Kuppersbusch USA Kitchen Hoods User Manual

Loading...

Instrukcja obsługi i montażu

Wyciąg kuchenny

LARO 90, TRENTI 90, VENTOLINE 60/90, NUBERO 60/90

Instructions Manual

Kitchen Hoods

LARO 90, TRENTI 90, VENTOLINE 60/90, NUBERO 60/90

1

 

 

 

Gea-Top/001

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru.

Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełni wszystkie Wasze wymagania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości oraz uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcji obsługi nie należy niszczyć, ponieważ wskazówki eksploatacyjne i dane w niej zawarte mogą się przydać w późniejszej eksploatacji.

Istotne informacje

Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnione osoby zgodnie z niniejszą instrukcją.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych.

Przed przyłączeniem urządzeń do instalacji elektrycznej należy sprawdzić zgodność napięcia i częstotliwości z danymi na tabliczce znamionowej. Wyciąg powinien być podłączony do gniazdka z uziemieniem.

Wyciąg powinien być podłączony tak, aby kabel główny nie dotykał żadnych metalowych powierzchni.

Nie należy odprowadzać oparów przewodami oddymiającymi, które służą do odprowadzania spalin urządzeń nie zasilanych energią elektryczną.

Z uwagi na gromadzący się tłuszcz na filtrach metalowych i wnętrzu obudowy wyciągu istnieje niebezpieczeństwo jego samozapłonu.

Dlatego filtry i obudowę należy regularnie czyścić (co najmniej raz w miesiącu).

Dolna powierzchnia wyciągu powinna znajdować się co najmniej 50 cm nad palnikami elektrycznymi lub 65 cm nad palnikami gazowymi.

Nie pozostawiać palących się palników ewentualnie włączonych pól grzejnych bez stojących na nich naczyń. Wysoka temperatura może uszkodzić wyciąg i/lub spowodować pożar.

Nie wolno gotować i smażyć pod wyciągiem bez zamontowanych filtrów.

Nie wolno przygotowywać pod wyciągiem tzw. płonących potraw. Otwarty ogień może uszkodzić wyciąg i/lub spowodować pożar.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie może być używane do innych celów.

Nie wolno używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia przewodu elektrycznego lub też samego urządzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy je niezwłocznie wyłączyć i zawiadomić najbliższy punkt serwisowy. W żadnym wypadku nie podejmować samodzielnych prób naprawy. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub zakłócić jego eksploatację.

2

 

 

PL

Gea-Top/001

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

Strona

Istotne informacje

2

 

 

 

1.

Opis urządzenia

3

 

 

 

2.

Obsługa urządzenia

3

 

 

 

3.

Czyszczenie i konserwacja

4

 

 

 

 

 

3.1

Czyszczenie obudowy

4

 

3.2

Rozwiązywanie problemów

4

 

3.3

Wymiana żarówek

4

4.

Wymiary i specyfikacja

5

 

 

 

 

 

4.1

Specyfikacja techniczna

5

 

4.2

Wymiary

5

5.

Akcesoria

6

 

 

 

6.

Montaż

6

 

 

 

 

 

6.1

Montaż modeli: Trenti/

6

 

 

Nubero/ Ventoline

 

 

6.2

Montaż modelu Laro

6

7.

Filtry z węgla aktywnego

7

 

 

 

 

1.Opis urządzenia

Rys. 1

AWłącznik/Wyłącznik, przełącznik światła i regulator siły ciągu z lampką kontrolną.

BFiltry metalowe.

COświetlenie 2 x 40 W.

D, E Osłona przewodu wentylacyjnego z regulacją wysokości

FCzęść dekoracyjna wyciągu

Rys. 1

2.Obsługa urządzenia

Rys. 2

Sterowanie wyciągiem umożliwia panel pokazany na rysunku poniżej.

Wyłącznik

 

Mała siła ciągu

 

Średnia siła ciągu

 

Duża siła ciągu

 

Włącznik oświetlenia

 

Wyłącznik oświetlenia

Rys. 2

Zaleca się włączenie wyciągu na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania (3-5 minut), w ten sposób tworzy się stabilny ciąg powietrza jeszcze przed powstaniem oparów.

Zaleca się również pozostawienie wyciągu włączonego (3-5 minut) po zakończeniu gotowania, co umożliwia wydmuchanie wszelkich oparów i tłuszczy z przewodów wentylacyjnych i zapobiega ich cofaniu się do pomieszczenia.

3

Gea-Top/001

PL

1.Czyszczenie i konserwacja.

1.1Czyszczenie obudowy

W żadnym wypadku nie należy używać metalizowanych gąbek do szorowania ani proszków i mleczek szorujących, które mogą rysować czyszczone powierzchnie.

Zewnętrzne powierzchnie urządzenia czyści się szmatką zwilżoną wodnym roztworem płynnego detergentu.

3.2Rozwiązywanie problemów

Aby wyjąć filtry metalowe z obudowy, nacisnąć na przycisk a następnie wyjąć filtry. (Rys.3)

Filtry należy myć w zmywarce do naczyń lub ręcznie uprzednio namaczając w gorącej wodzie z dodatkiem środka myjącego. Dopuszczalne jest stosowanie specjalnych środków/sprayów do usuwania tłuszczu. Płukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Filtr należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

Niektóre środki myjące używane w zmywarkach mogą odbarwić metalową powierzchnię filtra na czarno. Nie ma to żadnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Prosimy zwrócić uwagę, że podczas gotowania na filtrze osadza się tłuszcz również, gdy urządzenia nie jest włączone.

3.1Wymiana żarówek

Wyjąć filtry metalowe.

Wymienić przepaloną żarówkę. Stosować żarówki 40 W.

Zamontować filtry metalowe.

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem Punktu Serwisowego należy dokonać sprawdzenia następujących usterek:

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Wyciąg nie pracuje.

Kabel nie jest podłączony do

Podłączyć przewód główny do

 

zasilania.

gniazdka.

 

Nie ma prądu w gniazdku.

Doprowadzić prąd do gniazdka

 

 

 

Wyciąg nie pochłania

Filtry są nasycone tłuszczem.

Wymienić filtry węglowe lub wyczyścić

prawidłowo lub wibruje.

 

filtry metalowe.

 

Przeszkoda w swobodnym

Usunąć przeszkodę.

 

przepływie powietrza.

 

 

 

 

Żarówki nie świecą się.

Żarówki przepaliły się.

Wymienić żarówki.

 

Żarówki poluzowały się.

Dokręcić żarówki.

 

 

 

4

 

 

PL

Gea-Top/001

 

 

 

 

4.

Wymiary i specyfikacja

 

 

Rys. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabliczka znamionowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napięcie (V)

 

Częstotliwość (Hz)

 

Oświetlenie/ Moc

 

Wydajność (m3/h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silników (W)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 - 240

 

 

50 Hz

 

 

 

2x40 / 140

 

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

Wymiary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

 

A (mm)

B (mm)

 

 

C (mm)

 

D (mm)

 

 

E (mm)

F (mm)

 

 

 

 

 

 

 

MIN

 

MAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARO 90

 

900

500

 

377

 

877

 

98

 

 

247

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

 

A (mm)

B (mm)

 

 

C (mm)

 

D (mm)

 

 

E (mm)

F (mm)

 

 

 

 

 

 

 

MIN

 

MAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENTI 90

 

900

502

 

523

 

1023

 

98

 

 

218

 

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

 

A (mm)

B (mm)

 

 

C (mm)

 

D (mm)

 

 

E (mm)

F (mm)

 

 

 

 

 

 

 

MIN

 

MAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTOLINE 60

 

600

502

 

488

 

988

 

122

 

 

157

 

218

 

VENTOLINE 90

 

900

502

 

494

 

994

 

122

 

 

 

157

 

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

 

A (mm)

B (mm)

 

 

C (mm)

 

D (mm)

 

 

E (mm)

F (mm)

 

 

 

 

 

 

 

MIN

 

MAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUBERO 60

 

600

504

 

488

 

988

 

98

 

 

152

 

142

 

NUBERO 90

 

900

510

 

483

 

983

 

98

 

 

 

152

 

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKA zastrzega sobie prawo do zmian technicznych swoich produktów w zakresie jakim jest to niezbędne, bez zmian głównych parametrów.

5

 

PL

Gea-Top/001

 

 

 

5.Akcesoria

1.redukcja 120/150 mm

2.podpórki do osłony przewodu wentylacyjnego

3.korki rozporowe (9 x 40)

4.długie śruby (9 x 40)

5.korki rozporowe (5 x 40)

6.długie śruby (5 x 40)

7.filtry węglowe (opcja)

6.Montaż

W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza należy stosować przewód o przekroju

120 mm. Nie powinien być on dłuższy niż 4 metry i posiadać więcej niż dwa kolanka 90 stopni.

6.1 Montaż modeli: Trenti/ Nubero/Ventoline

Rys. 5

1.Zamontować redukcję 150/120 nawet jeśli

średnica wylotu wynosi 125 (Rys. 7);

2.Zaznaczyć miejsca i wywiercić otwory do kołków (H 9 x 40) i (L 5 x 30) na odpowiedniej wysokości a następnie dokręcić śruby (H);

3.Zawiesić korpus wyciągu zahaczając o uchwyt (I) śruby (H) jak na rys. 5b a następnie dokręcić śruby (L);

4.Zaznaczyć miejsca i wywiercić otwory na dolną podpórkę (G) do osłony przewodu wentylacyjnego, dopasować korki rozporowe

(M)i wkręcić śruby (M), następnie zamocować osłonę przewodu wentylacyjnego na podpórkach (G) jak na rys. 5c;

5.Dopasować ruchomą (górną) osłonę przewodu wentylacyjnego do odpowiedniej wysokości;

6.Zdjąć osłony przewodu wentylacyjnego;

7.Umieścić górną podpórkę (G) na odpowiedniej wysokości, zaznaczyć miejsca i wywiercić otwory na kołki (M), wkręcić śruby

(M) i zamocować na nich podpórkę (G);

8.Zamocować wewnętrzny przewód wentylacyjny za pomocą klamry (nie dołączona) do wylotu silnika lub do redukcji

150/120 (rys. 7);

9.Jeżeli wewnętrzny przewód wentylacyjny jest zamontowany, zamocować osłony przewodu wentylacyjnego zahaczając je za podpórki.

10.Podłączyć przewód wentylacyjny do kanału wentylacyjnego i zamocować go przy pomocy klamry.

6.2Montaż modelu Laro

Rys. 6

1.Zamontować redukcję 150/120 nawet jeśli

średnica wylotu wynosi 125 (Rys. 7);

2.Zaznaczyć miejsca i wywiercić otwory do kołków (H 9 x 40) i (L 5 x 30) na odpowiedniej wysokości a następnie dokręcić śruby (H);

3.Zawiesić korpus wyciągu zahaczając o uchwyt (I) śruby (H) jak na rys. 6b a następnie dokręcić śruby (L);

4.Zaznaczyć miejsca i wywiercić otwory na dolną podpórkę (G) do osłony przewodu wentylacyjnego, dopasować korki rozporowe

(M)i wkręcić śruby (M), następnie zamocować osłonę przewodu wentylacyjnego na podpórkach (G) jak na rys.

6c;

5.Dopasować ruchomą (górną) osłonę przewodu wentylacyjnego do odpowiedniej wysokości;

6.Zdjąć osłony przewodu wentylacyjnego;

7.Umieścić górną podpórkę (G) na odpowiedniej wysokości, zaznaczyć miejsca i wywiercić otwory na kołki (M) i wkręcić śruby

(M)i zamocować na nich podpórkę (G);

6

 

 

PL

Gea-Top/001

 

 

 

 

 

 

+ 14 hidden pages