BlackBerry Key 2 128 GB User Manual

Loading...

Stručná

příručka

BBF100-1

Česky

Tlačítka a konektory

Mikrofon

 

Konektor

 

náhlavní

 

soupravy

Přijímač

 

Přední

Kontrolka LED

kamera

 

 

Čidla

 

Zvýšení/snížení

 

hlasitosti

 

Tlačítko Zapnutí/

 

Vypnutí

 

Tlačítko pro

Tlačítko

nastavení

 

Domů

 

Tlačítko

Tlačítko nedávno

Zpět

spuštěné aplikace

 

Mezerník

 

(Čtečka

 

otisků prstů)

 

Konektor

 

USB-C

Mikrofon

Reproduktor

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

-Podržte stisknuté tlačítko Zapnutí/Vypnutí, dokud se telefon nezapne.

-Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Zapnutí / Vypnutí, dokud se nezobrazí možnosti telefonu, a vyberte možnost Vypnout.

Pobrobnou příručku lze nalézt na internetových stránkách www.blackberrymobile.com, na těchto stránkách si můžete přečíst často kladené otázky k aktualizaci softwaru atd.

1

BlackBerry Key 2 128 GB User Manual

Vložení karty SIM

1.Vložte nástroj na vyjmutí přihrádky SIM (je přiložen).

VAROVÁNÍ! Nevkládejte nástroj SIM do otvoru umístěného nahoře, neboť se jedná o mikrofon. Může dojít k poškození zařízení.

2.Vysuňte přihrádku.

3.Vložte kartu nano SIM do menší části přihrádky, aby na sebe přiléhaly vroubkované rohy.

4.Můžete také vložit paměťovou kartu (Micro SD) do větší části přihrádky.

5.Zasuňte přihrádku do slotu.

2

Nabíjení baterie

Připojte nabíječku baterie k telefonu a do síťové zásuvky.

Tip: Chcete-li snížit spotřebu, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkraťte čas podsvícení atd.

VAROVÁNÍ! Telefon představuje celistvé zařízení, tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout.

3

+ 9 hidden pages