Livarno 54179 User Manual [en, cs, pl, de]

0 (0)
Livarno 54179 User Manual

EN / PL / HU / SI / CZ / SK / DE

Decorative solar stone LED lamp

3-unit set

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY

54179, 54181

04/2013, Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

Congratulations on the purchase of your new lamp.

You have chosen a device of premium quality. The instruction manual is part of this device and contains important safety, usage and disposal instructions for the device.

Be sure to carefully read all safety and usage instructions before operation. Only use the device as described and for the purposes specified. When giving the device to third parties, make sure that all the relevant documents are handed over together with the device.

Gratulujemy Państwu zakupu nowej lampy.

Wybrali Państwo produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią niniejszego produktu. Zawiera ona

ważne informacje na temat bezpieczeństwa, sposobu użytkowania i usunięcia produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi

wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań.

Przekazując produkt innemu użytkownikowi należy dołączyć do niego wszelką dokumentację.

Szívből gratulálunk az új lámpája megvételéhez

Ön amellett döntött, hogy megvásárolja ezt a kiváló minőségű terméket. A kezelési útmutató ehhez a termékhez tartozik. Ebben fontos útmutatások vannak a biztonsággal, használattal és megsemmisítléssel kapcsolatban.

A termék használata előtt jól ismerje meg az összes kezelési és biztonsági útmutatást. A terméket csak a leírásnak és a megadott alkalmazási területeknek megfelelően használja.

Amikor a terméket kívülállónak adja tovább, adja hozzá az összes dokumentációt is

Ob nakupu vaše nove svetilke vam čestitamo.

Odločili ste se za visokokakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna varnostna opozorila, navodila za uporabo in za odlaganje med odpadke. Pred pričetkom uporabe izdelka se natančno seznanite z vsemi navodili za uporabo in z varnostnimi opozorili. Izdelek uporabljajte skladno z navodili in le za predpisana področja uporabe. Skupaj z izdelkom morebitni tretji osebi izročite tudi celotno dokumentacijo.

Srdečně Vám gratulujeme ke koupi Vašeho nového svítidla.

Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Návod k použití tvoří součást tohoto výrobku. Obsahuje

důležité pokyny týkající se bezpečnosti, použití a likvidace. Před použitím výrobku se seznamte se všemi

instrukcemi pro obsluhu a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze popsaným způsobem a v oblastech, pro které je určený.

Vpřípadě přenechání výrobku třetí osobě předejte spolu s ním rovněž veškeré podklady.

Srdečne vám blahoželáme ku kúpe novej lampy.

Rozhodli ste sa pre kvalitný produkt. Návod na obsluhu je súčasťou tohto produktu. Obsahuje dôležité pokyny k bezpečnosti, používaniu a likvidácii produktu.

Pred použitím produktu sa oboznámte s všetkými pokynmi pre obsluhu a bezpečnosť. Produkt používajte iba tak, ako je to opísané, a iba na uvedený účel.

V prípade postúpenia produktu tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky podklady.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Leuchte.

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise über Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen

Bedienund Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

English / Decorative solar stone LED lamp 3-unit set

 

 

Use, safety guidelines,......................................................................................................................................................................................................................replacing the battery

3

switching on, malfunctions......................................................................................................................................................................................................................

 

4

Normal and safe......................................................................................................................................................................................................................operation, technical data

 

5

Warranty, service.......................................................................................................................................................................................................................

 

6

Polski / Dekoracyjna lampa solarna LED komplet z 3 części

 

 

Zastosowanie,......................................................................................................................................................................................................................wskazówki bezpieczeństwa, wymiana akumulatora

7

podłączenie, ......................................................................................................................................................................................................................funkcjonowanie wadliwe

8

Bezawaryjne ......................................................................................................................................................................................................................i bezpieczne funkcjonowanie, dane techniczne

 

9

Gwarancja,.......................................................................................................................................................................................................................serwis

10

Magyar / Solar-LED-lámpa 3-as készlet

 

 

Alkalmazás,......................................................................................................................................................................................................................biztonsági utasítások, akkucsere

11

üzembevétel,......................................................................................................................................................................................................................hibás működés

12

Szokványos......................................................................................................................................................................................................................és biztonságos üzemeltetés, technikai adatok

13

Garancia, szerviz.......................................................................................................................................................................................................................

14

Slovenščina / Solarna LED-svetilka Komplet 3-kosov

 

 

Uporaba, varnostna......................................................................................................................................................................................................................navodila, menjava baterije

15

vklop, napake......................................................................................................................................................................................................................pri delovanju

16

Normalno in......................................................................................................................................................................................................................varno delovanje, tehnični podatki

17

Garancija, servis.......................................................................................................................................................................................................................

18

Česky / solární LED svítidlo trojdílná sada

 

 

Použití, bezpečnostní......................................................................................................................................................................................................................pokyny, výměna akumulátoru

19

zprovoznění,......................................................................................................................................................................................................................poruchy

20

Normální a bezpečný......................................................................................................................................................................................................................provoz, technické údaje

21

Záruka, servis.......................................................................................................................................................................................................................

22

Slovenčina / Solárne svietidlo LED 3-dielna sada

 

 

Použitie, bezpečnostné......................................................................................................................................................................................................................pokyny, výmena akumulátora

23

uvedenie do......................................................................................................................................................................................................................činnosti, poruchy

24

Normálna a......................................................................................................................................................................................................................bezpečná prevádzka, technické údaje

25

Záruka, servis.......................................................................................................................................................................................................................

26

Deutsch / Solar-LED-Leuchte 3er Set

 

 

Anwendung,......................................................................................................................................................................................................................Sicherheitshinweise, Akku-Wechsel

27

Inbetriebnahme,......................................................................................................................................................................................................................Fehlfunktionen

28

Normaler und......................................................................................................................................................................................................................sicherer Betrieb, technische Daten

29

Garantie, Service.......................................................................................................................................................................................................................

30

2/31

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

English

Use, safety guidelines, replacing the battery

Using the operating instructions

Read all the instructions in this manual carefully before assembling, mounting or switching on the light and follow them without exception. Observing all of the guidelines guarantees safe operation and manufacturer's warranty where applicable.

Keep these instructions in a safe place for future reference. Remember to pass these instructions on to new owners of the lights.

Lamp function

Solar LED lamp

with an ON/OFF switch IPX4

Important safety information

Intended use

The decorative solar stone LED lamp is suitable for constant use outdoors. It is designed for use in private households and is not suitable for commercial purposes.

Do not use the solar lamp if there is visible damage. The lamp is protected against spray water, but must not be submerged in water. The solar module should not be stuck down, covered or painted.

Do not operate the decorative solar stone LED lamp with normal batteries that are non-rechargeable. Do not take the batteries apart, throw in fires or short circuit.

Danger to children and people with limited capability of using the devices

Children and people with limited capability do not recognise the dangers associated with using electrical devices. Keep away from children and people with limited capability.

Keep packaging and wrapping away from children and people who are of a limited ability to operate devices. Danger of suffocation!

Batteries can be fatal if swallowed. Keep batteries and the product out of the reach of small children. In the event of a battery being swallowed, seek medical assistance immediately.

Replacing the battery

1.The battery is designed to operate for long durations. However, it may be necessary to change the battery in the event of a long period of use. Batteries are subject to natural wear and tear and their performance can decrease.

2.Turn the switch underneath to OFF.

3.Loosen the 4 screws on the battery compartment.

4.Remove the battery compartment cover incl. the seal.

5.Remove the battery and replace it with a new, fully charged battery of the same type (see "Technical specifications"). Make sure the battery is inserted according to the right polarity (+/-). When inserting the battery, make sure that the cables are not wedged in.

6.Correctly place the battery compartment cover and seal back on (Make sure that the seal is properly fitted. This prevents water from entering the battery compartment).

7.Tighten the four screws.

8.Turn the switch back to ON.

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

3/31

English

switching on, malfunctions

Observe all of the instructions and warnings. Improper use or incorrect operation can lead to serious physical injury (e.g. from electric shock or burning) and substantial material damage (e.g. from fire).

Storage and transport

Store and transport the lamp only in its original packaging. Protect packaged light from mechanical impact, moisture, frost and dust.

Comes with

3x lamps with solar panel, incl. 4x LED for each lamp

Unpacking

Take all the parts of the lamp out of the box and remove the packaging material. Put all the parts of the lamp on a soft surface in front of you, such as a carpet. Check the parts for any possible visible damage.

Commissioning

1.The decorative solar stone LED lamp can be positioned anywhere as it is not dependent on an external power supply. However, since the lamp is dependent on solar energy, please note the following points before positioning:

- Choose a location where the solar module is exposed to direct sunlight during the day.

- Avoid choosing a location that is completely or predominantly in the shade (trees, roof ridge etc.).

- At nighttime, the solar module should not constantly be illuminated by other light sources, e.g. by a beam that illuminates a garage driveway. Please bear in mind that many light sources first switch on in the middle of the night, dependent on time or motion.

2.This lamp has a twilight sensor and an ON/OFF switch. The lamp provides light for approx. 6 to 8 hours when fully charged.

3.Before initial operation, switch the ON/OFF switch on the rear of the lamp to ON and place the LED solar lamp in the sun for.

4.Decorative solar stone LED lamp function:

ON - The decorative solar stone LED lamp automatically switches on when the area starts to get dark. The lamp automatically switches off when the area starts to get light (If there is sufficient brightness, the battery start to charge)

OFF - The decorative solar stone LED lamp is permanently off (If there is sufficient brightness, the battery start to charge)

Disposal of packaging

Dispose of the packaging material, sorting it according to type.

Keep packaging and wrapping away from children. Danger of suffocation!

Damage and malfunctions

LEDs do not light:

Environment too light? Check if light from other sources is hitting the solar lamp. If so, change the location of the lamp. (e.g. street lights or lamps which are controlled by time or motions)

Battery fully charged? See "Replacing the battery". LEDs are damaged: The LEDs cannot be replaced.

The light from the LEDs is dim: Battery is not fully charged or damaged; charge the battery in the battery charger or replace with a new battery.

The power fluctuates depending on the time of year: this is due to the weather and is not a fault. The weather conditions in summer are most favorable and least favorable in winter.

4/31

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

English

Normal and safe operation, technical data

Normal and safe operation

All the information provided must be adhered to for safe operation and to avoid risking your manufacturer's warranty. Only operate the lamp with the specified battery voltage. The lamp is not a toy. Keep it away from children and people who are of a limited ability to operate devices.

Cleaning

Only clean the surface of the lamp. Use a soft, damp cloth to clean the lamp.

Disposal

Please dispose of the article in the appropriate manner following the current legal regulations. Information on this is available from the local municipal services.

This solar lamp has a NiMH battery. This must be disposed of separately and may not be thrown away with household waste.

Technical data

Article code

54179, 54181

Type

 

Voltage

Battery (1x per lamp)

IP class

IPX4

Bulb:

4x LED lights (not replaceable)

Technical data Battery

Accu NiMH 1,2V 600mAh

Distributor:

Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, A-6136 Pill

IP protection class

 

This lamp is suitable for use in damp locations or outdoors.

Declaration of conformity

This product meets the standards of the appropriate European and national guidelines. Corresponding explanations and documents are provided by the manufacturer. The product meets the standards of the German device and product safety law.

In the course of improving products, we reserve the right to make technical and visual alterations.

Subject to error and omissions.

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

5/31

English

Warranty, service

We provide a 3 year warranty from date of sale

Our products are manufactured in line with the latest methods and undergo precise quality testing. We guarantee the article"s faultless quality. We will remedy any material or manufacturing defects free of charge within the warranty period. Should defects contrary to expectations become apparent, carefully send the packaged article to the service address provided.

Excluded from the warranty are damages based on improper handling, as well as worn parts and consumables. These can be ordered at the owner"s expense by calling the number given.

Repairs not included in the warranty (e.g. light bulbs), can also be arranged at cost price at the service address provided.

The article will be repaired by the service address provided. Timely handling and return postage can only be carried out if you send it directly to this address.

If you require further information, would like to order accessories or have questions about servicing, please call our customer advice line on the number provided. Please have the article number ready for enquiries (see technical details).

 

 

Service address

 

 

 

 

Great Britain

 

 

 

 

EGLO UK Ltd.

 

 

 

 

Unit 12 Cirrus Park

 

 

 

 

Lower Farm Road

 

 

 

 

Moulton Park Industrial Estate

 

 

 

 

GBNorthampton, NN3 6UR

 

 

 

 

E-Mail: info-greatbritain@eglo.com

 

 

 

 

Telephone: +44-1604-790 986

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Warranty card

.

.

Please fill in this section in block capitals and enclose the device. .

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Sender:

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Surname/First name:

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

State/Postcode/Town/Street:

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Telephone number:

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Article number/Article description:

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Purchase date/Purchase location:

 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Description of fault:

 

 

 

 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

Date/Signed:

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

No warranty case presented:

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

Please send the article back unrepaired against transport costs incurred.

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

Advise me of the costs. Repair the article at a cost.

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6/31

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

Polski

Zastosowanie, wskazówki bezpieczeństwa, wymiana akumulatora

zastosowanie instrukcji obsługi

Przed przystąpieniem do montażu prosimy uważnie przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji i bez wyjątku się do nich zastosować. Przestrzeganie tych wskazówek jest warunkiem funkcjonowania lampy i daje też prawo domagania się od producenta wynikająch napraw gwarancyjnych.

W czasie korzystania z tego produktu prosimy o zachowanie instrukcji, aby w przypadku awarii mieć mozliwość ponownego poinformowania się. W przypadku przekazania lampy innemu posiadaczowi prosimy nie zapomnieć o instrukcji obsługi.

funkcja lampy

Lampa solarna LED

z przełącznikiem wł./wył. IPX

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Dekoracyjna lampa solarna LED w kształcie kamienia jest przeznaczona do pracy ciągłej na zewnątrz. Zaprojektowana została do zastosowań prywatnych i nie nadaje się do użytkowania w działalności komercyjnej.

Nie używać lampy solarnej LED, jeśli widoczne są na niej uszkodzenia. Lampa jest zabezpieczona przed bryzgami wody, nie wolnie jej jednakże zanurzać w wodzie. Modułu solarnego nie wolno zaklejać, zakrywać lub zamalowywać.

Lampy solarnej LED nie należy użytkować z normalnymi bateriami, których nie można ponownie naładować. Akumulatorów nie wolno rozbierać, wrzucać do ognia lub zwierać.

Narażone na niebezpieczeństwo są dzieci i osoby z ograniczoną zdolnością posługiwania się tymi urządzeniami

Dzieci i osoby z ograniczoną zdolnością posługiwania się urządzeniami elektrycznymi nie rozpoznają niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą prąd elektryczny. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Dzieci oraz osoby niesprawne należy chronić przed kontaktem z opakowaniem lub folią opakowaniową. Występuje niebezpieczeństwo uduszenia.!

Akumulatory w przypadku ich połknięcia stanowią zagrożenie dla życia. Dlatego akumulatory oraz produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia akumulatora natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Wymiana akumulatora

1.Akumulator przewidziany został do długiej pracy. Jednak po dłuższym użytkowaniu może pojawić się konieczność wymiany akumulatora na nowy. Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu i ich wydajność może z biegiem czasu się zmniejszać.

2.Ustawić przełącznik znajdujący się od dołu w pozycji OFF.

3.Odkręcić 4 śruby znajdujące się na komorze akumulatora.

4.Wyjąć pokrywkę komory akumulatora wraz z uszczelką.

5.Należy wtedy wyjąć akumulator i wymienić na nowy, naładowany akumulator tego samego typu (patrz "Dane techniczne"). Podczas wkładania akumulatora należy uwzględnić właściwą biegunowość (+/-). Wkładając akumulator należy uważać, aby nie przyciąć znajdujących się wewnątrz przewodów.

6.Założyć prawidłowo pokrywkę komory akumulatora wraz z uszczelką. (Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki. Jej zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wody do komory akumulatora.)

7.Dokręcić ponownie wszystkie cztery śruby.

8.Ustawić przełącznik wł./wył. ponownie na ON.

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

7/31

Polski

podłączenie, funkcjonowanie wadliwe

Prosimy stosować się do wszystkich wskazówek i ostrzeżeń. Niezgodne z poleceniami producenta użytkowanie jak rownież złe obsługiwanie lampy może prowdzić do poważnych zranień cielesnych (np. porażenie prądem elektrycznym lub sparzenie) jak również znacznych szkód materialnych (pożar).

Przechowywanie i transport

Prosimy lampę przechowywać i transportować wyłącznie w orginalnym opakowaniu i chronić ją przed wilgocią, niską temperaturą i kurzem jak również przed innymi obciążeniami mechanicznymi.

Zakres dostawy

3x lampa z panelem solarnym, wraz z 4x LED na lampę

Rozpakowywanie

Rozpakowac wszystkie części lampy z kartonu i usunąć materiał do opakowania. Położyć przed sobą wszystkie części lampy na miękkim podłożu, np. na dywanie. Sprawdzić wszystkie części na ewentualne widoczne uszkodzenia.

Uruchomienie

1. Lampa solarna LED może zostać ustawiona bez konieczności zapewnienia zewnętrznego źródła zasilania.

Jednak ze względu na to, że lampa do swojego działania wymaga dostępu do światła słonecznego, podczas jej ustawiania należy pamiętać o następujących punktach:

-wybrać miejsce, w którym moduł solarny będzie przez cały dzień miał zapewniony dostęp światła słonecznego.

-przy ustawianiu lampy unikać miejsca, które całkowicie lub w znacznym stopniu jest zacienione (drzewa, okapy dachowe itp.).

-w nocy moduł solarny nie powinien być oświetlany przez inne źródła światła, np. przez reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp. Należy pamiętać, że wiele źródeł światła zapala się dopiero w środku nocy w zależności od ustawionego czasu lub pojawiającego się ruchu.

2. Lampa ta wyposażona jest w czujnik zmierzchu oraz przełącznik wł./wył. Czas świecenia przy pełnym naładowaniu wynosi ok. 6 do 8 godzin. 3. Przed pierwszym włączeniem należy przełącznik wł./wył. znajdujący się z tyłu lampy w położeniu ON i ustawić lampę solarną LED ustawić na w słońcu.

4. Działanie lampy solarnej LED:

ON - przy zapadającym zmroku lampa solarna LED zapala się automatycznie. Przy rozwidnianiu się lampa solarna LED automatycznie się wyłącza. (Przy dostatecznym oświetlenia akumulator będzie się dalej ładował.)

OFF - lampa solarna LED jest całkowicie wyłączona. (Przy dostatecznym oświetlenia akumulator będzie się dalej ładował.)

Usuwanie opakowania

Opakowanie usunąć zgodnie z jego rodzajem. Informacji udziela punkt gminny.

Dzieci należy chronić przed kontaktem z opakowaniem. Istnieje ryzyko uduszenia.

Uszkodzenia i funkcje awaryjne

LEDy nie świecą:

Zbyt jasne otoczenie? Sprawdzić, czy na lampę solarną nie pada inne źródło światła. W razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia. (np. latarnie uliczne lub lampy sterowane czasowo lub ruchem)

Czy akumulator jest w pełni naładowany? Patrz "Wymiana akumulatora. Uszkodzone LED: Nie można wymienić LED.

LEDy świecą bardzo słabo: Nie w pełni naładowany lub uszkodzony akumulator; naładować akumulator ładowarką, lub zastąpić nowym. Wydajność zmienia się w zależności od pory roku: Zależy to od pogody i nie jest to usterka. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, w zimie najmniej korzystne.

8/31

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

Polski

Bezawaryjne i bezpieczne funkcjonowanie, dane techniczne

Właściwe i bezpieczne funkcjonowanie

Przestrzeganie wszystkich wskazówek jest warunkiem bezpiecznej eksploatacji i zachowania gwarancji producenta. Lampę wolno zasilać wyłącznie podanym napięciem roboczym. Lampa nie jest zabawką. Dzieci oraz osoby o ograniczonych możliwościach obsługi należy trzymać z dala od urządzenia.

Czyszczenie

Należy czyścić wyłącznie powierzchnię lampy. Do czyszczenia stosować wyłącznie miękką, zwilżoną szmatkę.

Usuwanie odpadów

Jeśli będziesz chciał się pozbyć się zużytego artykułu, oddaj go do utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie podmioty komunalne.

Niniejsza lampa solarna posiada akumulator NiMH. Należy go zutylizować oddzielnie i nie wolno go wyrzucić wraz z odpadami domowymi.

Dane techniczne

Numer artykułu

54179, 54181

Model

 

Napięcie

Akumulator (1x na lampę)

IP stopień

IPX4

Źródło światła:

4x źródło światła LED (niewymienne)

Dane techn. akumulatora

Accu NiMH 1,2V 600mAh

Wprowadzający do obiegu:

Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, A-6136 Pill

Stopień ochronny IP

 

Lampa jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Zgodne z normami i standardami europejskimi i międzynarodowymi

Artykuł ten spełnia wymogi europejskich i międzynarodowych wytycznych. Odpowiednie objaśnienia i dokumenty znajdują się w posiadaniu producenta. Artykuł ten zgodny jest z niemiecką ustawą o urządzeniach elektrycznych i bezpieczeństwie urządzeń.

W wyniku stałego ulepszania produktów zastrzegamy sobie wprowadzenie przez nas zmian technicznych i optycznych. Wszelkie pomyłki i błędy drukarskie sa zastrzeżone.

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

9/31

Polski

Gwarancja, serwis

Produkt jest objęty gwarancją na okres 3 lat od daty zakupu.

Nasze produkty zostały stworzone według najnowszych metod produkcyjnych i poddane dokładnej kontroli jakości. Gwarantujemy nienaganny stan produktu.

Naprawy nie objęte gwarancją (np. dotyczące żarowek) można zlecać odpłatnie (za indywidualnym rozliczeniem) naszemu centrum serwisowemu.

Nie objęte gwarancją są uszkodzenia wynikłe wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem. Części zastępcze należy zamawiać odpłatnie pod podanym numerem telefonu.

Naprawy nie objęte gwarancją (np. dotyczące żarówek) można zlecać odpłatnie (za indywidualnym rozliczeniem) naszemu centrum serwisowemu pod powyższym adresem.

Napraw dokonuje sie pod podanym adresem serwisu. Tylko w przypadku przesłania produktu na ten adres może nastąpić szybka i bezproblemowa naprawa jak również odesłanie funkcjonujacego produktu.

W celu uzyskania informacji o tym produkcie lub dokonania zamówienia cześci zastępczych i dodatkowego wyposażenia jak również w sprawie pytań dotyczących serwisu prosimy dzwonić pod powyższy numer punktu obsługi klientów. W przypadku zapytań należy podać numer produktu (patrz dane techniczne).

 

Adres serwisu

 

 

 

Polska

 

 

 

EGLO Polska SP. z o.o.

 

 

 

ul. Pulawska 479

 

 

 

PL-02-844 Warszawa

 

 

 

E-Mail: info-poland@eglo.com

 

 

 

Telefon: +48 22 644 57 55

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Karta gwarancji

 

.

.

Tą część formularza należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć do produktu. .

.

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Nadawca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Imię/Nazwisko:

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Państwo/kod pocztowy/miejscowość/ulica:

 

 

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Numer telefonu:

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

numer artykułu/oznaczenie artykułu:

 

 

 

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Data zakupu/miejsce zakupu:

 

 

 

 

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Podanie wad:

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

data/podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

W przypadku naparawy nie objętej gwarancją:

 

.

.

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

Proszę o odesłanie zepsutego produktu przy naliczeniu kosztów transportu.

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

Proszę o przekazanie informacji dotyczącej kosztów naprawy. Proszę naprawić produkt odpłatnie.

.

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

10/31

04/2013; Lidl - Block 4; IAN86283; 54179, 54181

Loading...
+ 23 hidden pages