Aprilia SCARABEO 125 IE User Manual 2010

Size:
43.77 Mb
Download

Η ενδεικτική λυχνία σβήνει μόλις τεθεί σε

ADVARSEL

λειτουργία ο κινητήρας.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

HVIS KONTROLLAMPEN TÆNDER

 

 

 

 

UNDER NORMAL MOTORFUNKTION,

ΕΑΝ Η ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ

BETYDER DET, AT DER ER OPSTÅET

EN FEJL I DET ELEKTRONISKE

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ

BRÆNDSTOFINDSPRØJTNINGSSY-

ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΑ-

STEM. SÅ SKAL MAN STRAKS

ΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΤΟ

STANDSE MOTOREN OG RETTE HEN-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΨΕΚΑ-

VENDELSE TIL EN AUTORISERET

ΣΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

APRILIA-FORHANDLER.

ΑΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ

 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ

 

ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο aprilia.

 

Ψηφιακή οθόνη (01_05, 01_06)

Ρύθμιση ρολογιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡ- 01_05 ΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ.

Digitalt display (01_05, 01_06)

Indstilling af ur

BEMÆRK

AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER KAN URET KUN INDSTILLES, NÅR KØRETØJET HOLDER STILLE.

Køretøj 1 / Όχημα 1

19

01_06

1 Όχημα / 1 Køretøj

Όταν στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών «1» εμφανίζεται η λειτουργία ολικού

χιλιομετρητή (ODO) κρατήστε πατημένο

το κουμπί MODE «2» για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα. Οι δύο τελείες

διαχωρισμού της ώρας από τα λεπτά

αναβοσβήνουν.

Ρυθμίστε τις ώρες αυξάνοντας την τιμή της ένδειξης με κάθε πάτημα του κου-

μπιού MODE «2».

Πιέστε ξανά το πλήκτρο MODE «2» για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα

προκειμένου να περάσετε στη ρύθμιση

των λεπτών. Η τιμή της ένδειξης αυξάνε-

ται με κάθε πίεση του κουμπιού MODE «2».

Πιέζοντας το κουμπί MODE «2» για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα επι-

στρέφετε στη ρύθμιση των ωρών.

Αν δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από

τρία δευτερόλεπτα κανένα κουμπί, αυτόματα η οθόνη βγαίνει από τη λειτουργία

ρύθμισης του ρολογιού.

Når funktionen samlet kilometertal (ODO) vises på multifunktionsdisplayet «1», skal man holde tasten MODE «2» nede i mere end tre sekunder. De to felter for timeog minuttal begynder at blinke.

Udfør indstillingen af timetallet ved at øge værdien for hvert tryk på tasten MODE

«2».

Tryk igen på tasten MODE «2» og hold den nede i mere end tre sekunder for at gå til indstilling af minuttallet. Den viste værdi øges ved at trykke på tasten MODE «2».

Ved at trykke på tasten MODE «2» i mere end tre sekunder vendes tilbage til indstilling af timetallet.

Hvis der i tre sekunder ikke trykkes på nogle taster, afslutter displayet automatisk funktionen for indstilling af uret.

20

Πλήκτρο MODE (01_07)

Πιέζοντας το κουμπί MODE «2» γίνεται η αλλαγή του πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON»

01_07

“MODE” tast (01_07)

Ved at trykke på tasten MODE «2» udføres et skift af instrumentbrættet.

BEMÆRK

DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGSKONTAKTEN I «ON» POSITION

Κεντρικός διακόπτης

(κλειδιού) (01_08, 01_09)

Ο διακόπτης εκκίνησης «1» βρίσκεται

στη δεξιά πλευρά, κοντά στην κολόνα του

τιμονιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ «2» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 01_08 ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΗΣ

ΣΕΛΑΣ. ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΚΛΕΙΔΙΑ (ΕΝΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Tændingslås med nøgle (01_08, 01_09)

Tændingskontakten «1» sidder på højre side i nærheden af styregaflen.

BEMÆRK

NØGLEN «2» AKTIVERER TÆNDINGSKONTAKTEN / RATLÅSEN OG SADELLÅSEN. DER FØLGER TO NØGLER MED KØRETØJET (ÉN EKSTRANØGLE).

BEMÆRK

OPBEVAR EKSTRANØGLEN ET ANDET STED END PÅ KØRETØJET.

Køretøj 1 / Όχημα 1

21

1 Όχημα / 1 Køretøj

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΟΝ«A»: Ο κινητήρας και τα φώτα μπο-

ρούν να τεθούν σε λειτουργία. Δεν μπο-

ρείτε να βγάλετε το κλειδί.

OFF «B»: Ο κινητήρας και τα φώτα δεν μπορούν να τεθούν σε λειτουργία. Μπορείτε να βγάλετε το κλειδί.

OPEN «C»: Ο κινητήρας και τα φώτα δεν01_09 μπορούν να τεθούν σε λειτουργία. Μπο-

ρείτε να ανοίξετε τη θήκη του κράνους.

LOCK «D»: Το τιμόνι είναι κλειδωμένο. Δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα και να ανάψετε τα φώτα. Μπορείτε να

βγάλετε το κλειδί.

PLACERING AF KOMMUTATOR

ON «A»: Motoren og lygterne kan tændes. Nøglen kan ikke tages ud.

OFF «B»: Motoren og lygterne kan ikke tændes. Nøglen kan tages ud.

OPEN «C»: Motoren og lygterne kan ikke tændes. Styrthjelmsrummet kan åbnes.

LOCK «D»: Styret er låst. Det er ikke muligt at starte motoren og aktivere lyset. Nøglen kan tages ud.

Κλείδωμα τιμονιού (01_10)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «LOCK» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Tilkobling af spærreanordning (01_10)

ADVARSEL

DREJ ALDRIG NØGLEN I «LOCK» POSITION UNDER KØRSEL, FOR IKKE AT MISTE KONTROLLEN OVER KØRETØJET

.

Για κλείδωμα του τιμονιού:

Γυρίστε το τιμόνι εντελώς αριστερά.

Γυρίστε το κλειδί «2» στη θέση

«OFF», και πιέστε το.

Sådan aktiveres ratlåsen:

Drej styret helt over mod venstre.

Drej nøglen «2» på «OFF»

22

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

BEMÆRK

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟ-

DREJ NØGLEN OG DREJ SAMTIDIGT

ΝΑ ΣΤΡΙΨΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ

STYRET.

Γυρίστε το κλειδί «2» αριστερό-

στροφα (προς τα αριστερά), γυ-

ρίστε αργά το τιμόνι μέχρι το κλειδί «2» να φτάσει στη θέση «LOCK». Βγάλτε το κλειδί.

Tryk og drej nøglen «2» mod uret (venstre om), drej langsomt på styret indtil nøglen «2» kan drejes på «LOCK».

Tag nøglen ud.

01_10

 

 

Διακόπτης φλας (01_11)

 

 

 

Μετακινήστε το διακόπτη «3» προς τα

 

 

αριστερά για να ειδοποιήσετε ότι στρίβετε

 

 

αριστερά, μετακινήστε το διακόπτη «3»

 

 

προς τα δεξιά για να ειδοποιήσετε ότι

 

 

στρίβετε δεξιά. Πιέστε το διακόπτη «3»

 

 

στο κέντρο για να απενεργοποιήσετε το

 

 

φλας.

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

01_11

 

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙ-

 

 

 

 

ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟ-

 

 

ΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ

 

 

ΘΕΣΗ «ON»

Afbryder for blinkrelæ (01_11)

Skub kontaktarmen «3» mod venstre for at vise af til venstre; Skub kontaktarmen

«3» mod højre for at vise af til højre. Flyt kontaktarmen «3» i midterstilling for at slå blinklyset fra.

BEMÆRK

DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGSKONTAKTEN I «ON» POSITION

Køretøj 1 / Όχημα 1

23

1 Όχημα / 1 Køretøj

Διακόπτης κόρνας (01_12)

Πιέζοντας το κουμπί «2» ενεργοποιείται η κόρνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON»

01_12

Knap til horn (01_12)

Ved tryk på knappen «2» aktiveres hornet.

BEMÆRK

DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGSKONTAKTEN I «ON» POSITION

 

 

Εκτροπέας φώτων (01_13)

 

 

 

Αν ο διακόπτης φώτων «4» βρίσκεται στη

 

 

θέση «Α», ενεργοποιείται η μεγάλη σκά-

 

 

λα φώτων, αν βρίσκεται στη θέση «Β»,

 

 

ενεργοποιείται η μεσαία σκάλα φώτων.

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

 

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙ-

 

 

ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟ-

01_13

 

ΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ

 

ΘΕΣΗ «ON»

 

 

Κουμπί PASSING «C»

Πιέζοντας το κουμπί PASSING ενεργοποιείται το σινιάλο με τη μεγάλη σκάλα φώτων.

Omskifter til lys (01_13)

Hvis lyskontakten «4» står i positionen

«A» aktiveres fjernlyset. I positionen

«B» aktiveres nærlyset.

BEMÆRK

DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGSKONTAKTEN I «ON» POSITION

Knappen PASSING «C»

Ved tryk på tasten PASSING begynder fjernlyset at blinke.

BEMÆRK

VED SLIP AF KNAPPEN «C» SLUKKES FJERNLYSETS BLINK.

24

01_14

01_15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «C» ΤΟ ΣΙΝΙΑΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ ΦΩΤΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

Διακόπτης εκκίνησης (01_14) Startknap (01_14)

Πιέζοντας το κουμπί, η μίζα θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON»

Επιλογή χαρτογραφήσεων

(01_15)

Ο εγκέφαλος προβλέπει δύο είδους ¨χαρ-

τογραφήσεις":

-ECO που αντιστοιχεί σε μία χαρτογρά-

φηση με χαμηλότερες επιδόσεις του κινη-

τήρα προκειμένου να μειωθεί η κατανά-

λωση καυσίμου.

-SPORT που αντιστοιχεί σε χαρτογρά-

φηση για μέγιστες επιδόσεις του κινητήρα

με μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ved tryk på knappen sætter startmotoren motoren i omdrejninger.

BEMÆRK

DE ELEKTRISKE KOMPONENTER FUNGERER KUN MED TÆNDINGSKONTAKTEN I «ON» POSITION

Valg af mapping (01_15)

Styreenheden har to forskellige "mapping":

-ECO svarer til en indstilling med lav motorydelse for at opnå brændstofbesparelse.

-SPORT svarer til en indstilling med maksimale motorydelse uden hensyn til brændstofforbruget.

Man kan når som helst ændre mappingindstillingerne.

Køretøj 1 / Όχημα 1

25

1 Όχημα / 1 Køretøj

Η αλλαγή της χαρτογράφησης μπορεί να

γίνει οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΙΝΗΣΗ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ.

ADVARSEL

UNDGÅ AT SKIFTE MAPPING UNDER KØRSEL PÅ MEGET TRAFIKEREDE VEJE ELLER I FORHOLD MED DÅRLIGT VEJGREB.

Πρίζα ρεύματος (01_16)

Μέσα στη θήκη κράνους προ-

βλέπεται ένας ρευματοδότης

12V «4».

Ο ρευματοδότης μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί για την τροφοδοσία συσκευών με ισχύ όχι μεγαλύτε-

ρη από 180 W (κινητό τηλέφω-

νο, μπαλαντέζα, κλπ.).

01_16 ΠΡΟΣΟΧΗ

Elstik (01_16)

Inden i styrthjelmsrummet sidder der et 12V-strømudtag«4».

Strømudtaget kan bruges til apparater med en effekt på maks.

180 W (mobiltelefon, inspektionslampe osv.).

ADVARSEL

Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΒΗΣΤΟ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

LÆNGERE TIDS BRUG AF STRØMUDTAGET MED SLUKKET MOTOR KAN MEDFØRE AT BATTERIET AFLADES HELT.

26

01_17

01_18

Κλειδαριά σέλας (01_17, 01_18)

-Για την απεμπλοκή της σέλας:

Τοποθετήστε το όχημα στο κεν-

τρικό σταντ.

Βάλτε το κλειδί στο διακόπτη.

Περιστρέψτε αριστερόστροφα

το κλειδί «4».

Σηκώστε τη σέλα «5».

Για εμπλοκή της σέλας, κατεβάστε την και πιέστε (χωρίς υπερβολική δύναμη), μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ της κλειδαριάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Åbning af sadlen (01_17, 01_18)

Sådan åbnes sadlen:

Placér køretøjet på det midterste støtteben.

Sæt nøglen i tændingslåsen.

Drej nøglen «4» venstre om.

Løft sadlen «5».

Sadlen låses igen ved at sænke den og trykke den ned (ikke for hårdt), så låses klikker på plads.

ADVARSEL

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ.

INDEN KØRSEL, SKAL MAN KONTROLLERE, AT SADLEN ER KORREKT FASTLÅST.

Τα στοιχεία ταυτότητας

(01_19, 01_20)

Είναι καλός κανόνας να γράψετε τους αριθμούς του πλαισίου και του κινητήρα

στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο πα-

ρόν βιβλιαράκι.

Ο αριθμός πλαισίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά ανταλλακτικών.

Identifikation (01_19, 01_20)

Det er en god ide at skrive stelnummer og motornummer ned i det dertil indrettede felt i denne håndbog.

Stelnummeret kan anvendes ved køb af reservedele.

Køretøj 1 / Όχημα 1

27

1 Όχημα / 1 Køretøj

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

 

BEMÆRK

 

 

Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑ-

ÆNDRING AF IDENTIFIKATIONSDA-

 

 

ΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΟ-

TAENE KAN MEDFØRE STRAFFE-

 

 

ΒΑΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

RETLIGE FORANSTALTNINGER. ÆN-

 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΑΛΛΟΙΩ-

DRING AF STELNUMMERET MEDFØ-

 

 

ΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙ-

RER UMIDDELBAR BORTFALD AF

 

 

ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ

GARANTIEN.

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

 

 

 

 

 

Αριθμός πλαισίου

 

 

Stelnummer

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμός πλαισίου είναι χαραγμένος

Stelnummeret er påtrykt det midterste rør

 

 

στον κεντρικό σωλήνα του πλαισίου. Για

på stellet. Når det skal aflæses, er man

 

 

την ανάγνωσή του αρκεί να αφαιρέσετε

nødt til at fjerne det viste dæksel.

 

 

το υποδεικνυόμενο καπάκι.

 

 

Stelnum-

 

 

 

 

 

 

 

Αρ.

πλαι-

mer: ................................................

 

 

σίου: ................................................

 

 

 

01_19

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός κινητήρα

 

 

Motorserienummer

 

 

 

 

 

 

Ο αριθμός κινητήρα είναι χαραγμένος κο-

Motorserienummeret er påtrykt i nærhe-

 

 

ντά στο κάτω στήριγμα του πίσω αμορτι-

den af det nederste ophæng på bagstød-

 

 

σέρ.

 

 

dæmperen.

 

 

Αρ.

κινητή-

Motornum-

 

 

ρα: ................................................

 

 

mer: ................................................

01_20

 

 

 

 

 

28