikrovågsugnen är inte lämplig att bygga in och du måste kontrollera att ventilationshålen på ovansidan inte är täckta. Om de är täckta när mikrovågsugnen används finns det risk för överhettning. Mikrovågsugnen kan då inte användas förrän den svalnat.

Placera inte mikrovågsugnen nära varma områden, t.ex. gasoch elektriska spisplattor.

Anslutning av mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen måste anslutas till ett 230 volts växelströmsuttag, 50 Hz. Garantin är inte giltig om apparaten ansluts till fel volt.

Installation av glastallrik

Innan mikrovågsugnen används ska du se till att:

den roterande ringen är anpassad till axeln, samt att

glastallriken sitter i den roterande ringen.

ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN

1.Placera mat i ugnen och stäng dörren.

2.Välj önskad effekt med det nedre vredet (B) på kontrollpanelen.

3.Ställ in timern (A) på kontrollpanelen på önskad tillagningstid.

Ugnen startar automatiskt när du valt effekt och tillagningstid. När tillagningstiden är över stannar ugnen automatiskt och en signal ljuder.

Tillagningen kan avslutas närsomhelst genom att dörren öppnas. Om dörren stängs igen återupptas tillagningen.

När ugnen inte används bör timern stå på 0.

TILLAGNING AV MAT

När du lagar mat i mikrovågsugnen gäller följande grundregler:

Tillagningstid

Mindre mängder mat tillagas snabbare än större mängder. Om mängden mat dubblas måste tillagningstiden ökas motsvarande, till dubbelt så lång tid.

Mindre bitar kött, små fiskar och hackade grönsaker tillagas mycket snabbare än större bitar. Av samma anledning rekommenderar vi om du, t.ex. ska göra gulasch, stuvning eller liknande, att köttet skärs i bitar som inte är större än 2 x 2 cm.

Matens fasthet är också viktig för tillagninsgtiden. Ju fastare maten är desto längre tar det att tillaga den.

Hela stekar har längre tillagningstid än grytor.

En stek tar längre tid än en rätt med köttfärs.

Ju kallare maten är, desto längre blir tillagningstiden. Mat som är rumstempererad tillagas därför snabbare än mat från kylen eller frysen.

När man lagar grönsaker beror tillagningstiden på hur fräscha grönsakerna är. Kontrollera därför hurdana grönsakerna verkar och lägg till eller dra ifrån tid.

En kortare tillagningstid i mikrovågsugnen innebär att maten inte tillagas för länge.

Om det behövs kan man tillsätta litet vatten.

När du lagar fisk och grönsaker behöver du bara använda mycket lite vatten.

Effekt

Effektinställningen beror på vilken sorts mat som ska lagas.

I de flesta fall lagas maten på full effekt.

Full effekt används bland annat då man återuppvärmer mat snabbt, kokar vatten eller liknande.

Låg effekt används för att tina mat och tillaga rätter som innehåller ost, mjölk och ägg. (Hela ägg i skal kan inte kokas i mikrovågsugnen eftersom de riskerar att explodera). Dessutom används låg effekt när sista handen läggs vid tillagningen eller för att en rätt ska få behålla en särskild arom.

Sammanfattning av de fem punkterna:

Full effekt (HIGH)

100 %

Medelhög effekt (M.HIGH)

77 %

Medeleffekt (MED)

55 %

Medellåg effekt (M.LOW)

33 %

Låg effekt (LOW)

18 %

Allmän information om matlagning

Om hela måltiden ska tillagas i mikrovågsugnen, rekommenderas att du startar med de mest kompakta livsmedlen, såsom potatis. Täck över dem när de är klara och tillaga resten av måltiden.

Den mesta maten bör vara övertäckt. Ett tättslutande lock gör att ånga och fukt stannar kvar, vilket förkortar tillagningstiden. Det gäller särskilt vid tillagning av grönsaker, fisk och grytor. Täcks maten så fördelas dessutom värmen bättre och tillagningen går snabbare och resultatet blir bättre.

För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att maten placeras korrekt eftersom mikrovågorna är starkast mitt i ugnen. Om du t.ex bakar potatis bör de placeras längs med glastallrikens kant så att de tillagas jämnt.

För att laga kompakta rätter som kött och kyckling jämnt är det viktigt att vända på köttet några gånger.

Det går att baka i mikrovågsugnen, men inte recept som innehåller jäst.

När du lagar mat i en "vanlig" ugn, försöker du normalt att öppna ugnsluckan så litet som möjligt. Det behövs inte med mikrovågsugnen: ingen energi eller särskilt mycket värme försvinner. Det går alltså att öppna mikrovågsugnens dörr och kontrollera maten hur många gånger som helst.

3

Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat!

Om du använder mikrovågsugnen för att värma barnmat eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om maten/vätskan och kontrollera temperaturen innan du serverar barnet. På så sätt fördelas värmen och du undviker skållningsskador.

Locket och/eller nappen måste alltid vara av flaskan när den placeras i mikrovågsugnen.

Om viss mat värms för länge kan den förkolna och ryka. Om det händer ska du låta dörren vara stängd och stänga av mikrovågsugnen helt.

En del mat med lågt vatteninnehåll, t.ex. choklad i rutor och bakverk med söt fyllning ska värmas försiktigt så de, eller förpackningen, inte förstörs.

ANVÄNDNING KÄRL VID TILLAGNING AV MAT

Innan du börjar tillaga mat i kärl bör du se till att de kärl du vill använda är tillverkade av lämpligt material, viss sorts plast kan bli mjuk och deformerad, en del typer av keramik kan gå sönder (särskilt vid tillagning av små mängder mat).

Så här gör du för att testa om ett kärl är lämpligt att använda i mikrovågsugnen:

Placera kärlet i mikrovågsugnen.

Placera samtidigt ett halvfullt glas vatten i kärlet.

Starta mikrovågsugnen och kör den i 15-30sekunder på full effekt.

Om kärlet blir väldigt värmt att vidröra ska du inte använda det i mikrovågsugnen.

När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du helst använda följande redskap:

Glas och glasskålar

Stengods (glaserat och oglaserat). Maten håller sig varm längre i glaserat stengods än något annat kärl.

Plastkärl De kan användas för olika slags uppvärmning men är inte lämpliga för stekning.

Observera! Det går INTE att använda plastkärl tillverkade av melamin, polyetylen och fenol.

Porslin Allt porslin kan användas i mikrovågsugnar, dock helst brandsäkert porslin.

Brandsäkra täckta kärl Glaskärl med lock som sluter så tätt att ingen ånga kommer ut är perfekta för grönsaker och frukt som du inte lägger till något vatten till (tillagningstiden får dock inte överskrida 5 minuter).

Stekkärl Du måste vara väldigt försiktig när du använder den här typen av kärl. Värm inte stekkärlet mer än 5 minuter på glastallriken. Lämplig isolering, såsom en värmetestad platta bör läggas mellan stekkärlet och glastallriken för att undvika att glastallriken överhettas.

Det går att använda plastfolie, särskilt med soppor, såser, stuvningar eller till mat som tinas. Plastfolie kan också användas för att förhindra att fett, etc stänker ned mikrovågsugnens insida.

Hushållspapper är idealiskt då papperet absorberar vätska och fett. Till exempel kan man lägga bacon i lager med hushållspapper mellan varje lager. Baconet blir då helt knaperstekt eftersom det inte tillagas i sitt eget fett. Hembakat bröd kan tas direkt från frysen, packas in i hushållspapper och värmas i mikrovågsugnen.

Blött hushållspapper kan användas till fisk eller grönsaker. Om maten täcks över hindras den från att torka ut.

Smörgåspapper Fisk, stora grönsaker, såsom blomkål, majskolvar och liknande kan packas i smörgåspapper.

Stekpåsar är bra till kött, fisk och grönsaker. De får dock aldrig tillslutas med metallklämmor. Istället kan du använda bomullstråd. Gör små hål i påsen och placera den på en tallrik eller ett glaskärl i mikrovågsugnen.

OBS!

När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du inte använda följande redskap:

Förslutna glas/flaskor med små öppningar, då de kan explodera.

Vanliga termometrar

Silverfolie/folielådor, mikrovågorna kan inte tränga igenom materialet och maten tillagas inte.

Slutna lådor/behållare med tättslutande lock, eftersom övertryck kan orsaka explosion.

Metallklämmor och andra lock/folie som innehåller metalltrådar. De kan orsaka gnistor i ugnen och måste därför tas bort.

Metallskålar/behållare och förpackningsmaterial om de inte är särskilt designade för att användas i mikrovågsugn. Mikrovågorna reflekteras och kan inte tränga igenom metallen.

Tallrikar, kärl och skålar/behållare med metall-,guldoch silverdekorationer. De kan gå sönder och/eller orsaka gnistor i mikrovågsugnen.

RENGÖRING

När du rengör mikrovågsugnen ska du tänka på följande:

Stäng av mikrovågsugnen och dra ur stickkontakten ur eluttaget innan du rengör ugnen.

Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra ineller utsidan av mikrovågsugnen då de kan lämna märken.

Använd istället en trasa fuktad med vatten, och använd rengöringsmedel om ugnen är väldigt smutsig.

Se till att inget vatten rinner ner i ventilhålen.

Ha alltid dörren öppen när du gör rent kontrollpanelen för att undvika att mikrovågsugnen startar av misstag under rengöringen.

Den roterande ringen och mikrovågsugnens golv måste göras rent regelbundet så att glastallriken kan snurra fritt.

Glasstallriken och den roterande ringen kan diskas i diskmaskin.

INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR

Om mikrovågsugnen inte startar:

Kontrollera att stickkontakten sitter i eluttaget. Om den sitter i ordentligt, ta ur stickkontakten, vänta i 10 sekunder och sätt i den i uttaget igen.

Kontrollera om en säkring gått eller om säkringsrelät stängts av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att sätta in en annan enhet.

Kontrollera att dörren är ordentligt stängd. Är den inte det gör det automatiska säkerhetssystemet (genom låshakarna) att mikrovågsugnen inte kan starta.

Kontrollera att kontrollpanelen ställts in korrekt och om timern aktiverats.

Om mikrovågsugnen fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör.

4

TIPS FÖR MILJÖN

När elektroniska produkter inte längre fungerar, ska de kasseras på ett sätt så att de orsakar minsta möjliga belastning på miljön, enligt de lokala miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna in sådana produkter till din lokala återvinningsstation.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

om apparaten har modifierats.

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.

fel kan ha uppstått till följd av fel på nätspänningen

TEKNISKA DATA

Spänning:

230

V - 50 Hz

Effekt:

700

W

Effekt:

1150 W (max.)

Int. Dimensioner (hxbxd)

29 x 30.04 x 19.40

Ext. dimensioner (hxbxd)

46,10 x 34,10 x 25,96

På grund av konstant utveckling av våra produkter både på funktionsoch designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

5

DK

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

INTRODUKTION............................................................................

6

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ............................

6

OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE ........................

6

KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN ....................................

7

BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN ........................................

7

TILBEREDNING AF MAD ..............................................................

7

BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD ..................

8

RENGØRING ................................................................................

8

FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR..........................

8

MILJØTIPS ....................................................................................

9

GARANTIBESTEMMELSER ..........................................................

9

TEKNISKE DATA............................................................................

9

IMPORTØR....................................................................................

9

INTRODUKTION

 

For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn,

 

beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager

 

mikrobølgeovnen i brug. Vær særligt opmærksom på

 

sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at

 

gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at

 

genopfriske mikrobølgeovnens funktioner.

 

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Mikrobølgeovnen må kun bruges til det, den oprindeligt er konstrueret til, dvs. til tilberedning af fødevarer til husholdningsbrug.

Mikrobølgeovnen må kun bruges inden døre.

Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ledninger eller stik er beskadigede, hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag el. lign.

Bloker eller tildæk ikke nogen ventilationsåbninger eller udgange på mikrobølgeovnen.

Tænd ikke for mikrobølgeovnen, når den er tom. For at mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølgerne, skal der være noget i den (fødevarer), ellers kan den tage skade. Hvis du gerne vil øve dig i at bruge mikrobølgeovnen, kan du sætte en kop vand i mikrobølgeovnen og afprøve de forskellige funktioner på den.

Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis dørens sikkerhedslåsesystem ikke fungerer, og mikrobølgeovnen dermed kan tændes, selvom døren ikke er lukket. Hvis døren er åben, kan du risikere at blive udsat for mikrobølgestråler.

Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis der er rester af rengøringsmiddel inden i den.

Opvarm aldrig olie eller fedt i mikrobølgeovnen.

Når mikrobølgeovnen anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af den, altid holdes under opsyn.

Forsøg aldrig at reparere mikrobølgeovnen selv.

Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller stikket skal repareres, skal mikrobølgeovnen indleveres til en autoriseret reparatør. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i mikrobølgeovnen, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

Brandfare!

For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal du være særligt opmærksom på følgende punkter:

Tilbered ikke maden i for lang tid eller ved for høj temperatur, og efterlad ikke mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis du har anbragt papir, plastic eller andre brændbare materialer i mikrobølgeovnen med henblik på at reducere tilberedningstiden.

Metalklemmer og låg/folier, der indeholder metaltråde, kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes.

Hvis materialer inde i mikrobølgeovnen skulle bryde i brand, skal du lade lågen være lukket. Sluk omgående for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten.

OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE

A.Betjeningspanel

B.Drejetap

C.Drejering

D.Glasdrejetallerken

E.Rude

F.Låge

G.Låsetapper (sikkerhedslås)

H.Ventilationsåbninger

B.

A.

A.Timer (0-35minutter)

B.Drejeknap til indstilling af mikrobølgeeffekt

6

KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN

Hver enkelt mikrobølgeovn er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at mikrobølgeovnen ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontrollér, om den har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om lågen lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden. Hvis det ser ud til, at mikrobølgeovnen er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt mikrobølgeovnen, og vente med at tage den i brug, til den er blevet efterset af autoriserede fagfolk.

Før installation skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle transportmaterialer fra mikrobølgeovnen indvendigt og udvendigt.

Placering af mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen skal stå på en vandret flade, og der skal være et frirum på mindst 7-8cm fra mikrobølgeovnens sider (inkl. bagside og overside) for at sikre tilstrækkelig ventilation. Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til indbygning, og du skal kontrollere, at ventilationsåbningerne på oversiden af kabinettet ikke tildækkes. Hvis de tildækkes, mens mikrobølgeovnen er i brug, er der risiko for, at den overophedes. Mikrobølgeovnen vil herefter ikke kunne bruges, før den er kølet ned igen.

Anbring ikke mikrobølgeovnen i nærheden af varme områder som f.eks. gasblus og elektriske kogeplader.

Tilslutning af mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen skal tilsluttes 230 volt vekselspænding, 50 Hz. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.

Installation af glasdrejetallerken

Før du tager mikrobølgeovnen i brug, skal du sikre dig, at drejetappen er monteret og at drejeringen ligger under tallerknen.

BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN

1.Anbring maden i mikrobølgeovnen, og luk ovnlågen.

2.Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt på den nederste drejeknap (B) på betjeningspanelet.

3.Indstil timeren (A) på betjeningspanelet til den ønskede tilberedningstid.

Mikrobølgeovnen startes automatisk, når du har valgt mikrobølgeeffekt og tilberedningstid.

Når tilberedningstiden er gået, afbrydes mikrobølgeovnen automatisk, og der lyder et ringesignal.

Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes undervejs ved at åbne ovnlågen. Hvis ovnlågen lukkes igen, genoptages tilberedningen. Når mikrobølgeovnen ikke er i brug, skal timeren stå på 0.

TILBEREDNING AF MAD

Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn gælder følgende grundlæggende regler:

Tilberedningstid

Mindre mængder mad tilberedes hurtigere end store. Hvis mængden af mad fordobles, øges tilberedningstiden tilsvarende til næsten det dobbelte.

Mindre kødstykker, små fisk og snittede grøntsager tilberedes hurtigere end store stykker. Af samme årsag anbefales det – hvis man f.eks. vil lave gullasch, stuvninger, sammenkogte retter eller lign. – at kødet skæres i stykker på maksimalt 2 x 2 cm.

Fødevarernes kompakthed er ligeledes af stor betydning for tilberedningstiden. Jo mere kompakte fødevarerne er, jo længere tid tager det at tilberede dem.

Hele stege kræver længere tilberedningstid end sammenkogte retter.

En steg kræver længere tid end en ret med hakket kød.

Jo koldere fødevarerne er, jo længere skal tilberedningstiden være. Madvarer, der har stuetemperatur, tilberedes således hurtigere end madvarer fra køleskab eller dybfryser.

Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af grøntsagernes friskhed. Kontrollér derfor grøntsagernes tilstand, og læg enten lidt tid til, eller træk lidt fra.

Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn bevirker, at maden ikke koger ud.

Der kan eventuelt tilsættes lidt vand.

Ved kogning af fisk og grøntsager er der kun brug for en mindre mængde vand.

Mikrobølgeeffekt

Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de fødevarer, der skal tilberedes.

I de fleste tilfælde skal maden tilberedes på fuld effekt.

Fuld effekt anvendes bl.a. til hurtig opvarmning af mad, kogning af vand eller lignende.

Lav effekt bruges fortrinsvis til optøning samt tilberedning af retter, hvori der indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal kan ikke koges i mikrobølgeovnen, da æggene risikerer at eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekter også til færdigkogning og for at bevare madens gode aroma.

Oversigt over de fem effekttrin:

HIGH (fuld effekt)

100 %

M. HIGH (middelhøj effekt)

77 %

MED (middel effekt)

55 %

M. LOW (middellav effekt)

33 %

LOW (lav effekt)

18 %

Generelt om tilberedning

Hvis hele måltidet tilberedes i mikrobølgeovnen, tilrådes det at starte med de mest kompakte madvarer som f.eks. kartofler. Når disse er kogt, dækkes de til, hvorefter resten af fødevarerne tilberedes.

De fleste madvarer bør dækkes til. En tæt tildækning holder på damp og fugtighed, hvilket forkorter tilberedningstiden i mikrobølgeovnen. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale om grøntsager, fiskeretter og gryderetter. Tildækning af maden giver også en bedre fordeling af varmen og dermed et hurtigt og godt resultat af tilberedningen.

For at opnå det bedst mulige resultat er det vigtigt at placere maden på den rigtige måde, da mikrobølgestrålerne er kraftigst i midten af mikrobølgeovnen. Hvis du f.eks. bager kartofler, bør du placere dem langs kanten af glasdrejetallerkenen, så de tilberedes ensartet.

For at få en ensartet tilberedning af kompakte retter som kød og fjerkræ er det vigtigt at vende kødstykkerne nogle gange.

Du kan godt bage i mikrobølgeovnen, blot ikke efter opskrifter, hvori der indgår gær.

Når man laver mad i en "traditionel" ovn, er man vant til så vidt muligt at undgå at åbne ovnlågen. Med mikrobølgeovnen er det anderledes: Her går ingen energi eller væsentlig varme til spilde. Det vil sige, at du kan åbne lågen til mikrobølgeovnen og se til maden, så tit du vil.

7

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad!

Hvis du bruger mikrobølgeovnen til opvarmning af babymad eller væsker i en sutteflaske, skal du altid røre rundt i maden/væsken og kontrollere temperaturen grundigt før servering. Hermed sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og undgår skoldningsskader.

Låget og/eller sutten må ikke være sat på sutteflasken, når denne sættes ind i mikrobølgeovnen.

Ved for lang opvarmningstid kan nogle fødevarer forkulle og udvikle røg. Hvis det sker, skal du lade lågen være lukket og slukke helt for mikrobølgeovnen.

Nogle fødevarer med lavt vandindhold, f.eks. chokolade i blokke og bagværk med sødt fyld, skal varmes forsigtigt. Ellers kan de blive ødelagt eller ødelægge beholderen.

BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD

Inden du går i gang med at tilberede mad i beholdere, bør du kontrollere, at de beholdere, du ønsker at anvende, er lavet af et egnet materiale, da nogle plastarter kan blive "slatne" og deforme, og da nogle keramiktyper kan sprække (især ved opvarmning af små mængder mad).

For at teste om en beholder er egnet til brug i en mikrobølgeovn, skal du gøre følgende:

Stil beholderen ind i mikrobølgeovnen.

Stil samtidig et glas, der er fyldt halvt op med vand, i beholderen.

Start mikrobølgeovnen, og lad den køre i 15-30sek. på højeste effekt.

Hvis beholderen bliver meget varm at røre ved, bør du undlade at benytte den i mikrobølgeovnen.

Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du gerne bruge følgende redskaber:

Glas og glasskåle

Stentøj (uglaseret og glaseret). Maden holder sig længere varm i glaseret stentøj end i andre fade.

Plastbeholdere. De kan anvendes til mange opvarmningsformål, men er ikke anvendelige til grill og varmluft.

Bemærk! Plastbeholdere af melamin, polyethylen og phenol kan ikke anvendes.

Porcelæn. Alt porcelæn uden metaldekorationer kan anvendes i mikrobølgeovne, dog er ildfast porcelæn at foretrække.

Bruningsfade. Man skal være meget varsom med netop denne slags fade. Opvarm aldrig et bruningsfad i mere end 5 minutter på glasdrejetallerkenen. En passende isolator som f.eks. en varmeprøvet tallerken skal placeres mellem bruningsfadet og glasdrejetallerkenen for at undgå, at glasdrejetallerkenen overophedes.

Stegefilm. Anvendes specielt i forbindelse med supper, saucer, sammenkogte retter eller ved optøning. Kan også anvendes som løs overdækning for at forhindre fedt m.v. i at sprøjte ud i ovnrummet.

Køkkenrulle. Er ideelt, da køkkenrulle opsuger fugt og fedt. F.eks. kan bacon lægges lagvist med køkkenrulle mellem hvert lag. Det bliver så helt sprødt, da det ikke ligger i "sit eget fedt". Hjemmebagt brød kan tages direkte fra fryseren, pakkes ind i køkkenrulle og opvarmes i mikrobølgeovnen.

Våd køkkenrulle. Kan anvendes i forbindelse med fisk eller grøntsager. Tildækning af maden forhindrer udtørring.

Pergamentpapir. Fisk, store grøntsager som blomkål, majskolber og lign. kan indpakkes i vådt pergamentpapir.

Stegeposer. Er ideelle til kød, fisk og grøntsager. De må imidlertid aldrig lukkes med metalclips, men skal lukkes til med bomuldstråd. Prik små huller i posen, og læg den i mikrobølgeovnen på en tallerken eller et glasfad.

Vigtigt!

Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du ikke bruge følgende redskaber:

Forseglet glas/flasker med små åbninger, da de kan sprænge.

Almindelige termometre

Sølvpapir/foliebakker, da mikrobølgestrålerne ikke kan trænge igennem det og dermed ikke kan koge maden.

Lukkede dåser/beholdere med tætsluttende låg, da der kan komme et overtryk, som får dåsen/beholderen til at sprænge.

Metalklemmer og andre låg/folier, der indeholder metaltråde. De kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes.

Skåle/beholdere og indpakninger af metal, medmindre de er udformet specielt til brug i mikrobølgeovne. Mikrobølgerne reflekteres og kan ikke nå ind til maden gennem metallet.

Tallerkener, fade og skåle/beholdere med dekorationer af metal, guld og sølv. De kan gå i stykker og/eller medføre, at der dannes gnister i ovnrummet.

RENGØRING

Ved rengøring af mikrobølgeovnen bør du være opmærksom på følgende punkter:

Sluk for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.

Brug ikke skurepulver, stålsvampe eller andre stærke rengøringsmidler til rengøring af mikrobølgeovnens indvendige og udvendige overflader, da disse rengøringsmidler kan ridse fladerne.

Brug i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis mikrobølgeovnen er meget beskidt.

Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.

Lad altid lågen stå åben, når du rengør betjeningspanelet, så mikrobølgeovnen ikke starter under rengøringen.

Drejeringen og mikrobølgeovnens indvendige bund skal rengøres jævnligt, så glasdrejetallerkenen kan dreje uhindret rundt.

Glasdrejetallerkenen og drejeringen kan eventuelt rengøres i en opvaskemaskine.

FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR

Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:

Undersøg, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder og derefter sætte stikket i igen.

Undersøg, om der er sprunget en sikring/om sikringsrelæet er slået fra. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om stikkontakten fungerer, ved at slutte et andet apparat til den.

Kontrollér, om lågen er lukket helt. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske sikkerhedssystem (via låsetapperne) for, at mikrobølgeovnen ikke kan startes.

Kontrollér, om betjeningspanelet er indstillet korrekt, og om timeren er aktiveret.

Hvis mikrobølgeovnen stadig ikke fungerer, skal du henvende dig til en reparatør.

8

MILJØTIPS

Når elektronikprodukter ikke længere fungerer, bør de bortskaffes på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt og i henhold til de regler, der gælder i din kommune. I de fleste tilfælde kan du komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i mikrobølgeovnen

hvis mikrobølgeovnen har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i mikrobølgeovnen er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding:

230

V - 50 Hz

Mikrobølgeeffekt:

700

W

Watteffekt:

1150 W (maks.)

Indv. mål (hxbxd):

29 x 30,04 x 19,40

Udv. mål (hxbxd):

46,10 x 34,10 x 25,96

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl

9

NO

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

INNLEDNING ..............................................................................

10

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER..................................................

10

OVERSIKT OVER DELENE TIL MIKROBØLGEOVNEN ..............

10

KLARGJØRING AV MIKROBØLGEOVNEN ................................

10

BRUK AV MIKROBØLGEOVNEN................................................

11

TILBEREDNING AV MAT ............................................................

11

BRUK AV REDSKAPER VED TILBEREDNING AV MAT ..............

12

RENGJØRING ............................................................................

12

FØR DU LEVERER OVNEN TIL REPARASJON ..........................

12

MILJØTIPS ..................................................................................

12

GARANTIBESTEMMELSER ........................................................

13

TEKNISKE DATA..........................................................................

13

IMPORTØR..................................................................................

13

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av den nye mikrobølgeovnen din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Mikrobølgeovnen skal bare brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet, f.eks. for tilberedning av mat i private husholdninger.

Mikrobølgeovnen skal kun brukes innendørs.

Ikke bruk ovnen hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis ovnen ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet som følge av kraftige støt eller lignende.

Ikke sperr eller dekk noen av ventilasjonsåpningene.

Ikke bruk mikrobølgeovnen uten noe i. For at mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølgene, må det være noe i den (mat). Hvis ikke, kan den bli ødelagt. Hvis du vil øve på bruken av de ulike funksjonene, kan du plassere en kopp vann inne i ovnen.

Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis sikkerhetslåsemekanismen ikke fungerer ordentlig. Dette vil medføre at mikrobølgeovnen kan slås på selv om døren ikke er helt igjen. Hvis døren er åpen, risikerer du å bli utsatt for mikrobølgestråling.

Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis det er rester av rengjøringsmidler i den.

Ikke bruk ovnen til å varme olje eller fett.

Hold øye med barn som oppholder seg i nærheten av apparatet når det er i bruk.

Ikke forsøk å reparere mikrobølgeovnen selv.

Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller støpselet trenger reparasjon, skal ovnen leveres til et godkjent servicesenter. Dersom apparatet er reparert av uautoriserte personer, opphører garantien. Ta kontakt med forhandleren hvis reparasjonen faller inn under garantien.

Brannfare!

For å redusere risikoen for brann i mikrobølgeovnen skal du ta hensyn til punktene nedenfor:

Ikke varm maten for lenge eller ved for høy effekt, og la ikke ovnen være uten oppsyn hvis papir, plast eller andre brennbare materialer er plassert i ovnen for å redusere tilberedningstiden.

Metallklips og lokk/folie som inneholder metalltråd, kan forårsake gnister i ovnen og skal derfor fjernes.

Hvis det tar fyr i materialer i ovnen, skal du ikke åpen døren. Slå straks av ovnen og trekk støpselet ut av stikkontakten.

OVERSIKT OVER DELENE TIL MIKROBØLGEOVNEN

A.Kontrollpanel

B.Roterende aksel

C.Roterende ring

D.Roterende tallerken i glass

E.Vindu

F.Dør

G.Låsetapper (sikkerhetslås)

H.Ventilasjonsåpninger

B.

A.

A.Timer (0-35minutter)

B.Bryter for innstilling av mikrobølgeeffekten

KLARGJØRING AV MIKROBØLGEOVNEN

Hver eneste mikrobølgeovn blir kontrollert på fabrikken, men av hensyn til sikkerheten bør du kontrollere at mikrobølgeovnen ikke er blitt skadet under transport når du pakker den ut hjemme. Kontroller om det finnes synlige skader (f.eks. bulker e.l.), om døren går helt igjen og om hengslene er i orden. Hvis du har mistanke om at mikrobølgeovnen er skadet, skal du kontakte butikken der du kjøpte den. Ikke bruk ovnen før den er kontrollert av en autorisert fagmann.

10

Før du installerer ovnen, skal du forsikre deg om at du har fjernet all emballasje, både utvendig og innvendig.

Plassering av mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen skal plasseres på et plant underlag med en klaring på minst 7–8cm på alle sider av ovnen (inkludert bakog oversiden) for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Denne mikrobølgeovnen egner seg ikke for innbygging. Kontroller at ventilasjonsåpningene på toppen av ovnen ikke er tildekket. Hvis disse tildekkes mens ovnen er i bruk, er det fare for at den overopphetes. I slike tilfeller vil det ikke være mulig å bruke ovnen før den er tilstrekkelig avkjølt.

Ikke plasser mikrobølgeovnen i nærheten av varme områder, f.eks. kokeplater.

Tilkobling av mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen skal kobles til et strømuttak på 230 V AC, 50 Hz. Ved tilkobling til feil spenningsstyrke og -typeopphører garantien.

Montering av roterende glasstallerken

Før du bruker mikrobølgeovnen, skal du forsikre deg om at:

den roterende ringen er riktig festet til akselen og at

den roterende glasstallerkenen er plassert riktig på ringen.

BRUK AV MIKROBØLGEOVNEN

1.Plasser maten i ovnen og lukk døren.

2.Velg ønsket mikrobølgeeffekt ved hjelp av bryteren (B) nederst på kontrollpanelet.

3.Still timeren (A) på kontrollpanelet på ønsket tilberedningstid.

Ovnen starter automatisk når du har valgt ønsket effekt og tid. Når tilberedningstiden er utløpt, slår ovnen seg automatisk av og du hører et ringesignal.

Oppvarmingen kan når som helst avbrytes ved å åpne døren. Hvis døren lukkes igjen, fortsetter tilberedningen.

Når ovnen ikke er i bruk, skal timeren stå på 0.

TILBEREDNING AV MAT

Når du tilbereder mat i mikrobølgeovnen, skal du følge de grunnleggende reglene nedenfor.

Tilberedningstid

Mindre mengder mat tilberedes raskere enn større mengder. Hvis mengden mat dobles, må tilberedningstiden økes til nesten det dobbelte.

Mindre stykker kjøtt, fisk og grønnsaker blir raskere ferdig enn større stykker. Av samme grunn anbefaler vi at kjøttet skjæres i stykker på maks. 2 x 2 cm når du f.eks. skal lage gulasj, gryteretter o.l.

Hvor kompakt maten er, har også betydning for tilberedningstiden. Jo mer kompakt maten er, jo lengre tid tar det å tilberede den.

Hele kjøttstykker krever lengre tid enn gryteretter.

Et kjøttstykke krever lengre tid enn en rett med kjøttdeig.

Jo kaldere maten er, jo lengre tilberedningstid må du beregne. Romtemperert mat blir derfor raskere ferdig enn mat som tas ut av fryseren eller kjøleskapet.

Ved tilberedning av grønnsaker er tilberedningstiden avhengig av hvor ferske grønnsakene er. Kontroller grønnsakenes tilstand og øk eller reduser tiden i henhold til denne.

Den korte tilberedningstiden ved bruk av mikrobølgeovn betyr at maten ikke overkokes.

Om nødvendig kan du tilsette litt vann.

Ved tilberedning av fisk og grønnsaker er det kun nødvendig med en liten mengde vann.

Mikrobølgeeffekt

Effektinnstillingen er avhengig av tilstanden til maten som skal tilberedes.

I de fleste tilfeller tilberedes maten ved full effekt.

Full effekt brukes bl.a. til rask oppvarming av mat, koking av vann o.l.

Lav effekt brukes hovedsakelig til tining av mat og til tilberedning av mat som inneholder ost, melk og egg. (Egg med skall må ikke tilberedes i mikrobølgeovnen, da det er fare for at de kan eksplodere). I tillegg kan lav effekt også brukes som siste ledd for å gjøre maten helt ferdig og for å bevare matens gode aroma.

Oversikt over de fem effekttrinnene:

HIGH (full effekt)

100 %

M. HIGH (middels høy effekt)

77 %

MED (middels effekt)

55 %

M. LOW (middels lav effekt)

33 %

LOW (lav effekt)

18 %

Generell informasjon om tilbereding

Hvis hele måltiden skal tilberedes i mikrobølgeovnen, anbefaler vi at du starter med den mest kompakte maten, f.eks. potetene. Når disse er ferdige, dekker du dem til mens resten av maten tilberedes.

De fleste matvarer bør dekkes til. Et tett lokk bevarer dampen og fuktigheten, noe som reduserer tilberedningstiden. Dette gjelder spesielt tilberedning av grønnsaker, fiskeretter og gryteretter. Ved å dekke til maten fordeles også varmen bedre, noe som gir et raskt og vellykket resultat.

For å oppnå et best mulig resultat er det viktig å plassere maten korrekt i ovnen, da mikrobølgene har høyest effekt midt i ovnen. Hvis du f.eks. skal bake poteter, bør du plassere dem langs kanten av glasstallerkenen, slik at de bakes jevnt.

For å tilberede kompakte retter som f.eks. kjøtt og fjærkre jevnt, er det viktig at du snur kjøttstykket innimellom.

Du kan også bruke mikrobølgeovnen til baking, så fremt oppskriften ikke inneholder gjær.

Når du tilbereder mat i en vanlig ovn, vil du vanligvis unngå å åpne døren unødig. Med mikrobølgeovnen er det annerledes: her går ingen energi eller varme tapt. Med andre ord kan du åpne døren til mikrobølgeovnen for å se på maten så ofte du ønsker.

Viktige sikkerhetsregler ved tilberedning av mat!

Hvis du bruker mikrobølgeovnen for å varme babymat eller væske i tåteflaske, må du alltid riste maten/flasken godt og kontrollere temperaturen nøye før du serverer. Dette sikrer at varmen fordeles jevnt slik at du unngår skoldingsskader. Lokket og eller sutten må ikke være på tåteflasken når den settes i mikrobølgeovnen.

Hvis maten varmes for lenge, vil enkelte matvarer forkulles og utvikle røyk. Hvis dette skjer, skal du la døren være igjen og slå mikrobølgeovnen helt av.

11

Matvarer med lavt vanninnhold, f.eks. sjokoladebiter og bakverk med søtt fyll, må varmes forsiktig, ellers kan de eller beholderen ødelegges.

BRUK AV REDSKAPER VED TILBEREDNING AV MAT

Før du begynner å tilberede mat i beholdere, bør du kontrollere at beholderne du ønsker å bruke, er av et egnet materiale. Noen typer plast kan bli "myke" og deformerte, mens enkelte typer keramikk kan sprekke (spesielt dersom de brukes til oppvarming av mindre mengder mat).

For å teste om en beholder er egnet for bruk i mikrobølgeovn kan du gjøre følgende:

Plasser beholderen i mikrobølgeovnen.

Plasser et halvt glass vann i beholderen.

Start mikrobølgeovnen og la den gå i 15–30sekunder ved full effekt.

Hvis beholderen blir svært varm å ta på, bør du ikke bruke den i mikrobølgeovnen.

Når du tilbereder mat i mikrobølgeovnen bør du helst bruke følgende redskaper:

Glass og glassboller

Steintøy (glasert og uglasert). Maten holder seg lenger varm i glasert steintøy enn på andre fat.

Plastbeholdere. Disse kan brukes til mange formål, men egner seg ikke til steking. Vær oppmerksom på følgende: Plastbeholdere som er lagd av melamin, polyetylen og fenol kan IKKE brukes.

Porselen. Alle typer porselen kan brukes i mikrobølgeovnen, men ildfast porselen er å foretrekke.

Ildfaste fat. Glassfat med lokk som sitter så tett at dampen ikke slipper ut, er perfekt for grønnsaker og frukt der det ikke tilsettes væske (tilberedningstiden bør ikke overstige 5 minutter).

Bruningsfat. Du må være svært forsiktig ved bruk av slike fat. Ikke varm bruningsfatet i mer enn 5 minutter på den roterende tallerkenen. Tilstrekkelig isolering, som et ildfast fat, skal plasseres mellom bruningsfatet og den roterende tallerkenen for å unngå at tallerkenen overopphetes.

Stekefolie kan brukes, spesielt ved tilberedning av supper, sauser, sammenkokte retter eller ved tining av mat. Stekefolie kan også legges løst over maten for å hindre at det spruter fett inne i ovnen.

Tørkerull er perfekt, ettersom tørkerullen absorberer fuktighet og fett. For eksempel kan bacon legges i lag med litt tørkerull mellom hvert lag. Dermed får du ordentlig sprøtt bacon som ikke "flyter i sitt eget fett". Hjemmebakt brød kan tas opp rett fra fryseren, pakkes inn i litt tørkerull og varmes i mikrobølgeovnen.

Våt tørkerull kan brukes til fisk og grønnsaker. Ved å dekke maten hindrer du at den tørker ut.

Bakepapir. Fisk, større grønnsaker som blomkål, maiskolber og lignende kan pakkes inn i vått bakepapir.

Stekeposer er perfekt for kjøtt, fisk og grønnsaker. De må aldri lukkes med metallklips. Bruk bomullstråd i stedet. Lag små hull i posen og legg den på et fat eller glasstallerken i mikrobølgeovnen.

Viktig!

Når du tilbereder mat i mikrobølgeovnen bør du ikke bruke følgende redskaper:

Forseglede glass/flasker med små åpninger. Disse kan eksplodere.

Vanlige termometre

Sølvpapir/aluminiumsfolie. Mikrobølgene kan ikke trenge gjennom, og maten blir dermed ikke varm.

Tette bokser/beholdere med tettsluttende lokk. Overflødig trykk kan få boksen/beholderen til å eksplodere.

Metallklips og andre lokk/folie som inneholder metall. Disse kan forårsake gnister i mikrobølgeovnen og må derfor fjernes.

Metallboller/-beholdereog-emballasjemed mindre de er spesiallaget med tanke på bruk i mikrobølgeovn. Mikrobølgene reflekteres og kan ikke nå inn til maten gjennom metallet.

Fat, tallerkener og boller/beholdere med metall-,gullog sølvdekor. Disse kan ødelegges og/eller forårsake gnister i ovnen.

RENGJØRING

Ved rengjøring av mikrobølgeovnen bør du følge punktene nedenfor:

Slå av mikrobølgeovnen og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.

Ikke bruk skurepulver, stålbørster eller andre sterke rengjøringsmidler for å rengjøre mikrobølgeovnen utvendig og innvendig, da disse kan ripe opp overflaten.

I stedet skal du bruke en klut oppvridd i vann. Tilsett litt rengjøringsmiddel dersom mikrobølgeovnen er svært skitten.

Sørg for at vann ikke trenger inn i ventilasjonsåpningene.

Når du rengjør kontrollpanelet, skal du alltid holde døren åpen, slik at mikrobølgeovnen ikke slås på ved et uhell under rengjøringen.

Den roterende ringen og mikrobølgeovnens bunn må rengjøres regelmessig slik at glasstallerkenen kan rotere uhindret.

Glasstallerkenen og den roterende ringen kan vaskes i oppvaskmaskin.

FØR DU LEVERER OVNEN TIL REPARASJON

Hvis mikrobølgeovnen ikke starter:

Kontroller at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten. Hvis det ikke er tilfelle, skal du fjerne støpselet, vente 10 sekunder og så sette det inn igjen.

Kontroller om sikringene er gått, eller om sikkerhetsreleet har koblet ut. Hvis dette ikke er tilfelle, skal du kontrollere at det er strøm i stikkontakten ved å koble et annet apparat til den.

Kontroller at døren er ordentlig igjen. Hvis dette ikke er tilfelle, vil det automatiske sikkerhetssystemet (via låsetappene) sørge for at ovnen ikke kan slås på.

Kontroller om innstillingene på kontrollpanelet er korrekte, og om timeren er aktivert.

Hvis mikrobølgeovnen fremdeles ikke virker, skal du kontakte en servicemann.

MILJØTIPS

Når et elektronisk apparat ikke fungerer lenger, bør det bortskaffes på en miljøvennlig måte i henhold til lokale forskrifter. I de fleste tilfeller kan slike produkter leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.

12

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gjelder ikke:

Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.

Dersom det er foretatt uautorisert inngrep i apparatet.

Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte.

Ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning:

230

V – 50 Hz

Mikrobølgeeffekt:

700

W

Effektforbruk:

1150 W (maks.)

Innv. mål (hxwxd):

29 x 30,04 x 19,40

Utv. mål (hxwxd):

46,10 x 34,10 x 25,96

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Det tas forbehold om trykkfeil.

13

SISÄLLYSLUETTELO

 

JOHDANTO ......................................................................................

14

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ..............................................................

14

MIKROAALTOUUNIN OSAT ..............................................................

14

MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN ......................................

14

MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN ..............................................

15

RUUAN VALMISTAMINEN ................................................................

15

RUUANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET....................

16

PUHDISTAMINEN ......................................................................

16

ENNEN UUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN ..........

16

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN ................................................

16

TAKUUEHDOT ............................................................................

16

TEKNISET TIEDOT ......................................................................

17

MAAHANTUOJA ........................................................................

17

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta mikroaaltouunistasi. Lue turvaohjeet huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä mikroaaltouunin eri toimintoihin myöhemminkin.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Mikroaaltouunia saa käyttää vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, ruuanvalmistukseen kotioloissa.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut, jos uuni ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan iskun seurauksena.

Älä tuki tai peitä uunin tuuletusaukkoja.

Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Mikroaaltouunissa on oltava jotakin (ruokaa), johon mikroaallot voivat imeytyä. Muutoin uuni voi vaurioitua. Jos haluat kokeilla uunin eri toimintoja, aseta siihen kupillinen vettä.

Älä käytä mikroaaltouunia, jos turvalukitusjärjestelmä ei toimi, koska tällöin mikroaaltouuniin voi kytkeä virran, vaikka luukkua ei ole suljettu. Jos luukku on auki uunin käydessä, voit altistua mikroaaltosäteilylle.

Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen sisällä on puhdistusainejäämiä.

Älä koskaan kuumenna uunissa öljyä tai rasvaa.

Valvo laitteen lähellä olevia lapsia laitetta käytettäessä.

Älä koskaan yritä korjata mikroaaltouunia itse.

Jos mikroaaltouuni, virtajohto tai virtapistoke on korjattava, vie uuni korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteen korjaa joku muu kuin huoltoliikkeen edustaja, takuu ei ole enää voimassa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos takuu korvaa korjauksen.

Palovaara!

Noudata seuraavia ohjeita, jotta uunin sisältö ei syttyisi tuleen:

Älä kypsennä ruokaa liian kauan tai liian suurella teholla. Valvo kypsennystä, jos käytät uunissa paperia, muovia tai muuta syttyvää materiaalia, jonka tarkoitus on lyhentää kypsennysaikaa.

Poista metallisulkimet sekä metallilankoja sisältävät kannet ja kalvot, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä.

Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen, pidä luukku suljettuna. Katkaise uunista välittömästi virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

FI

MIKROAALTOUUNIN OSAT

A.Ohjauspaneeli

B.Lasialustan pyöritysakseli

C.Pyörivä rengas

D.Pyörivä lasialusta

E.Ikkuna

F.Luukku

G.Lukitustapit (turvalukko)

H.Tuuletusaukot

B.

A.

A.Ajastin (0–35minuuttia)

B.Mikroaaltotehon säädin

MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN

Kaikki mikroaaltouunit on tarkistettu tehtaassa. Kun olet purkanut mikroaaltouunin pakkauksesta, tarkista kuitenkin turvallisuussyistä huolellisesti, ettei uuni ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tarkista, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita (kuten lommoja) ja että luukku sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat kunnossa. Jos mikroaaltouunissa on vaurioita, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä uunia, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.

Tarkista ennen mikroaaltouunin asennusta, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit uunin sisäja ulkopuolelta.

14

Mikroaaltouunin sijoittaminen

Aseta mikroaaltouuni vaakasuoralle alustalle ja jätä sen sivuille (myös taakse ja yläpuolelle) vähintään 7–8cm tyhjää tilaa, jotta uunin ilmanvaihto toimii hyvin. Tämä mikroaaltouuni ei sovellu uppoasennukseen. Varmista, että kotelon päällä olevia tuuletusaukkoja ei ole peitetty. Jos ilma ei pääse virtaamaan vapaasti tuuletusaukoista, uuni voi ylikuumentua. Mikroaaltouunia ei saa käyttää, ennen kuin se on jäähtynyt.

Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan paikkaan, kuten sähkölieden keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.

Mikroaaltouunin kytkeminen

Kytke mikroaaltouuni 230 voltin sähköverkkoon (vaihtovirtaverkkoon), jonka taajuus on 50 Hz. Takuu ei ole voimassa, jos kytket laitteen sähköverkkoon, jossa on väärä jännite.

Pyörivän lasialustan asentaminen

Varmista ennen mikroaaltouunin käyttöä, että

pyörivä rengas on asennettu pyöritysakseliin

pyörivä lasialusta on asennettu pyörivään renkaaseen.

MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN

1.Aseta ruoka uuniin ja sulje luukku.

2.Valitse sopiva mikroaaltoteho ohjauspaneelin alemmalla säätimellä (B).

3.Valitse sopiva kypsennysaika ohjauspaneelin ajastimella (A).

Uuni käynnistyy automaattisesti, kun olet valinnut mikroaaltotehon ja kypsennysajan.

Kun kypsennysaika päättyy, uuni pysähtyy automaattisesti ja antaa äänimerkin.

Voit keskeyttää kypsennyksen milloin tahansa avaamalla uunin luukun. Kun suljet luukun uudelleen, kypsennys jatkuu.

Kun uunia ei käytetä, ajastimen on oltava asennossa 0.

RUUAN VALMISTAMINEN

Seuraavassa on muutamia perusohjeita ruuan valmistuksesta mikroaaltouunissa:

Kypsennysaika

Pieni määrä ruokaa kypsyy nopeammin kuin suuri määrä. Jos kaksinkertaistat ruuan määrän, sitä on kypsennettävä vastaavasti lähes kaksi kertaa kauemmin.

Pienet lihapalat, pienet kalat ja pilkotut vihannekset kypsyvät nopeammin kuin suuret palat. Jos valmistat uunissa esimerkiksi gulassia tai lihapataa, liha on tästä syystä hyvä leikata enintään 2 x 2 cm:n paloiksi.

Kypsennysaikaan vaikuttaa myös ruuan kiinteys. Mitä kiinteämpää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä.

Kokonainen paisti tarvitsee pitemmän kypsennysajan kuin pataruoka.

Pihvi tarvitsee pitemmän kypsennysajan kuin jauheliharuoka.

Mitä kylmempää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä. Huoneenlämpöinen ruoka kypsyy siten nopeammin kuin jääkaapista otettu tai pakastettu ruoka.

Vihannesten kypsennysaika määräytyy niiden tuoreuden mukaan. Tarkista vihannesten tuoreus ennen kypsennystä ja pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa sen mukaan.

Koska kypsennysaika on mikroaaltouunia käytettäessä lyhyt, ruoka ei kuivu ja kypsy liikaa.

Voit tarvittaessa lisätä ruokaan hieman vettä.

Kalaa ja vihanneksia kypsennettäessä vettä tarvitsee lisätä vain hyvin vähän.

Mikroaaltoteho

Tehoasetus valitaan kypsennettävän tai lämmitettävän ruuan laadun mukaan.

Tavallisesti ruoka kypsennetään tai lämmitetään täydellä teholla.

Täyttä tehoa käytetään esimerkiksi ruuan nopeaan uudelleenlämmitykseen tai veden keittämiseen.

Pientä tehoa käytetään pääasiassa ruuan sulattamiseen sekä juusto-,maitoja munaruokien valmistukseen. (Älä keitä mikroaaltouunissa kokonaisia kuorellisia munia, sillä ne voivat räjähtää.) Pientä tehoa voidaan käyttää lisäksi hitaaseen hauduttamiseen, joka säilyttää ruuan hyvät aromit.

Kooste viidestä tehoasetuksesta:

HIGH (täysi teho)

100 %

M. HIGH (keskisuuri–suuriteho)

77 %

MED (keskisuuri teho)

55 %

M. LOW (keskisuuri–pieniteho)

33 %

LOW (pieni teho)

18 %

Yleistietoja ruuan kypsentämisestä

Jos haluat kypsentää mikroaaltouunissa koko aterian, kypsennä ensin kiinteimmät ruoka-aineet,kuten perunat. Kun kiinteimmätruoka-aineetovat kypsiä, peitä ne muidenruoka-aineidenkypsennyksen ajaksi.

Useimmat ruuat on peitettävä. Tiivis kansi pitää höyryn ja kosteuden kypsennysastiassa ja lyhentää siten kypsennysaikaa. Tämä koskee ennen kaikkea vihannesten, kalaruokien ja pataruokien kypsennystä. Peitetyssä ruuassa lämpö jakautuu lisäksi paremmin, joten kypsennysaika lyhenee ja tulos on erinomainen.

Ruoka kypsyy parhaiten, kun se asetetaan uuniin oikein. Mikroaallot ovat tehokkaimpia uunin keskiosassa. Jos esimerkiksi kypsennät perunoita, aseta ne pyörivän lasialustan reunoille, jotta ne kypsyvät tasaisesti.

Jotta kiinteät ruoka-aineet,kuten liha tai siipikarja, kypsyisivät tasaisesti, kääntele lihapaloja muutaman kerran.

Voit paistaa mikroaaltouunissa leivonnaisia, et kuitenkaan hiivalla kohotettavia leivonnaisia.

Perinteistä uunia käytettäessä uunin avaamista yritetään tavallisesti välttää mahdollisimman paljon. Mikroaaltouunia käytettäessä tästä ei tarvitse huolehtia: luukun avaaminen ei aiheuta merkittävää energiatai lämpöhäviötä. Toisin sanoen voit avata mikroaaltouunin luukun ja tarkistaa ruuan kypsyyden niin usein kuin haluat.

Tärkeitä ruuan kypsennystä koskevia turvaohjeita

Jos lämmität mikroaaltouunissa vauvanruokaa tai nestettä tuttipullossa, sekoita aina ruokaa tai nestettä ja tarkista sen lämpötila huolellisesti ennen syöttämistä. Näin lämpö jakautuu ruokaan tai nesteeseen tasaisesti eikä lapsi saa palovammoja.

Älä laita tuttipullon korkkia ja/tai tuttiosaa mikroaaltouuniin.

Jotkin ruoka-aineetvoivat hiiltyä ja savuta, jos niitä kuumennetaan liian kauan. Jos näin käy, pidä luukku suljettuna ja katkaise mikroaaltouunista virta.

Jotkin vähän vettä sisältävät ruoka-aineet,kuten suklaapalat tai makeat täytetyt leivonnaiset, on kuumennettava varovasti. Muutoin ruoka voi pilaantua tai rikkoa astian.

15

RUUANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

Varmista ennen ruuanvalmistuksen aloittamista, että astiat on valmistettu oikeasta materiaalista. Jotkin muovityypit voivat pehmetä ja muuttaa muotoaan, ja jotkin keramiikkatyypit voivat haljeta (etenkin kuumennettaessa pieniä ruokamääriä).

Voit kokeilla seuraavasti, sopiiko astia mikroaaltouuniin:

Aseta astia mikroaaltouuniin.

Aseta astiaan lasi, joka on puolillaan vettä.

Käynnistä mikroaaltouuni ja anna sen käydä 15–30sekuntia täydellä teholla.

Jos astia on kosketettaessa erittäin kuuma, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, käytä mieluiten seuraavia astioita ja välineitä:

Lasit ja lasikulhot.

Keramiikka (lasitettu ja lasittamaton). Ruoka pysyy kauemmin kuumana lasitetussa keramiikka-astiassakuin muissa astioissa.

Muoviastiat. Muoviastioita voidaan käyttää moniin lämmitystarkoituksiin, mutta ne eivät sovellu kypsennykseen. Huomio! Mikroaaltouunissa EI saa käyttää melamiinista, polyeteenistä tai fenolimuoveista valmistettuja muoviastioita.

Posliini. Mikroaaltouunissa voi käyttää kaikenlaista posliinia; tulenkestävä posliini on kuitenkin suositeltavinta.

Tulenkestävät kannelliset astiat. Lasiastiat, joiden kansi sulkeutuu niin tiiviisti, ettei höyryä pääse ulos, sopivat ihanteellisesti vihanneksille ja hedelmille, joihin ei lisätä vettä (kypsennysaika saa olla kuitenkin enintään 5 minuuttia).

Paistoastiat. Käytä ruskistavia paistoastioita erittäin varoen. Älä koskaan kuumenna paistoastiaa lasialustalla kauempaa kuin 5 minuuttia. Aseta paistoastian ja lasialustan väliin sopiva eriste, esimerkiksi kuumuutta kestävä lautanen. Näin lasialusta ei ylikuumene.

Paistokelmu. Paistokelmua voi käyttää etenkin keittoja, kastikkeita tai pataruokia kypsennettäessä tai ruokaa sulatettaessa. Paistokelmua voi myös käyttää löysästi ruuan ympärillä, jolloin roiskuva rasva ei likaa uunia.

Talouspaperi. Talouspaperi sopii kypsennykseen erinomaisesti, sillä se imee kosteutta ja rasvaa. Esimerkiksi pekonia voi laittaa kerroksittain talouspaperin väliin. Näin pekoni kypsyy kauttaaltaan rapeaksi, koska se ei makaa omassa rasvassaan. Kotona leivotun leivän voi ottaa suoraan pakastimesta, kääriä talouspaperiin ja lämmittää mikroaaltouunissa.

Märkä talouspaperi. Märkä talouspaperi sopii hyvin kalalle tai vihanneksille. Ruuan peittäminen estää sitä kuivumasta.

Rasvatiivis leivinpaperi. Kala ja suuret vihannekset, kuten kukkakaali tai maissintähkät, voidaan kääriä märkään rasvatiiviiseen leivinpaperiin.

Paistopussit. Paistopussit sopivat erinomaisesti lihalle, kalalle ja vihanneksille. Älä koskaan sulje paistopussia metallisulkimella. Sulje pussi puuvillanauhalla. Tee pussiin pieniä reikiä ja aseta se mikroaaltouuniin lautasen tai lasiastian päälle.

Tärkeää!

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, älä käytä seuraavia astioita tai välineitä:

Tiiviit lasiastiat tai pullot, joissa on pieni aukko, koska ne voivat räjähtää.

Tavalliset lämpömittarit.

Alumiinifolio tai folioastiat, koska mikroaallot eivät läpäise niitä eivätkä kypsennä ruokaa.

Suljetut rasiat tai astiat, joissa on tiiviit kannet, koska syntyvä ylipaine voi räjäyttää ne.

Metallisulkimet tai muut kannet tai kalvot, jotka sisältävät metallilankoja. Poista metallia sisältävät osat, koska ne voivat aiheuttaa kipinöitä.

Metallikulhot, -astiatja-pakkaukset,jos niitä ei ole varta vasten tarkoitettu käytettäviksi mikroaaltouuneissa. Mikroaallot eivät läpäise metalliastioita ja lämmitä ruokaa, vaan heijastuvat niistä takaisin.

Lautaset, astiat ja kulhot, joissa on metalli-,kultaja hopeakoristeita. Nämä astiat voivat hajota ja/tai aiheuttaa kipinöitä.

PUHDISTAMINEN

Puhdista mikroaaltouuni seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Katkaise mikroaaltouunista virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

Älä koskaan puhdista mikroaaltouunin sisätai ulkopintaa hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa pintoja.

Puhdista uuni kostutetulla liinalla ja lisää siihen puhdistusainetta, jos uuni on erittäin likainen.

Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.

Pidä luukku auki, kun puhdistat ohjauspaneelia, jotta mikroaaltouuni ei käynnisty tahattomasti.

Puhdista mikroaaltouunin pyörivä rengas ja sisäpohja säännöllisesti, jotta lasialusta pääsee pyörimään esteettä.

Voit puhdistaa pyörivän lasialustan ja renkaan astianpesuaineella.

ENNEN UUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN

Jos mikroaaltouuni ei käynnisty, toimi seuraavasti:

Tarkista, että virtajohdon pistoke on kytketty oikein pistorasiaan. Jos näin ei ole, irrota pistoke, odota 10 sekuntia ja kytke se uudelleen pistorasiaan.

Tarkista, onko sulake palanut tai onko automaattisulake (johdonsuojakatkaisin) lauennut. Jos näin ei ole, tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen toinen laite.

Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni. Jos luukku ei ole kiinni, automaattinen turvalukitusjärjestelmä (luukun lukitustapit) estää mikroaaltouunin käynnistämisen.

Tarkista, että olet valinnut tehon oikein ja valinnut kypsennysajan ajastimella.

Jos mikroaaltouuni ei toimi vieläkään, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN

Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä paikallisia säädöksiä noudattaen siten, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Sähkölaitteet voidaan usein toimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei noudateta

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat häiriöistä sähköverkossa.

16

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite:

230

V – 50 Hz

Mikroaaltoteho:

700

W

Teho:

1150 W (suurin teho)

Sisämitat (k x l x s):

29 x 30,04 x 19,40 cm

Ulkomitat (k x l x s):

46,10 x 34,10 x 25,96 cm

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

MAAHANTUOJA

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

17

UK

TABLE OF CONTENTS

 

INTRODUCTION ........................................................................

18

IMPORTANT SAFETY MEASURES ............................................

18

KEY TO THE MICROWAVE OVEN’S PARTS ..............................

18

PREPARING THE MICROWAVE OVEN ......................................

18

OPERATING THE MICROWAVE OVEN ......................................

19

PREPARATION OF FOOD ..........................................................

19

USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD ..........................

20

CLEANING ..................................................................................

20

BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE....................................

20

ENVIRONMENTAL TIPS ..............................................................

20

GUARANTEE TERMS..................................................................

21

TECHNICAL DATA ......................................................................

21

IMPORTER ..................................................................................

21

INTRODUCTION

To get the best out of your new microwave oven, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Pay particular attention to the safety measures. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of the microwave oven.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

The microwave oven may only be used for its original purpose, i.e. for preparing food for domestic purposes.

The microwave oven is for indoor use only.

Do not use the oven if the cord or plug is damaged, if the oven is not functioning properly, or if it has been damaged by a heavy impact or similar.

Do not block or cover any vent holes or outlets on the oven.

Do not use the microwave oven when it is empty. In order for the microwave oven to absorb microwaves, there must be something in it (food), or it may be damaged. If you would like to practice using the various functions, place a cup of water inside the oven.

Do not use the microwave oven if the safety locking system is not functioning, which means that the microwave oven could be switched on even if the door is not closed. If the door is open, you risk being exposed to microwave radiation.

Do not use the microwave oven if there are cleaning agent residues inside it.

Never heat oil or fat in the oven.

Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use.

Never try to repair the microwave oven yourself.

If the microwave oven, cord or plug need to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. If the appliance is subjected to unauthorised repairs, the guarantee will become void. Contact your retailer if the repairs fall under the terms of the warranty.

Fire hazard!

To reduce the risk of fire occurring in the oven space, please note the following points:

Do not cook food for too long or at too high a temperature, and do not leave the microwave oven unattended if paper, plastic or other flammable materials have been used in the oven with a view to reducing cooking times.

Metal clips and lids/film containing metallic threads can cause sparks in the oven and must therefore be removed.

If materials in the oven catch fire, leave the door closed. Switch the oven off immediately, and remove the plug from the wall socket.

KEY TO THE MICROWAVE OVEN’S PARTS

A.Operating panel

B.Spindle

C.Turning ring

D.Glass turntable

E.Window

F.Door

G.Dowels (safety lock)

H.Vent holes

B.

A.

A.Timer (0-35minutes)

B.Knob for setting microwave power

PREPARING THE MICROWAVE OVEN

Each individual microwave oven is checked at the factory, but for safety’s sake, after unpacking the oven, you should check carefully that the microwave oven has not been damaged during transport. Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar), if the door closes properly, and if the hinges are in order. If it appears that the microwave oven has been damaged, you must contact the shop where you bought it, and do not use it until it has been checked by an authorised specialist.

18

You should check before installation that you have removed all packaging has been removed from the microwave oven both inside and outside.

Positioning the microwave

The microwave oven should be placed on a flat surface, with clearance of at least 7-8cm from the sides of the microwave (including rear and top) to ensure sufficient ventilation. This microwave oven is not suitable for fitting in, and you must check that the vent holes on top of the cabinet are not covered. If they are covered while the microwave oven is in use, there is a risk of it overheating. The microwave oven cannot then be used until it has cooled down.

Do not place the microwave oven next to hot areas, for example gas rings and electric hotplates.

Connecting the microwave oven

The microwave oven must be connected to a 230-voltAC current, 50 Hz. The guarantee is not valid in the event of connection to the wrong voltage.

Installation of the glass turntable

Before using the microwave ensure that:

the turning ring is fitted to the spindle and that

the glass turntable is fitted to the turning ring.

OPERATING THE MICROWAVE OVEN

1.Place the food in the oven and close the door.

2.Choose the required microwave power using the top knob

(B) on the operating panel.

3.Set the timer (A) on the operating panel to the required cooking time.

The oven starts automatically when you have selected the microwave power and cooking time.

Once the cooking time has passed, the oven stops automatically and a signal rings.

Cooking can be interrupted at any time by opening the oven door. If the oven door is closed again, cooking resumes. When the oven is not in use, the timer should be at 0.

PREPARATION OF FOOD

When preparing food in the microwave oven, the following basic rules apply:

Preparation time

Smaller quantities of food are prepared more rapidly than large quantities. If the amount of food is doubled, the preparation time must be correspondingly increased to almost twice.

Smaller pieces of meat, small fish and chopped vegetables cook more quickly than large pieces. For the same reason, it is recommended, if, for example, you wish to make goulash, stews or similar, that the meat be cut into maximum 2 x 2 cm pieces.

The compactness of the food is also very important for the cooking time. The more compact the food is, the longer it takes to cook it.

Complete steaks require a longer cooking time than stewed dishes.

A steak requires a longer time than a dish with minced meat.

The colder the food, the longer the cooking time needs to be. Food at room temperature will therefore cook faster than food from a fridge or freezer.

When cooking vegetables, the cooking time depends on the freshness of the vegetables. Therefore check the condition of the vegetables, and add or deduct a little time accordingly.

The short cooking time when using a microwave oven means that the food does not overcook.

If required, a little water can be added.

When cooking fish and vegetables, you only need to use the minimum of water.

Microwave power

The choice of power setting depends on the condition of the food to be cooked.

In most cases, the food is cooked on full power.

Full power is used, among other things, for reheating food quickly, boiling water or similar.

Low power is principally used to defrost food and prepare dishes containing cheese, milk and egg. (Whole eggs in their shell cannot be cooked in the microwave oven, as there is a risk of the eggs exploding). In addition, lower power settings are also used for finish off and for retaining the excellent aroma of a dish.

Summary of the five power steps:

HIGH (full power)

100 %

M. HIGH (medium-highpower)

77 %

MED (medium power)

55 %

M. LOW (medium-lowpower)

33 %

LOW (low power)

18 %

General information on cooking

If the whole meal is to be prepared in the microwave oven, it is recommended that you start with the most compact foods, such as potatoes. Once these are ready, cover them while the rest of the food is prepared.

Most food should be covered. A close-fittingcover retains the steam and moisture, which shortens the cooking time in the microwave oven. This is particularly the case when cooking vegetables, fish dishes and casseroles. Covering food also distributes the heat better, thus ensuring rapid and excellent results.

In order to achieve the best possible results, it is important to position the food correctly, as the microwave rays are most powerful in the centre of the oven. If, for example, you are baking potatoes, you should position them along the edge of the glass turntable so that they cook evenly.

In order to cook compact dishes such as meat and poultry evenly, it is important to turn the pieces of meat a few times.

You can bake in the microwave oven, although not with recipes that include yeast.

When preparing food in a "traditional" oven, you normally avoid opening the oven door as much as possible. This is not the case with a microwave oven: no energy or significant heat is lost. In other words, you can open the microwave door and look at the food as often as you want.

Important safety measures when preparing food!

If using the microwave oven to heat baby food or liquids in a feeding bottle, you must always stir the food/liquid and check the temperature thoroughly before serving. This ensures that the heat is evenly distributed and avoids scalding injuries.

The lid and/or teat must not be fitted on a feeding bottle when it is placed in the microwave oven.

If some foods are heated too long, they may char and give off smoke. If this happens, you should leave the door closed and switch off the microwave oven completely.

19

Some foods with a low water content, e.g. chocolate in squares and pastries with a sweet filling should be heated carefully, otherwise they or the container may be ruined.

USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD

Before starting to prepare food in containers, you should check that the containers you wish to use are made of a suitable material, as some types of plastic may become "limp" and deform, while some types of ceramics may crack (particularly when heating small quantities of food).

In order to test if a container is suitable for use in a microwave oven:

Place the container in the microwave oven.

At the same time, place a half-fullglass of water in the container.

Start the microwave oven, and run it for 15-30seconds on maximum power.

If the container becomes very hot to the touch, you should avoid using it in the microwave oven.

When you prepare food in the microwave oven, you should preferably use the following implements:

Glass and glass bowls

Stoneware (glazed and unglazed). The food stays hot longer in glazed stoneware than in other dishes.

Plastic containers These can be used for many heating purposes, but are not suitable for roasting.

Please note! Plastic containers made from melamine, polyethylene and phenol must NOT be used.

Porcelain All porcelain can be used in microwave ovens, although fireproof porcelain is preferable.

Fireproof covered dishes Glass dishes with lids that fit so closely that steam cannot escape are ideal for vegetables and fruit to which no liquid is added (however, the cooking time must not exceed 5 minutes).

Browning dishes You must be very careful when using this type of dish. Never heat the browning dish for more than 5 minutes on the turntable. Suitable insulation, such as a heat-testedplate, should be placed between the browning dish and the turntable to prevent the turntable from overheating.

Clingfilm can be used particularly for soups, sauces, stewed dishes or when defrosting food. Can also be used as a loose covering to prevent fat, etc. from spraying out into the oven space.

Kitchen roll is ideal, as kitchen roll absorbs moisture and fat. For example, bacon can be placed in layers, with kitchen roll between each layer. The bacon will then be completely crispy, as it does not sit in "its own fat". Home-bakedbread can be taken directly from the freezer, packed in kitchen roll and heated in the microwave oven.

Wet kitchen roll can be used for fish or vegetables. Covering the food prevents it from drying out.

Greaseproof paper Fish, large vegetables, such as cauliflower, corn on the cob and similar can be packed in wet greaseproof paper.

Roasting bags are ideal for meat, fish and vegetables. However, they must never be closed using metal clips. Cotton thread should be used instead. Prick the bag with small holes, and place it in the microwave oven on a plate or glass dish.

Important!

When you prepare food in the microwave oven, you should not use the following implements:

Sealed glass/bottles with small openings, as they may explode.

General purpose thermometers

Silver foil/foil trays, as the microwave rays cannot penetrate and the food will not cook.

Closed boxes/containers with tightly sealed lids, as excess pressure may cause the box/container to explode.

Metal clips and other lids/foils, containing metal wires. These can form sparks in the microwave oven and must therefore be removed.

Metal bowls/containers and packaging, unless they are designed specifically for use in microwave ovens. The microwaves are reflected and cannot penetrate the food through the metal.

Plates, dishes and bowls/containers with metal, gold and silver decorations. They may break and/or cause sparks to form in the oven space.

CLEANING

When cleaning the microwave oven, you should pay attention to the following points:

Switch the microwave oven off and remove the plug from the wall socket before cleaning.

Never use scouring powder, steel scourers or other strong cleaning agents to clean the interior or exterior surfaces of the microwave oven, as they may scratch the surfaces.

Instead use a cloth dampened with water, and add detergent if the microwave oven is very dirty.

Make sure that no water gets into the vent holes.

Always keep the door open when cleaning the control panel, to avoid the microwave oven accidentally starting up during the cleaning process.

The turning ring and the floor of the microwave oven must be cleaned regularly so that the glass turntable can move around without hindrance.

The glass turntable and turning ring can be cleaned in a dishwasher.

BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE

If the microwave will not start:

Check that the plug is correctly in place in the wall socket. If that is not the case, remove the plug, wait 10 seconds and then plug it in again.

Check whether a fuse has blown or whether the fuse relay has been switched off. If it is not that, you can check that the socket itself is working by plugging in another device.

Check that the door is closed properly. If this is not the case, the automatic safety system (via the lock dowels) ensures that the microwave oven cannot be started.

Check whether the operating panel has been set correctly, and whether the timer has been activated.

If the microwave oven still does not work, you should contact a repair engineer.

ENVIRONMENTAL TIPS

Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling station.

20