Livarno Z30612A-B User Manual [en, pl, cs, de]

Loading...

Toy chest

Q Introduction

Please familiarise yourself with the prod- uct prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the product as described and for the

specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents.

Q Intended use

The toy chest is intended for the keeping of small and lightweight objects in interior domestic environment. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use.

Introduction / Safety information

Q Includes

Immediately after unpacking please check the package contents for completeness and if all parts and the product are in good condition. Do not assemble the product if the package contents are incomplete.

 1 Lid

 1 Front

 1 Bottom

 2 Sides

 1 Back  1 Hinge 1

 2 Hinges 2

12 Phillips screws (approx. ø 4 mm x 12 mm)  8 Eccentric screws

 8 Antitwist inserts  4 Wooden dowels

 4 Phillips screws (approx. ø 6 mm x 42 mm)  4 Nuts

 4 Phillips screws (approx. ø 4 mm x 18 mm)  1 Antiscratch pad

 1 Assembly instructions

Q

Description of Parts

Q Technical data

 

 

 

Dimensions:

Approx. 59 x 32 x 26 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lid

 

 

 

 

(W x H x D)

 

 

 

 

2

Front

Material:

MDF board

 

 

 

 

3

Bottom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Safety information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

Hinge 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hinge 2

PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 

 

 

 

8

Phillips screw (approx. ø 4 mm x 12 mm)

BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY IN-

 

 

 

 

9

Eccentric screw

STRUCTIONS IN A SAFE PLACE!

 

 

 

 

10

Antitwist insert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phillips screw (approx. ø 6 mm x 42 mm)

J

 

 

 

 

 

RISK OF LIFE

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Warning!

 

 

 

 

12

Nut

 

 

 

 

AND ACCIDENTS IN INFANTS

 

 

 

 

13

Phillips screw (approx. ø 4 mm x 18 mm)

 

 

 

 

AND CHILDREN! Never leave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiscratch pad

 

children unattended with the packaging material.

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

Wooden dowel

 

Risk of suffocation. Keep children away from

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the product. The product is not a toy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parts are undamaged and correctly assembled.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB4.indd 3

 

 

 

 

 

 

 

22.11.10 14:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety information / Assembly / Cleaning and care / Disposal

Incorrect assembly poses the risk of injury. Damaged parts may affect safety and function.

mCAUTION! Do not leave children without supervision! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that nobody stands or pulls themselves up on the product; this applies particularly to children. The product may fall over. This can result in injury and / or damage to property.

JCAUTION! RISK OF FIRE! Do not position the product near open flames or radiant fires.

JRegularly check the stability of all connections and retighten the screws.

JMake sure that the product is standing on a solid, even surface.

JSafe use of the product can only be ensured if all the parts are securely fitted together and the connections are securely locked in place.

JCheck that the product is stable before using it

for the first time.

mCAUTION! Watch out for your fingers. One moment of inattention could result in a shearing or crushing injury.

mCAUTION! Do not lift or move the product if it is supporting any object.

JKeep the product away from water and moisture. Damage to property may otherwise occur.

Note: Ensure that the product is assembled by adults.

Q Assembly

Note: Assemble the product on a carpet, a sheet or another soft substrate to avoid causing scratches. Note: Check regularly that all the threaded connections are tight and retighten all the screws if necessary.

jAssemble the toy chest in accordance with Figures A – D.

Q Cleaning and care

jUse a slightly damp, fluff-free cloth for cleaning the product.

jUse a slightly moist, fluff-free cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt.

jNever use petrol, solvents or corrosive cleaners.

jCAUTION! RISK OF FIRE! Please be aware that used oily cloths can easily catch fire.

Q Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Description of product:

Toy chest

Model no.: Z30612 A-B

Version: 12 / 2010

4 GB

56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB4.indd 4

 

 

22.11.10 14:23

 

 

Wstęp / Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Skrzynia na zabawki

Q Wstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu należy uważnie przeczytać instrukcję

montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

QUżycie zgodne

z przeznaczeniem

Skrzynia na zabawki dziecięce przeznaczona jest do przechowywania małych oraz lekkich przedmiotόw w prywatnych pomieszczeniach

wewnętrznych. Produkt służy do użytku prywatnego. Jest on przewidziany do użytku prywatnego wewnątrz mieszkania / domu. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

1Pokrywa

2Płyta przednia

3Płyta dolna

4Ściany boczne

5Ściana tylna

6Zawias 1

7Zawias 2

8Wkręt z rowkiem krzyżowym (ø ok. 4 mm x 12 mm)

9Śruba mimośrodowa

10Zabezpieczenie przed przekręceniem

11Wkręt z rowkiem krzyżowym (ø ok. 6 mm x 42 mm)

12Nakrętka

13Wkręt z rowkiem krzyżowym (ø ok. 4 mm x 18 mm)

14Podkładka chroniąca przed zadrapaniem

15Kołek drewniany

Q Zakres dostawy

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio po rozpakowaniu produktu - pod kątem kompletności i stanu elementów. Nie należy składać produktu, jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna.

 1 Pokrywa

 1 Płyta przednia  1 Płyta dolna  2 Ściany boczne  1 Ściana tylna  1 Zawias 1

 2 Zawiasy 2

12 Wkrętόw z rowkiem krzyżowym (ø ok. 4 mm x 12 mm)

 8 Śrub mimośrodowych

 8 Zabezpieczeń przed przekręceniem  4 Kołkόw drewnianych

 4 Wkręty z rowkiem krzyżowym (ø ok. 6 mm x 42 mm)

 4 Nakrętki

 4 Wkręty z rowkiem krzyżowym (ø ok. 4 mm x 18 mm)

 1 Podkładka chroniąca przed zadrapaniem  1 Instrukcja montażu

Q Dane techniczne

Wymiary: ok. 59 x 32 x 26 cm (szer. x wys. x głęb.)

Materiał: płyta MDF

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ! INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ NALEŻY STARANNIE PRZECHOWAĆ!

PL 5

56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB4.indd 5

 

 

22.11.10 14:23

 

 

Livarno Z30612A-B User Manual

Wskazówki dot. ... / Montaż / Czyszczenie i konserwacja / Usuwanie

J

Ostrzeżenie! NIEBEZ-

 

PIECZEŃSTWO WYPADKU I

 

UTRATY ŻYCIA PRZEZ MAŁE

 

DZIECI! W żadnym wypadku nie pozostawiać

 

dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania.

 

Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt prze-

 

chowywać z dala od dzieci. Produkt nie jest

 

zabawką.

mOSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ! Należy upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy zostały zamontowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi niebezpieczeństwem zranienia się. Uszkodzone części mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i funkcję produktu.

mOSTROŻNIE! Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Produkt nie nadaje się do wspinaczki ani nie jest zabawką! Należy zapewnić, aby nikt - w szczególności dzieci - nie stawał na produkt ani się na nim nie opierał. W przeciwnym razie produkt może się przewrócić, a skutkiem tego mogą być obrażenia i / lub szkody rzeczowe.

JOSTROŻNIE! ZAGROŻENIE POŻAREM! Produktu nie należy

ustawiać w pobliżu otwartego ognia oraz / lub grzejnikόw.

JNależy regularnie kontrolować stan wszystkich miejsc połączeniowych oraz regularnie dokręcać śruby.

JProdukt należy ustawić na stabilnym i płaskim podłożu.

JBezpieczne zastosowanie produktu może być zagwarantowane jedynie wtedy, gdy wszystkie części są dobrze dokręcone i połączenia są zamocowane.

JPrzed zastosowaniem produktu, należy go sprawdzić pod względem jego stabilności.

mOSTROŻNIE! Należy zwracać uwagę na palce. Chwila nieuwagi może spowodować zmiażdżenie.

mOSTROŻNIE! Nie należy podnosić produktu lub nim poruszać, kiedy jest on obciążony.

JProdukt trzymać z dala od wody i wilgoci. W przeciwnym razie mogą powstać szkody rzeczowe.

Wskazόwka: Należy zapewnić, aby produkt montowany był przez osoby dorosłe.

Q Montaż

Wskazόwka: Produkt należy montować na dywanie, kocu lub innej miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowania.

Wskazόwka: Należy w regularnych odstępach kontrolować stan wszystkich połączeń oraz regularnie dokręcać wszystkie śruby.

jSkrzynię na zabawki dziecięce należy montować zgodnie z rysunkami A – D.

Q Czyszczenie i konserwacja

jDo czyszczenia należy używać lekko zwilżonej, nie strzępiącej się ścierki.

jDo usuwania silniejszych zabrudzeń należy używać lekko zwilżonej, nie strzępiącej się ścierki oraz łagodnego środka czyszczącego.

jW żadnym przypadku nie należy używać benzyny, rozpuszczalników lub agresywnych środków czyszczących.

jOSTROŻNIE! ZAGROŻENIE POŻAREM!

Należy mieć na uwadze, że użyte ścierki, nasączone olejem są łatwopalne.

Q Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

Oznaczenie produktu:

Skrzynia na zabawki

Nr modelu: Z30612 A-B

Wersja: 12 / 2010

6 PL

56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB4.indd 6

 

 

22.11.10 14:23

 

 

Gyermek padláda

Q Bevezetés

Szerelés előtt ismerje meg a terméket. Ehhez olvassa el figyelmesen a következő szerelési utasítást és a biztonsági előírá-

sokat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Ezt a szerelési utasítást jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

Q Rendeltetésszerű használat

A gyerek-játékszer-láda kis és könnyű tárgyak beltéri helyiségekben való tárolására készült. A leírtaktól eltérő használat, vagy a termék átalakítása nem megengedett és sérülésekhez és / vagy a termék károsodásához vezethet. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A termék nem ipari felhasználásra készült.

Bevezetés / Biztonsági figyelmeztetés

Q Csomagolás tartalma

A kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a csomagolás tartalmát, annak teljességét, valamint a termék és az elemek kifogástalan állapotát. Semmi esetre se szerelje össze a terméket, ha a csomagolás nem teljes.

 1 fedőlap  1 frontlap  1 fenéklap  2 oldalfal  1 hátfal  1 zsanér 1  2 zsanér 2

12 kereszthornyú csavar (ø kb. 4 mm x 12 mm)  8 excenteres összehúzó csavar

 8 excenter  4 fa-tipli

 4 kereszthornyú csavar (ø kb. 6 mm x 42 mm)  4 csavaranya

 4 kereszthornyú csavar (ø kb. 4 mm x 18 mm)  1 karcolásvédő alátét

 1 Szerelési útmutató

Q Alkatrészleírás

Q Műszaki adatok

Méretek: ca. 59 x 32 x 26 cm (sz x ma x mé)

 

 

1

fedőlap

Material: MDF-lap

2

frontlap

 

 

 

 

fenéklap

 

 

 

3

 

 

Biztonsági figyelmeztetés

 

 

 

oldalfalak

 

 

4

5

hátfal

 

 

 

6

zsínér 1

KÉRJÜK OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT AZ

7

zsanér 2

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT! ŐRIZZE MEG

8kereszthornyú csavar (ø kb. 4 mm x 12 mm) GONDOSAN AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

9exzenteres összehúzó csavar

 

 

 

10

excenter

 

 

J

 

 

 

 

Figyelmeztetés!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kereszthornyú csavar (ø kb. 6 mm x 42 mm)

 

 

 

 

ÉLET - ÉS BALESETVESZÉLY KIS-

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

csavaranya

 

 

 

 

GYERMEKEK ÉS GYERMEKEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kereszthornyú csavar (ø kb. 4 mm x 18 mm)

 

 

 

SZÁMÁRA! Soha ne hagyjon gyermekeket

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

karcolásvédő alátét

 

 

 

felügyelet nélkül a csomagolási anyagokkal!

 

 

 

 

 

 

 

 

15

fa-tipli

 

 

 

Fulladás veszélye áll fenn! Tartsa távol a gyer-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mekeket a terméktől! A termék nem játékszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Bizonyo-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sodjon meg róla, hogy a darabok sérülésmen-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB4.indd 7

 

 

 

22.11.10 14:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztonsági figyelmeztetés / Szerelés / Tisztítás és ápolás / Megsemmisítés

tesek és az összeszerelés szakszerűen történt. Szakszerűtlen szerelés esetén sérülésveszély áll fenn. A károsodott elemek befolyásolhatják a biztonságot és a működést.

mVIGYÁZAT! Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül! A termék nem mászóvagy játékszer! Biztosítsa, hogy személyek, de különösen gyerekek a termékre ne álljanak ill. a termékhez ne támaszkodjanak. A termék felborulhat. A következmények sérülések és / vagy tárgyi károk lehetnek.

JVIGYÁZAT! TŰZVESZÉLY! Ne

állítsa a terméket nyílt tüzek és / vagy hősugárzók közelébe.

JVizsgálja meg rendszeresen a kötési helyek sértetlenségét és húzza után rendszeresen a csavarokat.

JBiztosítsa, hogy a termék szilárd, vízszintes alapon álljon.

JA termék biztonságos használatát csak úgy lehet garantálni, ha az összes rész szorosra van húzva és a kötések biztonságosan zárnak.

JA termék használatba vétele előtt bizonyosodjon meg annak a stabilitásáról.

mVIGYÁZAT! Ügyeljen az ujjaira. Egy pillanat figyelmetlenség következményei zúzódásos sérülések lehetnek.

mVIGYÁZAT! Ne emelje meg a terméket, vagy

ne mozgassa azt, ha az súlyokkal van megterhelve.

JTartsa a terméket víztől és nedvességtől távol. Ellenkező esetben a következmények tárgyi károk lehetnek.

Utalás: Biztosítsa, hogy a terméket felnőttek szereljék össze.

Q Szerelés

Utalás: Karcolások elkerülése végett szerelje össze a terméket egy szőnyegen, egy takarón vagy más puha alapon.

Utalás: Vizsgálja meg rendszeres időközökben, hogy valamennyi csavarkötés szoros e és húzza után rendszeresen az összes csavart.

jSzerelje össze a gyerek-játékszer-ládát az A – D.

Q Tisztítás és ápolás

jA tisztításhoz használjon egy enyhén megnedvesített és szöszmentes kendőt.

jErősebb szennyeződések esetén hasznájon a tisztításhoz egy enyhén megnedvesített és szöszmentes kendőt és enyhe tisztítószert.

jSemmiképpen se használjon erre a célra benzint, oldószereket vagy maró hatású tiszítószereket.

jVIGYÁZAT! TŰZVESZÉLY! Vegye figyelembe, hogy a használt, olajtartalmú kendők kön - nyen kigyúlhatnak.

Q Megsemmisítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet.

A kiszolgált termék leselejtezési lehetőségeiről tájékozódjon a községi vagy a városi önkormányzatnál.

Termékmegnevezés:

Gyermek padláda

Modell-sz.: Z30612 A-B

Verzió: 12 / 2010

8 HU

56151_liv_Spielzeugtruhe_Content_LB4.indd 8

 

 

22.11.10 14:23

 

 

+ 11 hidden pages