Livarno Z30803A/Z30803B/ Z30803C/Z30803D User Manual [en, pl, cs, de]

Loading...
Livarno Z30803A/Z30803B/ Z30803C/Z30803D User Manual

CURTAIN RAIL

Assembly and Safety Notes

KARNISZ DO FIRANEK

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

FÜGGÖNYTARTÓ RÚD

Használatiés biztonsági utasítások

KARNISA

Navodila za montažo in varnost

TYČ NA ZÁCLONY

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

GARNIŽA

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

GARDINENSTANGE

Montageund Sicherheitshinweise

Z30803A/Z30803B/ 4 Z30803C/Z30803D

 

 

 

 

 

A

 

C

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Z30803 A/C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

You need · Potrzebujecie · Szüksége van · Potrebujete · Potřebujete

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Budete potrebovať · Sie benötigen:

 

 

 

4

Z30803B/D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6 x 1

3 x 2

6 x 3

2 x 4a

1 x 4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

B

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

Z30803 A/C

 

 

 

 

 

 

Z30803 A/C

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

7

4a

4a

4b

 

 

 

1x 5a

1x 5b

5

 

Z30803B/D

 

 

Z30803 B/D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Curtain Rail

Introduction

Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assem-

bly instructions and safety tips. Only use the product as described and for the indicated applications. Keep these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents.

Intended Use

This product is designed for hanging up curtains approx. 90 cm to approx. 180 cm wide. Any use other than previously mentioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than the intended purpose. The product is not intended for commercial use.

Description of parts

1 Dowel

2 Locking screw

GB

3

Screw

 

6

Screws

 

CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts

4

Rod bracket

2

Rod brackets (L) (for the thick rod with ø 19 mm)

 

are undamaged and correctly installed. Incorrect

4a

Rod bracket (L) (for the thick rod with ø 19 mm)

1

Rod bracket (S) (for the thin rod with ø 16 mm)

 

installation poses the risk of injury. Damaged parts

4b

Rod bracket (S) (for the thin rod with ø 16 mm)

1

Thick rod (ø approx. 19 mm)

 

may a ect safety and function.

5

Curtain rail with end pieces

1

Thin rod (ø approx. 16 mm)

 

CAUTION! Do not leave children unattended! The

5a

Thick rod (ø approx. 19 mm)

2

End pieces

 

curtain rail is not a toy or climbing equipment! Please

5b

Thin rod (ø approx. 16 mm)

1

Installation instructions

 

ensure persons, children in particular, do not pull

6

End piece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

themselves up on the curtain rail. The curtain rail may

7

Slotted head screw

 

 

 

 

 

Safety Instructions

 

release from the wall and fall down. Injuries and /

 

 

 

 

 

 

 

Technical Specifications

 

 

 

 

 

 

or property damage may result.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANGER TO LIFE

 

Be sure the curtain rail is only assembled by skilful

Dimensions:

approx. 100–190 cm (L, rod only)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING!

 

persons.

 

 

approx. ø 16 / 19 mm

 

 

 

 

 

 

AND RISK OF ACCIDENTS FOR

 

Do not hang objects from the curtain rail. Non-obser-

Max. load:

2 kg

 

 

 

 

 

 

INFANTS AND CHILDREN! Never

 

vance may result in risk of injury and / or product

 

Scope of Delivery

 

 

 

leave children unattended with the packaging mate-

 

damage.

 

 

 

rial. Risk of su ocation. Keep children away from

 

Check before attaching the product to the wall that

Immediately after unpacking please check the package

 

 

 

the product.

 

the wall is suitable for the attachment and then en-

contents for completeness and whether all parts and the

 

 

 

WARNING!

DANGER TO LIFE! Keep the product

 

sure that the curtain rail is assembled and mounted

product are in good condition. Do not assemble the

 

 

out of the reach of children. Prior to assembly the

 

properly. If the product falls it could become dam-

product if the package contents are incomplete.

 

 

product consists of loose components of small sizes.

 

aged itself, injure someone or damage other objects.

 

 

 

 

 

 

CAUTION! RISK OF INJURY! Keep the product

 

 

WARNING!

RISK OF ACCIDENT AND LOSS

6 Dowels

 

 

 

 

out of the reach of children. The product may contain

 

OF LIFE FROM ELECTRIC SHOCK! RISK OF

3 Locking screws

 

 

 

sharp points and sharp edges.

 

DAMAGE TO PROPERTY! Ensure that you do

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

GB

not damage any electrical cables, gas or water pipes when you drill into the wall. If necessary, use a suitable detector to check the wall before drilling. Only use wall mounting fittings suitable for the construction and condition of the wall. A falling rod could lead to personal injury or damage the product or other objects.

Installation

Attaching the rod brackets

Mark the positions for the rod brackets 4 on the wall. To do this, hold the rod brackets 4 one by one in their required positions and mark the positions of the screws 3 on the wall using a pencil (see Fig. A). If necessary use a spirit level as a guide.

Drill holes in the wall at the marked locations. Only use a suitable drill-driver.

Then press the dowels 1 into the drill holes (see fig. A).

Fasten the rod brackets 4 to the wall by screwing the screws 3 into the dowels 1 (see Fig. A).

Mounting the curtain rail

Loosen the slotted head screws 7 and pull the end pieces 6 o the rods 5a , 5b (see Fig. B).

Fit the curtain on to the rods 5a , 5b (see Fig. C). Attach the endpieces 6 to the rods 5a , 5b . Fix the endpieces 6 in place with the slotted head screws 7 , screwing them in tightly (see Fig. C).

Place the curtain rods with the endpieces 5 into the rod brackets 4 .

Note: Ensure that the thick rod 5a is placed into the rod brackets (L) 4a and that the thin rod 5b is placed into the rod bracket (S) 4b (see Fig. D).

Screw in the locking screws 2 tightly to fix the curtain rod with endpieces 5 on to the rod brackets 4 (see Fig. D).

Cleaning and care

Never use caustic cleaners. The product material may otherwise be damaged.

Use a moist, lint-free cloth to clean and care for the product.

GB

GB

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Product Description:

Curtain rail

 

Model No.:

Z30803A / Z30803B / Z30803C /

 

Z30803D

Version:

03 / 2011

Last information update: 05 / 2011 Ident.-No.: Z30803A / B / C / D052011-4

GB

Karnisz do firanek

Wstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu należy

uważnie przeczytać instrukcję montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony do zawieszania firanek i / lub zasłon o szerokości od ok. 90 cm do 180 cm. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego w pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne niż

wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody

PL

powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego

Dane techniczne

 

 

 

 

Wskazówki dotyczące

przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do

Wymiary:

ok. 100–190 cm

 

 

 

 

użytku komercyjnego.

 

 

(długość, tylko karnisz)

 

 

 

 

bezpieczeństwa

 

Opis części

 

 

ok. ø 16 / 19 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maks. obciążenie:

2 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE!

ZGROŻENIE

1

Kołek

Zakres dostawy

 

 

 

 

 

DLA ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO

2

Śruba ustalająca

 

 

 

 

 

WYPADKU DLA DZIECI! Ze względu

 

 

 

 

 

3

Wkręt

Prosimy o sprawdzenie zawartości – bezpośrednio po

 

 

na ryzyko uduszenia się nigdy nie pozostawiać

4

Mocowanie drążka

rozpakowaniu produktu – pod kątem kompletności i

 

 

dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym.

4a

Mocowanie drążka (L)

stanu elementów. Nie należy składać produktu, jeżeli

 

 

Trzymać dzieci z dala od produktu.

 

(dla szerokiego drążka o ø 19 mm)

zawartość opakowania jest niekompletna.

 

 

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

4b

Mocowanie drążka (S)

 

 

 

 

 

DLA ŻYCIA! Trzymać dzieci z dala od produktu.

 

(dla wąskiego drążka o ø 16 mm)

6

Kołkόw

 

 

 

Dzieci mogą połknąć drobne części niezmontowa-

5

Karnisz z końcówkami

3

Śruby ustalające

 

 

 

nego jeszcze produktu.

5a

Szeroki karnisz (ø ok. 19 mm)

6

Śrub

 

 

 

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO SKALE-

5b

Wąski karnisz (ø ok. 16 mm)

2

Mocowania drążka (L)

 

 

CZENIA! Trzymać dzieci z dala od produktu.

6

Końcówka

 

(dla szerokiego drążka o ø 19 mm)

 

 

Produkt może posiadać ostre naroża i krawędzie.

7

Wkręt z rowkiem

1

Mocowanie drążka (S)

 

 

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OD-

 

 

 

(dla wąskiego drążka o ø 16 mm)

 

 

NIESIENIA OBRAŻEŃ! Należy zapewnić prawi-

 

 

1

Szeroki karnisz (ø ok. 19 mm)

 

 

dłowy montaż wszystkich części i sprawdzić, czy

 

 

1

Wąski karnisz (ø ok. 16 mm)

 

 

żadna z części nie jest uszkodzona. W przypadku

 

 

2

Końcówki

 

 

 

nieprawidłowego montażu występuje niebezpie-

 

 

1

Instrukcja montażu

 

 

 

czeństwo odniesienia obrażeń. Uszkodzone części

mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcje produktu. OSTROŻNIE! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Karnisz nie jest przyrządem do wspinaczki ani zabawką! Należy zapewnić, aby nikt, w szczególności dzieci, nie podciągał się na karniszu. Karnisz może oderwać się od ściany i spaść. Skutkiem tego mogą być obrażenia i / lub szkody rzeczowe. Należy pamiętać, że karnisz może być zamontowany tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Na karniszu nie zawieszać żadnych przedmiotów. Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi obrażeniami / lub uszkodzeniem produktu.

Przed montażem na ścianie należy sprawdzić, czy wybrana ściana przystosowana jest do zamocowania produktu i należy zapewnić, aby karnisz został prawidłowo zamocowany. Upadek może spowodować obrażenia osób, uszkodzenia produktu lub innych rzeczy materialnych.

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA ORAZ WYPADKIEM PRZEZ PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! ZAGROŻENIE USZKODZENIA MIENIA! W trakcie dokonywania odwiertόw należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić

 

 

 

 

PL

PL

 

 

PL

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63899_mer_Gardinenstange_LB4.indd 2

 

 

 

09.05.11

13:09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przewodόw elektrycznych, instalacji gazowych lub wodnych. W razie konieczności należy dokonać kontroli ściany posługując się detektorem. Stosować tylko takie materiały montażowe, które są odpowiednie dla rodzaju i konstrukcji ściany. Spadnięcie karnisza może spowodować obrażenia u osób i uszkodzenie samego karnisza lub innych przedmiotów.

Montaż

Umieszczanie mocowań drążka

Należy oznakować miejsca na ścianie, na których zamierza się zamontować wsporniki do karnisza 4 . W tym celu należy przytrzymać odpowiedni wspornik 4 na wymaganym miejscu i oznakować ołówkiem te miejsca, w których mają być umieszczone śruby 3 (zobacz rys. A). W razie potrzeby należy posłużyć się poziomicą.

Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach na ścianie. Użyć do tego celu odpowiedniej wiertarki. Następnie do wywierconych otworów włożyć kołki 1 (patrz ilustracja A).

PL

Függönytartó rúd

Bevezetés

Szerelés előtt ismerje meg a terméket. Ehhez olvassa el figyelmesen a következő szerelési utasítást és a biztonsági előírásokat. A termé-

ket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Ezt a szerelési utasítást jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék kb. 90 cm-estől kb. 180 cm-es szélességgel rendelkező függönyök és / vagy kárpitok számára készült. A termék csak privát beltéri használatra készült. A leírtaktól eltérő használat, vagy a termék átalakítása nem megengedett és sérülésekhez és / vagy a termék károsodásához vezethet. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A termék nem ipari felhasználásra készült.

HU

sítsa, hogy a függönyrúd szabályszerűen legyen felszerelve. Annak a leesése személyek sérülését okozhatja, a terméket vagy más tárgyakat megkárosíthat.

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETÉS BALESETVESZÉLY! TÁRGYI KÁROSODÁSOK VESZÉLYE! A fúrás alkalmával ügyeljen arra, hogy elektromos kábeleket, gázvagy vízvezetékeket ne sérthessen meg. Szükség esetén a falba fúrás előtt vizsgálja meg a fúrás helyét egy megfelelő detektorral.

Csak olyan falra rögzítő anyagokat használjon, amelyek a rendelkezésre álló fal tulajdonságaihoz alkalmasak. A függönyrúd leesése személyek sérülését, a termék vagy más tárgyak megkárosodását okozhatja.

Szerelés

A rúdtartók felszerelése

Jelölje meg a falon azokat a helyeket, amelyekre a rúdtartókat 4 felszerelni akarja. Ebből a célból tartsa az érintett rúdtartókat 4 a kívánt helyhez és

HU

Karnisa

Uvod

Pred montažo se seznanite z izdelkom. V ta namen natančno preberite navodilo za mon-

tažo in varnostna navodila. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo v predviden namen. To navodilo dobro shranite. V primeru izročitve izdelka tretjim jim dajte tudi dokumentacijo.

Namen uporabe

Ta izdelek je namenjen za pritrditev zaves in / ali zastorov s širino pribl. 90 cm do 180 cm. Drugačna uporaba od opisane ali sprememba izdelka ni dovoljena in lahko privede do poškodb in / ali poškodb izdelka. Za poškodbe, nastale zaradi nenamenske uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Ta izdelek ni predviden za profesionalno uporabo.

SI

63899_mer_Gardinenstange_LB4.indd 3

 

Przymocować mocowania drążka

4

na ścianie

Czyszczenie i pielęgnacja

Informacja o produkcie:

 

poprzez wkręcenie śrub

3

w kołki

1

(patrz rys. A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karnisz do firanek

 

Zamocowanie karnisza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W żadnym wypadku nie używać żrących środków

Nr modelu:

Z30803A / Z30803B / Z30803C /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myjących. W przeciwnym razie można uszkodzić

 

Z30803D

 

Należy poluzować wkręty z rowkiem

7

i ściągnąć

 

 

materiał produktu.

Wersja:

03 / 2011

 

końcówki

6

z karniszy

5a

,

5b

(zobacz rys. B).

 

 

Do czyszczenia i pielęgnacji użyć suchej, miękkiej i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie pozostawiającej strzępków ściereczki.

 

 

 

Należy nasunąć firankę na karnisze

5a

,

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

(zobacz rys. C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuwanie

Stan informacji: 05 / 2011

 

Następnie przymocować końcówki

6

 

do drążków

Nr identyfikacyjny: Z30803A / B / C / D052011-4

 

 

5a

,

5b

. Ustabilizować końcówki

6

 

przy pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wkrętów dociskowych

7

 

i dokręcić je (patrz rys. C).

 

 

 

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesunąć karnisz z końcówkami

5

 

na mocowania

 

 

 

przyjaznych dla środowiska, które można

 

 

 

drążka

4

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddać do utylizacji do lokalnych punktów

 

 

 

Wskazówka: Należy uważać na to, aby szeroki

 

 

 

recyklingu.

 

 

 

drążek został przesunięty

5a

do mocowań drążka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania

 

 

 

(L)

4a

, a wąski drążek

5b

do mocowania drążka

 

 

 

(S)

4b

(patrz rys. D).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

 

 

 

Dokręcić śruby mocujące

2

, aby zamocować kar-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nisz z końcówkami

5

na mocowaniach drążka

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(patrz rys. D).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

PL

 

A részek megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

elemek kifogástalan állapotát. Semmi esetre se szerelje

gyerekeket a terméktől mindig távol. A gyerekek a

1

Tipli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

össze a terméket, ha a csomagolás nem teljes.

felszerelés előtt a kis részeket lenyelhetik.

2

Rögzítő csavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Tartsa a gyere-

3

Csavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 tipli

keket a terméktől mindig távol. A termék hegyes

4

Rúdtartó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 rögzítő csavar

sarkokkal és éles szélekkel rendelkezhet.

4a

Rúdtartó (L)

 

 

 

 

 

 

 

 

6 csavar

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Biztosítsa, hogy

 

(a ø 19 mm-es vastagabbik rúd számára)

2 rúdtartó (L) (a ø 19 mm-es vastagabbik rúd számára)

mindegyik rész sértetlenül és szakszerűen legyen

4b

Rúdtartó (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rúdtartó (S) (a ø 16 mm-es vékonyabbik rúd számára)

felszerelve. Szakszerűtlen felszerelés esetén sérülés-

 

(a ø 16 mm-es vékonyabbik rúd számára)

1 vastag rúd (ø kb. 19 mm)

veszély áll fenn. Sérült részek befolyásolhatják a

5

Függönyrúd lezáró végekkel

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vékony rúd (ø kb. 16 mm)

biztonságot és a funkciók ellátását.

5a

Vastag rúd (ø kb. 19 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lezáró vég

VIGYÁZAT! Ne hagyja a gyerekeket felügyelet

5b

Vékony rúd (ø kb. 16 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szerelési útmutató

nélkül! A függönyrúd nem mászóvagy játszó-ké-

6

Lezáró vég

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szülék! Biztosítsa, hogy személyek, különösen gye-

7

Hornyos fejű csavar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztonsági tudnivalók

rekek ne húzzák fel rajta magukat. A függönyrúd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leoldódhat a falról és leeshet. A következmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sérülések és / vagy tárgyi károk lehetnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méretek:

kb. 100–190 cm (L, csak a függönyrúd)

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS!

 

ÉLETÉS

Ügyeljen arra, hogy a függönyrúdat csak szakértő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kb. ø 16 / 19 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALESETVESZÉLYEK KISGYEREKEK

személyek szereljék fel.

Max. terhelés: 2 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA! Sohase

Ne akasszon tárgyakat a függönyrúdra. Ennek a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomagolás tartalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagoló-

figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyagokkal. Fulladásveszély áll fenn. Tartsa a

és / vagy a termék megkárosodása fenyeget.

A kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a csomagolás

 

 

gyerekeket a terméktől mindig távol.

A falra szerelés előtt vizsgálja meg, hogy a kivá-

tartalmát, annak teljességét, valamint a termék és az

 

 

FIGYELMEZTETÉS!

ÉLETVESZÉLY! Tartsa a

lasztott fal alkalmas e a termék rögzítésére és bizto-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

HU

jelölje meg egy ceruzával azokat a helyeket, amelyekbe a csavarokat 3 elhelyezni szeretné (lásd az A ábrát). Esetleg segédeszköznek egy vízmértéket is használhat.

Fúrja ki a falba a megjelölt helyeken a lyukakat. Használjon erre a célra egy megfelelő fúró-csavaro- zó gépet.

Ezután nyomja a tipliket 1 a furatokba (lásd az A ábrát).

Rögzítse a rúdtartókat a falhoz 4 úgy, hogy a csavarokat 3 a tiplikbe 1 becsavarja (lásd az

A ábrát).

A függönyrúd elhelyezése

Oldja ki a hornyosfejű csavarokat

7

és húzza le

a rúdakról

5a

,

5b

a lezáró végeket

6

(lásd a B

ábrát).

 

 

Húzza a függönyt a függönyrúdakra 5a , 5b (lásd a C ábrát).

Most erősítse a véglezárókat 6 a rúdakra 5a , 5b . Rögzítse a véglezárókat 6 a hornyos csavarokkal 7 és húzza azokat szorosra (lásd a C ábrát).

Tolja a függönytartó a véglezárós rúdakat a 5 a rúdtartókra 4 .

Utalás: Ügyeljen arra, hogy a vastagabbik rúdat

5a

az (L)

4a

rúdtartókba és a vékonyabbik rúdat

5b

az (S)

4b

rúdtartóba tolja (lásd a D ábrát).

A véglezárós függönyrúdaknak 5 a rúdtartókra 4 való rögzítéséhez húzza a rögzítő csavarokat

2szorosra (lásd a D ábrát).

Tisztítás és ápolás

Semmiesetre se használjon erre a célra maró hatású tisztítószereket. Ellenkező esetben a termék anyaga megkárosodhat.

A tisztításhoz és ápoláshoz használjon egy száraz, puha, szöszmentes törlőkendőt.

Megsemmisítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet.

A kiszolgált termék leselejtezési lehetőségeiről tájékozódjon a községi vagy a városi önkormányzatnál.

Termékinformáció:

Függönytartó rúd

Modellszám: Z30803A / Z30803B / Z30803C /

 

Z30803D

Verzió:

03 / 2011

Információk állása: 05 / 2011

Ident.-No.: Z30803A / B / C / D052011-4

HU HU HU

 

Opis delov

 

 

 

6 zatičev

 

hranite na dosegu otrok. Izdelek ima lahko ostre

 

1

zatič

 

 

 

3 pritrdilni vijaki

 

vogale in robove.

 

2

pritrdilni vijak

 

 

 

6 vijakov

 

POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Preverite,

 

3

vijak

 

 

 

2 držali za drog (L) (za debel drog s ø 19 mm)

 

če so vsi deli nepoškodovani in strokovno zmontirani.

4

držalo za drog

 

 

 

1 držalo za drog (S) (za tanek drog s ø 16 mm)

 

V primeru nestrokovne montaže obstaja nevarnost

 

4a

držalo za drog (L) (za debel drog s ø 19 mm)

1 širok drog (ø pribl. 19 mm)

 

poškodb. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost

4b

držalo za drog (S) (za tanek drog s ø 16 mm)

1 ozek drog (ø pribl. 16 mm)

 

in delovanje.

 

5

drog za zaveso s končnikoma

2 končnika

 

POZOR! Otrok ne puščajte brez nadzora! Karnisa

5a

širok drog (ø pribl. 19 mm)

 

 

 

1 navodilo za montažo

 

ni igralna ali plezalna naprava! Prepričajte se, da

 

5b

ozek drog (ø pribl. 16 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se osebe, predvsem otroci po karnisi ne bodo plezali.

6

končnik

 

 

 

 

 

 

 

Varnostna navodila

 

Karnisa se lahko od stene odtrga in pade. Posledice

 

 

 

 

 

 

 

 

7

vijak z zarezo

 

 

 

 

 

 

 

 

so lahko poškodbe in / ali materialna škoda.

 

 

Tehnični podatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazite, da bo karniso namestil strokovnjak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMRTNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO!

 

Na karniso ne obešajte predmetov. Zaradi neupo-

 

Dimenzije:

pribl. 100–190 cm

 

 

 

 

 

NEVARNOST IN NEVARNOST

 

števanja tega grozi nevarnost poškodb / ali poškodb

 

 

(L, samo drog za zaveso)

 

 

 

 

 

NESREČE ZA DOJENČKE IN

 

na izdelku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prib. ø 16 / 19 mm

 

 

OTROKE! Otrok z ovojnim materialom nikoli ne

 

Pred montažo na steno prekontrolirajte, ali je izbra-

Največja obremenitev:

2 kg

 

 

puščajte brez nadzora. Obstaja nevarnost zaduši-

 

na stena primerna za pritrditev izdelka in se prepri-

 

Obseg dobave

 

 

 

 

 

tve. Izdelek hranite izven dosega otrok.

 

čajte, da je drog za zaveso pravilno montiran.

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO!

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST!

 

Padec izdelka lahko poškoduje osebe, izdelek ali

 

Takoj ko odvijete embalažo, preverite popolnost in

 

Izdelka ne hranite na dosegu otrok. Otroci lahko

 

druge predmete.

 

nepoškodovanost izdelka ter vseh delov. Nikakor ne

 

pred montažo pogoltnejo majhne dele.

 

 

OPOZORILO!

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST

sestavite izdelka, če obseg dobave ni popoln.

 

 

POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Izdelka ne

 

IN NEVARNOST NESREČ ZARADI ELEKTRIČ-

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.11

13:09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2 hidden pages