IBM ThinkCentre 9212, ThinkCentre 9213 User Manual

1.41 Mb
Loading...

ThinkCentre

 

Brugervejledning

Type 9212 og 9213

ThinkCentre

 

Brugervejledning

Type 9212 og 9213

Bemærk

Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v og Tillæg D, “Bemærkninger”, på side 43.

Første udgave (februar 2005)

Denne bog er en oversættelse af User Guide (P39J7678).

Denne bog kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -pro- grammering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark.

Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes.

Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som denne bog dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen.

Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

Director of Commercial Relations - Europe

IBM Deutschland GmbH

Schönaicher Strasse 220

D - 7030 Böblingen

Germany

Oversat af IBM Sprogcenter.

©Copyright IBM Danmark A/S 2005

©Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter . . . . .

. v

Hængelås . . . . . . . . . . . . .

.

24

Forhold, der kræver øjeblikkelig handling . . .

 

. v

Beskyt vha. kodeord . . . . . . . . .

.

24

Generelle sikkerhedsforskrifter . . . . . . .

 

. vi

Udskiftning af batteri . . . . . . . . . .

.

24

Service . . . . . . . . . . . . . .

 

. vi

Sletning af glemt kodeord (nulstil CMOS) . . .

.

25

Netledninger og omformere . . . . . . .

 

. vi

Montering af dæksel og tilslutning af kabler . .

. 26

Forlængerledninger og lignende udstyr . . .

. vii

Kapitel 2. Brug af programmet Setup

 

 

Stik og stikkontakter . . . . . . . . .

. vii

 

 

Batterier . . . . . . . . . . . . .

.

vii

Utility . . . . . . . . . . . . . .

.

27

Varme og ventilation . . . . . . . . .

. viii

Start af programmet Setup Utility . . . . . .

.

27

Sikkerhedsforskrifter for cdog dvd-drev . .

. viii

Fremvisning og ændring af indstillinger . . . .

. 27

Andre sikkerhedsforskrifter . . . . . . . .

 

. ix

 

Brug af kodeord . . . . . . . . . . . .

.

27

Litiumbatteri . . . . . . . . . . . . .

. ix

Brugerkodeord . . . . . . . . . . .

.

27

Sikkerhedsforskrifter for modem . . . . . .

 

. ix

 

Administratorkodeord . . . . . . . . .

.

28

Sikkerhedsforskrifter for laser. . . . . . . .

 

. x

 

Angiv, revidér og slet et kodeord . . . . .

.

28

Sikkerhedsforskrifter for strømforsyning . . . .

 

. x

 

Brug af faciliteten Security Profile by Device . .

.

28

 

 

 

 

Oversigt . . . . . . . . . . . . .

.

xi

Valg af startenhed . . . . . . . . . . .

.

29

Vælg en midlertidig startenhed . . . . . .

.

29

Flere oplysninger . . . . . . . . . . .

 

. xi

Revidér startsekvens . . . . . . . . .

.

29

 

 

 

 

Afslutning af programmet Setup Utility . . . .

. 29

Kapitel 1. Installation af ekstraudstyr .

.

1

Tillæg A. Opdatering af systempro-

 

 

Faciliteter . . . . . . . . . . . . . .

 

. 1

 

 

Ekstraudstyr . . . . . . . . . . . . .

 

.

4

grammer . . . . . . . . . . . . .

.

31

Specifikationer. . . . . . . . . . . . .

 

.

5

Systemprogrammer. . . . . . . . . . .

.

31

Nødvendigt værktøj . . . . . . . . . . .

 

. 5

Opdatering af BIOS fra en diskette (FLASH) .

. 31

Håndtering af enheder, der er følsomme over for sta-

 

Opdatering af BIOS fra styresystemet (FLASH)

 

31

tisk elektricitet . . . . . . . . . . . . .

 

.

6

Retablering fra fejl under POST/BIOS-opdatering

.

32

Installation af eksternt udstyr. . . . . . . .

 

.

6

 

 

 

Stik på computerens forside . . . . . . .

 

.

7

Tillæg B. Rengøring af musen. . . .

.

33

Stik på computerens bagside . . . . . . .

 

.

8

Rengøring af en optisk mus . . . . . . . .

.

33

Hent styreprogrammer . . . . . . . . .

 

.

9

 

Rengøring af en mus med kugle . . . . . .

. 33

Afmontering af dækslet . . . . . . . . .

.

10

 

 

 

Placering af komponenter. . . . . . . . .

.

11

Tillæg C. Manuelle modemkommandoer 35

Identifikation af delene på systemkortet . . . .

.

12

Grundlæggende AT-kommandoer . . . . . .

. 35

Installation af hukommelsesmoduler . . . . .

. 13

Udvidede AT-kommandoer . . . . . . . .

. 37

Installation af adaptere . . . . . . . . .

.

14

MNP/V.42/V.42bis/V.44-kommandoer . . . .

. 39

Installation af interne drev . . . . . . . .

.

15

Faxklasse 1-kommandoer . . . . . . . . .

.

40

Drevspecifikationer . . . . . . . . . . .

16

Faxklasse 2-kommandoer . . . . . . . . .

.

40

Installér drev i bås 1 eller bås 2. . . . . .

.

17

Stemmekommandoer . . . . . . . . . .

. 41

Installér harddisk i bås 3 . . . . . . . .

.

19

 

 

 

Tilslutning af drev . . . . . . . . . . .

.

20

Tillæg D. Bemærkninger . . . . . .

.

43

Tilslut det første optiske drev . . . . . .

.

20

Tilslut et ekstra optisk drev eller en parallel ATA-

 

 

Bemærkning om tv-output . . . . . . . .

. 43

harddisk . . . . . . . . . . . . .

.

21

Varemærker . . . . . . . . . . . . .

.

44

Tilslut en seriel ATA-harddisk . . . . . .

.

21

 

 

 

Installation af sikkerhedsfunktioner . . . . .

.

22

Stikordsregister . . . . . . . . . .

.

45

Identificér sikkerhedslåse . . . . . . . .

.

22

 

 

 

Indbygget kabellås . . . . . . . . . .

.

23

 

 

 

© Copyright IBM Danmark A/S 2005

iii

iv Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Vha. disse oplysninger kan du bruge IBM-computeren på en sikker måde. Følg alle de oplysninger, der leveres sammen med IBM-computeren. Oplysningerne i denne bog, ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller IBM Servicebevis.

Kundesikkerhed er vigtig for IBM. Vore produkter er designet til at være sikre og effektive. Computere er imidlertid elektronisk udstyr. Netledninger, omformere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan resultere i fysiske skader eller ødelægge personlige ejendele, især hvis det anvendes forkert. Følg vejledningen, der leveres sammen med produktet for at nedsætte risikoen. Vær især opmærksom på alle advarsler på produktet og i betjeningsvejledningerne, og læs alle de oplysninger, der findes i denne bog. Hvis du omhyggeligt følger de oplysninger, der findes i denne bog, og som leveres sammen med produktet, beskytter du dig selv mod alvorlige skader og opretter et sikkert arbejdsmiljø.

Bemærk: Disse oplysninger indeholder referencer til omformere og batterier. Ud over bærbare computere, leverer IBM andre produkter, f.eks. højtalere og skærme, med eksterne omformere. Hvis du har et sådant produkt, gælder disse oplysninger for dette produkt. Derudover indeholder computerproduktet måske et internt batteri på størrelse med en mønt, som leverer strøm til systemuret, selv når maskinen ikke er tilsluttet en stikkontakt. Derfor gælder sikkerhedsforskrifterne for batteri alle computere.

Forhold, der kræver øjeblikkelig handling

Produkter kan ødelægges pga. forkert behandling eller misligholdelse. Nogle produktødelæggelser er så alvorlige, at produktet ikke må bruges, før det er blevet undersøgt og evt. repareret af en autoriseret servicetekniker.

For alt elektronisk udstyr gælder det, at du skal være ekstra forsigtig, når udstyret er tændt. I meget sjældne tilfælde udsender maskinen måske lugte eller også kommer der røg eller gnister ud af den. Du kan måske også høre lyde, f.eks. knald, smæld eller syden. Disse forhold betyder måske ikke andet, end at en intern, elektronisk komponent er gået i stykker på en sikker og kontrolleret måde. De kan også angive en mulig sikkerhedsrisiko. Du må imidlertid ikke forsøge at løse disse situationer selv.

Undersøg hyppigt computeren og dens komponenter for skader, slitager eller faretegn. Hvis du ikke er sikker på en komponents tilstand, må du ikke bruge produktet. Kontakt IBM Support Center eller producenten for at få oplysninger om, hvordan du undersøger produktet og evt. får det repareret.

Hvis et af nedenstående forhold opstår, eller hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at bruge produktet, skal du holde op med at bruge det, og afmontere det fra stikkontakten og telekommunikationslinjerne, indtil du har talt med IBM Support.

vNetledninger, stik, omformere, forlængerledninger, spændingsstabilisatorer eller strømforsyninger, der er knækkede, itu eller ødelagte.

vTegn på overophedning, røg, gnister eller ild.

vØdelæggelser i batteriet, f.eks. revner, buler eller ridser, gnister fra batteriet eller opbygning af fremmedlegemer på batteriet.

© Copyright IBM Danmark A/S 2005

v

vKnald, syden, smæld eller stærk lugt, som kommer fra produktet.

vTegn på at der er spildt væsker, eller at et objekt er faldet ned på computerproduktet, netledningen eller omformeren.

vComputerproduktet, netledningen eller omformeren har være udsat for vand.

vProduktet har været tabt eller ødelagt på nogen måde.

vProduktet fungerer ikke korrekt, når du følger betjeningsvejledningen.

Bemærk: Hvis disse problemer opstår med et ikke-IBM-produkt, f.eks. en forlængerledning, skal du undlade at bruge produktet, indtil du har kontaktet producenten og fået flere oplysninger, eller indtil du har fået et erstatningsprodukt.

Generelle sikkerhedsforskrifter

Vær altid opmærksom på følgende for at nedsætte risikoen for fysiske skader eller ødelæggelse af personlige ejendele.

Service

Forsøg ikke selv at servicere et produkt, medmindre du er blevet bedt om at gøre det fra IBM Support Center. Brug kun en autoriseret IBM-servicemedarbejder til at reparere et bestemt produkt.

Bemærk: Nogle dele kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Disse dele kaldes CRU’er (Customer Replaceable Unit). IBM identificerer udtrykkeligt CRU’er som sådant og leverer dokumentation med vejledning, når kunderne kan udskifte disse dele. Du skal nøje følge vejledningen, når du selv udskifter dele. Kontrollér altid, at der er slukket for strømmen, og at produktet er afmonteret fra strømkilden, før du udskifter delene. Kontakt IBM Support Center, hvis du har spørgsmål.

Netledninger og omformere

Brug kun de netledninger og omformere, der leveres af producenten.

Rul aldrig netledningen omkring omformeren eller et andet objekt. Det kan flosse, knække eller bøje netledningen. Det kan være farligt.

Placér altid netledningerne, så der ikke trædes på dem, eller så de ikke kommer i klemme.

Beskyt ledningen og omformeren mod væsker. Du må f.eks. ikke placere ledningen eller omformeren i nærheden af vaske, kar, toiletter eller på gulve, der rengøres med flydende rengøringsmidler. Væsker kan lave kortslutninger, især hvis ledningen eller omformeren har været udsat for forkert brug. Væsker kan også gradvist tære stikkene på netledningen og/eller stikkene på adapteren, hvilket i den sidste ende kan resultere i overophedning.

Tilslut altid netledninger og signalkabler i den korrekte rækkefølge, og kontrollér, at alle netledningerne er korrekt tilsluttet stikkontakterne.

Brug ikke omformere, hvor vekselstrømsbenene er tærede og/eller viser tegn på overophedning, f.eks. ødelagt plastic.

Brug ikke netledninger, hvor stikkene i begge ender viser tegn på tæring eller overophedning, eller hvor netledningen er ødelagt på nogen måde.

vi Brugervejledning

Forlængerledninger og lignende udstyr

Kontrollér, at de forlængerledninger, spændingsstabilisatorer, UPS (Uninterruptible Power Supply), strømforsyningsenheder og multistikdåser, som du bruger, kan håndtere produktets strømkrav. Du må aldrig overbelaste dette udstyr. Hvis du bruger multistikdåser, må belastningen ikke overstige multistikdåsens inputkapacitet. Kontakt en elektriker for at få flere oplysninger, hvis du har spørgsmål om strømbelastning, strømkrav, og inputkapacitet.

Stik og stikkontakter

Hvis den stikkontakt, som du vil bruge sammen med computerudstyret, er ødelagt eller tæret, må du ikke bruge den, før den er udskiftet af en uddannet elektriker.

Du må ikke bøje eller ændre stikket. Hvis stikket er ødelagt, skal du få et nyt hos forhandleren.

Nogle produkter leveres med et tre-bensstik. Disse stik må kun anvendes sammen med en stikkontakt med jordforbindelse. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Du må ikke ignorere denne sikkerhedsforanstaltning ved at prøve at indsætte stikket i en stikkontakt uden jordforbindelse. Hvis du ikke kan indsætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker, så han kan installere en godkendt stikkontakt. Du må aldrig overbelaste en stikkontakt. Den generelle systembelastning må ikke overstige 80 % af grenens strømkapacitet. Kontakt en elektriker for at få flere oplysninger, hvis du har spørgsmål om strømbelastning og grenens strømkapacitet.

Kontrollér, at den stikkontakt, du bruger, har det korrekte antal ledninger, at den er nem at komme til, og at den sidder tæt på udstyret. Du må ikke strække netledninger helt ud, da det kan ødelægge dem.

Vær forsigtig, når du tilslutter og tager netledninger ud af stikkontakten.

Batterier

Alle computere indeholder et ikkegenopladeligt batteri på størrelse med en mønt, som forsyner systemuret med strøm. Derudover bruger mange bærbare produkter, f.eks. ThinkPad-computere, et genopladeligt batteri, til at forsyne systemet med strøm, når der ikke er en stikkontakt i nærheden. De batterier, der leveres af IBM til brug på produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med dele, som IBM har godkendt.

Du må aldrig åbne et batteri. Du må ikke knuse, punktere eller brænde batteriet, og du må heller ikke kortslutte metalkontakterne. Du må ikke udsætte batteriet for vand eller andre væsker. Du må kun oplade batteriet i henhold til vejledningen i produktdokumentationen.

Forkert behandling af batterier, kan få dem til at overophedes, hvilket kan forårsage, at gasser eller flammer kan komme fra batteriet. Hvis batteriet er ødelagt, eller hvis batteriet aflades, eller hvis der opbygges fremmedlegemer på batteriets kontakter, skal du holde op med at bruge batteriet og få et andet fra producenten.

Batteriets levetid kan formindskes, hvis det ikke bruges i længere tid. Hvis visse genopladelige batterier (især Li-Ion-batterier) ikke bruges, når de er afladede, kan det forøge risikoen for, at batteriet kortsluttes, hvilket kan forkorte batteriets levetid, og det kan også udgøre en sikkerhedsrisiko. Aflad ikke opladelige Li-Ion-batte- rier fuldstændigt, og opbevar ikke disse batterier i en afladet tilstand.

Vigtige sikkerhedsforskrifter

vii

Varme og ventilation

Computere genererer varme, når de er tændt, og når batteriet oplades. Bærbare computere genererer meget varme pga. deres kompakte størrelse. Følg altid disse grundlæggende forholdsregler:

vLad ikke computeren hvile på dit skød eller andre steder på kroppen i en længere periode, mens computeren er i brug, eller mens batteriet oplades. Computeren udsender en del varme under normal drift. Hvis kroppen og computeren rører ved hinanden i lang tid, kan det give ubehag og i sidste ende forbrændinger.

vBrug ikke computeren, eller udskift ikke batteriet nær ved brændbare materialer eller på steder, hvor der er risiko for eksplosioner.

vVentilationshuller, ventilatorer og/eller køleplader leveres med produktet af sikkerhedsmæssige årsager, for at give en mere behagelig og pålidelig drift. Du kan komme til at blokere disse, hvis du bruger computeren i sengen, på en sofa, et tæppe eller lignende. Du må aldrig blokere, tildække eller deaktivere ventilatorerne eller ventilationshullerne.

Sikkerhedsforskrifter for cdog dvd-drev

Cdog dvd-drev roterer diske med høj hastighed. Hvis en cd eller dvd er revnet eller på anden måde fysisk beskadiget, kan den blive ødelagt, når den bruges i drevet. Gør følgende for at beskytte mod eventuel beskadigelse og for at nedsætte risikoen for at maskinen bliver ødelagt:

vOpbevar altid cd’er/dvd’er i den oprindelige indpakning

vOpbevar aldrig cd’er/dvd’er i direkte sollys, og altid væk fra direkte varmekilder

vFjern cd’er/dvd’er fra computeren, når de ikke bruges

vBøj eller vrid ikke cd’er/dvd’er, og brug ikke magt til at placere dem i computeren eller i indpakningen

vKontroller, at cd’en/dvd’en ikke har revner, før du bruger den. Brug ikke revnede eller ødelagte diske

viii Brugervejledning

Andre sikkerhedsforskrifter

Fare!

Elektrisk strøm fra el-, telefonog kommunikationskabler kan være farlig.

Undgå elektrisk stød:

vTilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr.

vSlut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter.

vSlut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter.

vBrug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler.

vTænd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand og vandeller bygningsskader.

vMedmindre installationsog konfigurationsvejledningen siger noget andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, telekommunikationssystemer, netværk og modemer, inden du åbner enhedernes dæksler.

vTilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler.

Ved montering:

Ved afmontering:

1.

Sluk for alt udstyr.

1.

Sluk for alt udstyr.

2.

Slut først alle kabler til udstyret.

2.

Tag netledningen ud af stikkontakten.

3.

Tilslut signalkablerne.

3.

Tag signalkablerne ud.

4.

Sæt netledningen i stikkontakten.

4.

Tag alle kabler ud af udstyret.

5.

Tænd.

 

 

 

 

 

 

Litiumbatteri

Pas på:

Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.

Udskift kun batteriet med et batteri med IBM-partnummer 33F8354 eller et tilsvarende batteri, som forhandleren anbefaler. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt.

Du må ikke:

vudsætte batteriet for vand

vopvarme det til mere end 100° C

våbne det eller forsøge at reparere det

Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen).

Sikkerhedsforskrifter for modem

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk stød eller skader, f.eks.:

v Tilslut aldrig telefonledninger i tordenvejr.

Vigtige sikkerhedsforskrifter

ix

vInstallér aldrig telefonjackstik i fugtige lokaler, medmindre jackstikkene er designet til det.

vRør aldrig ved ikke-isolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet.

vVær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse.

vAnvend ikke en telefon i tordenvejr, medmindre den er trådløs. Der er fare for elektrisk stød fra lynnedslag.

vAnvend aldrig en telefon til at rapportere udsivning af gas i nærhed af kilden.

Sikkerhedsforskrifter for laser

Nogle IBM-pc’er leveres med et cd-drev eller dvd-drev. Cdog dvd-drev sælges også separat som ekstraudstyr. Cdog dvd-drev er laserprodukter. Drevene opfylder IEC’s (International Electrotechnical Commission) standard nr. 825 og CENELEC EN 60 825 for klasse 1 laserprodukter.

Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et cdeller dvd-drev:

Pas på:

Brug af kontakter, justeringer eller udførelse af procedurer, andre end dem, der er angivet i denne bog, kan medføre alvorlig strålingsfare.

Fjern ikke cdeller dvd-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Drevene indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Fjern ikke drevenes dæksler.

Visse cdog dvd-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Bemærk følgende:

Fare!

Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling.

Sikkerhedsforskrifter for strømforsyning

Du må aldrig fjerne dækslet fra strømforsyningsenheden eller fra andre dele med denne mærkat.

Der er farlig spænding, strøm og farlige energiniveauer i alle komponenter, hvor denne mærkat sidder på. Disse komponenter indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele.

x Brugervejledning

Oversigt

Computeren indeholder de nyeste tiltag i computerteknologi, og du kan opgradere den, efterhånden som dit behov ændrer sig.

En nem måde at udvide computerens muligheder er at tilføje ekstra hardwareudstyr. Denne bog indeholder en vejledning i, hvordan du installerer eksternt og internt udstyr. Brug vejledningen sammen med de oplysninger, der leveres sammen med udstyret, ved installationen.

Flere oplysninger

Bogen Kom godt i gang, der leveres sammen med computeren, indeholder oplysninger om, hvordan du installerer computeren og starter styresystemet. Den indeholder også hjælp til grundlæggende fejlfinding, fremgangsmåder ved retablering af programmer, oplysninger om hjælp og service samt garantioplysninger.

Access IBM på skrivebordet indeholder et link til flere oplysninger om computeren.

Hvis du har adgang til internettet, kan du hente de nyeste oplysninger til din computer på nettet.

Du kan få følgende oplysninger:

vVejledning i CRU-afmontering og -installation

vPublikationer

vOplysninger om fejlfinding

vOplysninger om dele

vOverførsler og styreprogrammer

vLink til andre nyttige informationskilder

Du finder disse oplysninger på webadressen

http://www.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=part-video

© Copyright IBM Danmark A/S 2005

xi

xii Brugervejledning

Kapitel 1. Installation af ekstraudstyr

Dette kapitel giver en introduktion til computerens faciliteter. Du kan udvide computerens faciliteter ved at installere hukommelse, adaptere eller drev. Når du installerer udstyr, skal du følge denne vejledning sammen med den vejledning, der leveres sammen med udstyret.

Vigtigt!

Læs “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v, før du installerer eller fjerner udstyr. Disse forskrifter hjælper dig med at arbejde sikkert.

Faciliteter

Dette afsnit indeholder en oversigt over computerens faciliteter og de forudinstallerede programmer.

Systemoplysninger

Følgende oplysninger dækker flere modeller. Du kan finde en oversigt over faciliteterne for den model, du bruger, i programmet Setup Utility. Læs Kapitel 2, “Brug af programmet Setup Utility”, på side 27.

Mikroprocessor (afhænger af modellen)

vIntel Pentium 4-processor, som understøtter Hyper-Threading-teknologi

vIntel Pentium 4-processor

vIntel Celeron D-processor

vIntern cache (størrelsen afhænger af modeltypen)

© Copyright IBM Danmark A/S 2005

1

Hukommelse

vUnderstøtter fire DDR (Double Data Rate) DIMM-moduler (Dual Inline Memory Module)

v512 KB FLASH-hukommelse til systemprogrammer

Interne drev

v3,5-tommers slankt 1,44 MB diskettedrev

vIntern SATA-harddisk (Serial Advanced Technology Attachment)

vOptisk drev (visse modeller)

Videosubsystem

vIndbygget grafikkontrolenhed til en VGA-skærm (Video Graphics Array)

vStik til PCI Express-grafikadapter (x16) på systemkortet (visse modeller)

Lydsubsystem

vAC’97 med ADI 1981B Audio Codec

vStik til mikrofon og hovedtelefon på forsiden

vStik til lydindgang, lydudgang og mikrofon på bagsiden

vIntern monohøjtaler (visse modeller)

Tilslutningsmuligheder

vIndbygget 10/100 Mbit/s Broadcom Ethernet-kontrolenhed (visse modeller)

vIndbygget 10/100/1000 Mbit/s Broadcom Ethernet-kontrolenhed (visse modeller)

vMulighed for Wake on LAN

vSoft modem V.90/V.44 (visse modeller)

Systemstyringsfunktioner

vRPL (Remote Program Load) og DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

vWake on LAN

vWake on Ring. Denne facilitet kaldes Serial Port Ring Detect for et eksternt modem i programmet Setup Utility

vEkstern administration

vAutomatisk start via startsekvens

vSM BIOS (System Management) og SM-software

vMulighed for at lagre resultater af POST-hardwaretest

I/O-faciliteter

v25-bens ECP (Extended Capabilities Port)/EPP (Extended Parallel Port)

vTo 9-bens serielle stik (visse modeller)

vSeks 4-bens USB-stik (to på forsiden og fire på bagsiden)

vStik til PS/2-mus

vStik til PS/2-tastatur

vEthernet-stik

vVGA-skærmstik

vLydstik (se Lydsubsystem)

vIEEE 1394-stik (visse modeller)

2 Brugervejledning

Udvidelsesmuligheder

vFem drevbåse

vTo 32-bit PCI-adapterstik (Peripheral Component Interconnect)

vEt PCI Express-adapterstik (x1)

vEt PCI Express-grafikadapterstik (x16) (visse modeller)

Strøm

v310 W strømforsyningsenhed med manuel spændingsvælgerkontakt

vAutomatisk skift mellem 50 og 60 Hz inputfrekvens

vUdvidet funktionsstyring (APM)

vACPI-understøttelse (Advanced Configuration and Power Interface)

Sikkerhedsfunktioner

vBrugerog administratorkodeord

vMulighed for at sætte en hængelås på

vMulighed for at installere en indbygget kabellås (Kensington-lås)

vKontrol af startsekvens

vStart uden diskettedrev, tastatur eller mus

vUovervåget start

vI/O-styring af diskettedrev og harddisk

vI/O-styring af den serielle og parallelle port

vSikkerhedsprofil efter enhed

Forudinstallerede programmer

Computeren leveres måske med forudinstallerede programmer. Hvis det er tilfældet, så er styresystemet, styreprogrammerne til de indbyggede faciliteter og andre programmer allerede installeret.

Styresystem (forudinstalleret) (afhænger af modellen)

Bemærk: Ikke alle lande og områder har disse styresystemer.

vWindows XP Home

vWindows XP Professional

Styresystemer (testet for kompatibilitet)1 (afhænger af modeltypen)

vLinux

vMicrosoft Windows 2000

1.De styresystemer, der vises her, certificeres eller testes for kompatibilitet på det tidspunkt, hvor denne vejledning trykkes. Andre styresystemer anerkendes måske som værende kompatible med computeren, efter at denne bog er trykt. Der kan forekomme rettelser og tilføjelser til denne liste. Du kan afgøre, om et styresystem er blevet certificeret eller testet for kompatibilitet, ved at besøge leverandørens websted.

Kapitel 1. Installation af ekstraudstyr

3

Ekstraudstyr

Der findes følgende ekstraudstyr:

vEksternt udstyr

Parallelle enheder, f.eks. printere og eksterne drev

Serielle enheder, f.eks. eksterne modem og digitale kameraer

Lydudstyr, f.eks. eksterne højtalere

USB-enheder, f.eks. printere, joystick og scannere

Sikkerhedsudstyr, f.eks. en kabellås eller en hængelås

Skærme

IEEE 1394-enheder (kræver en IEEE 1394-adapter)

vInternt udstyr

System hukommelse, kaldet DIMM (Dual Inline Memory Module)

PCI-adaptere (Peripheral Component Interconnect)

PCI Express-adapter (x1)

Grafisk PCI Express-adapter (x16)

Interne drev, f.eks.:

-Optiske drev, f.eks. cdeller dvd-drev

-Harddisk

-Diskettedrev og andre drev til flytbare lagermedier

De seneste oplysninger om tilgængeligt udstyr findes på følgende World Wide Web-adresser:

vhttp://www.ibm.com/pc/us/options/

vhttp://www.ibm.com/pc/support/

Du kan også få oplysninger ved at ringe til følgende telefonnumre:

vI USA: Ring 1-800-IBM-2YOU (1-800-426-2968).

vI Canada: Ring 1-800-565-3344 eller 1-800-IBM-4YOU.

vI andre lande: Kontakt forhandleren.

4 Brugervejledning

Specifikationer

Dette afsnit beskriver computerens fysiske specifikationer.

Dimensioner

Højde: 49,2 cm

Bredde: 17,5 cm

Dybde: 45 cm

Vægt

Minimumkonfiguration: 10,5 kg

Maksimumkonfiguration: 13,5 kg

Driftsbetingelser

Lufttemperatur:

I drift: 10° C til 35° C

Ikke i drift: 10° C til 43° C

Maks. højde over havet: 2.134 m

Bemærk: Den maksimale højde, 2.134 m, er den maksimale højde, hvor den angivne lufttemperatur gælder. Ved større højder er den maksimale lufttemperatur lavere end den angivne.

Luftfugtighed:

I drift: 8 % til 80 %

Ikke i drift: 8 % til 80 %

Elektrisk input

Spænding:

Lavt område:

Minimum: 100 V vekselstrøm

Maksimum: 127 V vekselstrøm

Interval for inputfrekvens: 50-60 Hz

Indstilling af spændingsvælgerkontakt: 115 V vekselstrøm

Højt område:

Minimum: 200 V vekselstrøm

Maksimum: 240 V vekselstrøm

Interval for inputfrekvens: 50-60 Hz

Indstilling af spændingsvælgerkontakt: 230 V vekselstrøm

Inputkilovolt-ampere (kVA) (ca.):

Minimumkonfiguration ved levering: 0,09 kVA

Maksimumkonfiguration: 0,32 kVA

Bemærk: Strømforbrug og varmeafgivelse afhænger af mængden og typen af installeret ekstraudstyr og de funktionsstyringsfaciliteter, der er aktiveret.

Varmeafgivelse (omtrentlig) i Btu (British thermal units) pr. time:

Minimumkonfiguration: 256 Btu/t (75 watt)

Maksimumkonfiguration: 1058 Btu/t (310 watt)

Luftgennemstrømning

Ca. 1,13 kubikmeter pr. minut maks.

Akustisk støjafgivelse

Gennemsnitligt lydniveau:

Ved computeren (0,5 m):

Ikke i drift: 27 dBA

I drift: 33 dBA

På en meters afstand

Ikke i drift: 24 dBA

I drift: 30 dBA

Angivet lydniveau (øvre grænse):

Ikke i drift: 4,0 bel

I drift: 4,3 bel

Bemærk: Disse niveauer er målt i kontrollerede akustiske miljøer i henhold til de procedurer, der er angivet af ANSI (American National Standards Institute)

S12.10 og ISO 7779, og som er rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296. Det faktiske støjniveau kan være højere end de angivne generelle værdier pga. anden støj i rummet. De angivne støjniveauer indikerer en øvre grænse, som et stort antal computere overholder.

Nødvendigt værktøj

Du skal måske bruge en skruetrækker eller en stjerneskruetrækker til at installere ekstraudstyr i computeren. Nogle enheder kan kræve andet værktøj. Se den vejledning, der leveres sammen med enheden.

Kapitel 1. Installation af ekstraudstyr

5

+ 43 hidden pages