Targus APA042EU User Manual

Size:
8.77 Mb
Download

Compact Laptop and USB Tablet Charger

Contents Notebook

Mobile Phone

 

MP3 Player

 

Digital Camera

 

 

Charging Dongle for

PDA

Samsung GalaxyTM

 

Tab and BlackBerry

 

PlayBookTM Tablet

Tablet

Note: USB charging device

 

cables not provided

Europe

Technical Support

For technical questions, please visit: www.targus.com/support.asp

STOP

Laptop Power Tip Packet with 7 power tips

Power Adapter

OR

CAUTION

Using an incorrect tip for your notebook computer may damage your computer or cause it to malfunction

Important Safety Precautions

Warning: This manual contains important operating instructions for your adaptor. Please carefully read this section before using, and pay attention to the following:

Only use the accessories provided in this package; otherwise, it could result in a risk of fire, injury to persons, or damage to personal property.

Please read the entire User Manual carefully, and follow the exact procedures step by step before attaching this power adapter to your laptop or an AC wall socket to avoid risk of possible electrical shock or damage from this unit

Please avoid placing this product in direct sunlight, in temperatures below - 20oC or over 70oC.

Although this product incorporates a multiple-protectioncircuit, please take note of the following precautions:

1.Avoid operating in the environment exceeding 40oC.

2.Avoid operating in temperatures below 0oC.

3.Do not use the adaptor if the input cables, output cables or plugs are damaged in any way.

4.Please confirm the maximum power requirement of your Notebook PC before using.

5.The polarity of output power from this power adaptor is Center Polarity. Please confirm your Notebook PC is Center Polarity before using, or it could result in a risk of fire, injury to persons, or damage to personal property.

Do not attempt to repair, modify, or tamper with any external or internal components of your power adapter. Doing so will invalidate the warranty and may lead to serious or fatal injury and/or property damage.

No guarantee / warrantee is provided if any of the following situations occur:

• Adapter is dropped in liquid

• Adapter experiences a hard impact

• Adapter is placed near a fire

 

United Kingdom

Internet

English

http://www.targus.com/uk/support.asp

French

http://www.targus.com/fr/support.asp

German

http://www.targus.com/de/support.asp

Spanish

http://www.targus.com/sp/support.asp

Italian

http://www.targus.com/it/support.asp

Telephone

Product Registration

Targus recommends that you register your Targus accessory shortly after purchasing it. To register your Targus accessory, go to: http://www.targus.com/registration.asp

You will need to provide your full name, email address, country of residence and product information.

Targus Recycling Directive

At the end of this product’s useful life please dispose at an appropriate recycling collection point provided in your country. Targus recycling policy is available for viewing at www.targus.com/recycling

Austria

+43

1-795-676-42

Norway

+47

022577729

Warranty

Belgium

+32

(0)2-717-2451

Portugal

+351 21-415-4123

Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years. If your Targus accessory is found to

Denmark

+45

35-25-87-51

Spain

+34

91-745-6221

be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or

Finland

+358 (0)922948016

Sweden

+46

(0)8-751-4058

consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for loss of, or damage to, a computer or other device(s); nor loss

France

+33

(0)1-6453-9151

Switzerland

+41

44-212-0007

of, or damage to, programs, records, or data; nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of their

possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

Germany

+49

(0)211-6579-1151

United Kingdom

+44

(0)20-7744-0330

Regulatory Compliance

Italy

+39

02-4827-1151

Eastern Europe

 

 

Netherlands

+31

(0)20-504671

& others

+44

(0)20-7744-0330

(applicable to products with electronic circuitry/parts only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may notcause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

BG-

MP3

PDA

-

Samsung Galaxy™

BlackBerry

PlayBook™

:

USB

ƒ

STOP

• .

• •

7

• : •

. • •

:

• ; •

, . • • • • •

• ,

.

• •

-20oC70oC.

• • • , ,

:

1.• 40oC.

2.• 0oC.

3., ,

.

4.• .

5. • Center Polarity (• ). •

Center Polarity (• ) . • •

, .

,

. -

• /

.

• •:

• €

 

• €

 

 

 

 

• €

 

 

 

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

CZ-Kompaktnínabíječka pro notebooky

Obsah

Notebook

 

STOP

Napájecí paket Power Tip pro notebooky se 7 napájecími hroty.

Mobilní telefon

napájecího adaptéru

MP3 přehrávač

Digitální fotoaparát

 

 

Nabíjecí adaptér pro

 

 

Samsung Galaxy™

PDA

a BlackBerry

PlayBook™

 

 

 

 

Poznámka: nabíjecí USB

Tablet

kabely nejsou součástí balení

 

 

POZOR

Použití nesprávného hrotu pro notebook může poškodit váš počítač nebo způsobit jeho nefunkčnost.

Důležitá bezpečnostní opatření

Upozornění: Tento manuál obsahuje důležité pokyny pro obsluhu napájecího zařízení. Před použitím přístroje si je přečtěte a dávejte pozor na následující:

Používejte pouze příslušenství dodané v balení, jinak může hrozit nebezpečí požáru, zranění osob nebo poškození majetku.

Dřív než napájecí zařízení připojíte k notebooku nebo ke zdroji střídavého napětí si pozorně přečtěte návod k obsluze a postupujte přesně podle uvedených kroků, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani teplotám pod -20˚C nebo nad 70 ˚C.

I když má tento přístroj zabudovanou vícenásobní ochranu obvodů, dbejte na následující:

1.Přístroj nepoužívejte při teplotách vyšších jak 40 ˚C.

2.Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších jak 0 ˚C.

3.Napájecí zařízení nepoužívejte, pokud jsou vstupní nebo výstupní kabely nebo zástrčky jakkoli poškozené.

4.Před použitím zkontrolujte maximální požadavky pro napájení PC notebooku.

5.Polarita výstupního napájení tohoto zařízení je středová polarita. Před použitím PC notebooku zkontrolujte, zda je jeho polarita středová, jinak může vzniknout nebezpečí požáru, zranění osob nebo škody na majetku.

Nesnažte se opravovat, upravovat nebo manipulovat se žádnou z vnějších nebo vnitřních součástek napájecího zařízení. Můžete tím porušit záruku a způsobit nebezpečí smrtelného zranění a/nebo škody na majetku.

Záruka se nemůže uplatnit, pokud dojde k následujícím situacím:

• Zdroj napájení byl ponořen do tekutiny • Zdroj napájení byl vystaven silnému nárazu

• Zdroj napájení byl uložen v blízkosti ohně

Evropa

nebo

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Spojené království

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

DE-KompaktesNotebook-Ladegerät

Inhalt

 

Notebook

VORSICHT

 

 

 

Die Nutzung eines falschen

 

 

STOP

Steckers für Ihr

 

 

 

 

Notebook-Computerkann

 

 

 

Ihren Computer beschädigen

 

 

 

oder zu einer Fehlfunktion

 

 

 

führen.

 

 

 

Notebook-

 

 

 

 

Stromsteckerset mit 7

 

 

 

 

Stromsteckern

 

 

 

 

 

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

 

 

 

Warnung: Dieses Handbuch enthält wichtige Bedienungsanweisungen für Ihren

 

 

 

Adapter. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Gebrauch sorgfältig durch

 

 

 

und achten Sie auf die folgenden Punkte:

 

 

 

Verwenden Sie lediglich das in dieser Verpackung mitgelieferte Zubehör;

 

 

 

ansonsten besteht die Gefahr von Feuer, von Personenoder Sachschäden.

Mobiltelefon

 

Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen

 

 

 

Sie die genauen Abläufe Schritt für Schritt, bevor Sie diesen Stromadapter mit

 

 

 

Ihrem Notebook oder einer AC-Wandsteckdoseverbinden, um die Gefahr eines

 

 

 

elektrischen Schlags oder der Beschädigung dieses Gerätes zu vermeiden.

MP3-Player

 

Bitte vermeiden Sie, dieses Gerät der direkten Sonnenstrahlung und

Netzteil

Temperaturen unter -20°Coder über 70°C auszusetzen.

 

 

 

 

 

Obwohl dieses Gerät über eine Mehrfachschutzschaltung verfügt, achten Sie

 

 

 

bitte auf folgende Vorkehrungen:

 

 

 

1. Vermeiden Sie den Betrieb in einer Umgebung über 40°C.

Digitalkamera

 

2. Vermeiden Sie den Betrieb bei Temperaturen unter 0°C.

 

3. Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn das Eingangsoder Ausgangskabel

 

 

 

oder die Stecker auf irgendeine Weise beschädigt sind.

 

 

Lade-Donglefür

4. Bitte überprüfen Sie die maximalen Stromanforderungen Ihres Notebook vor

PDA

 

dem Gebrauch.

 

 

Samsung Galaxy™

5. Die Polarität des Ausgangsstroms diess Adapters ist Mittelpolarität. Bitte

 

 

überprüfen Sie vor Gebrauch, ob Ihr Notebook mit Mittelpolarität betrieben wird,

 

 

und BlackBerry

 

 

da ansonsten die Gefahr von Feuer, Personenoder Sachschäden besteht.

 

 

PlayBook™

Versuchen Sie nicht, irgendwelche externen oder internen Komponenten Ihres

Tablet

 

Hinweis: USB-Ladegerätkabel

Stromadapters zu reparieren, zu modifizieren oder zu manipulieren. Hierdurch

 

 

sind nicht mitgeliefert

verfällt die Garantie und dies kann zu ernsthaften oder fatalen Verletzungen

 

 

 

und/oder Sachschäden führen.

 

 

 

 

Es besteht keine Garantie unter folgenden Umständen:

 

 

 

• Der Adapter fällt in Flüssigkeit

• Der Adapter erfährt einen harten

 

 

 

Schlag

 

 

 

 

• Der Adapter wird in der Nähe eines Feuers platziert

 

 

Europa

Vereinigtes Königreich

 

 

oder

 

 

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of

Quick Start

Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac

OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft

 

 

Corporation in the United States

and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

 

APA042EU / 410-2144-003A

DK-KompaktOplader til Laptop

Indhold

Bærbar

STOP

Mobiltelefon

MP3 afspiller

Digitalkamera

PDA

Tavle

Laptop Power-Tip-pakkemed 7power-tips

strømadapter

Opladning af Dongle tilr Samsung Galaxy ™ og BlackBerry PlayBook™

Bemærk: USB-opladningsledningermedfølger ikke

Europa

eller

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

FORSIGTIG

Brug af en forkert tip til din bærbare computer kan beskadige in computer eller forårsage funktionsfejl

Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel: Denne manual indeholder vigtige betjeningsinstruktioner til din adapter. Venligst læs dem grundigt igennem og læg specielt mærke til følgende:

Brug kun det tilbehør, som er leveret i denne pakke; ellers vil der være risiko for brand, personskade eller anden skade.

Venligst læs hele Brugermanualen grundigt og følg anvisningerne trin for trin, før du tilslutter adapteren til din laptop eller til stikkontakten; herved minimerer du risikoen for elektrisk stød eller skade.

Udsæt ikke dette produkt for direkte sollys og for temperaturer under - 20oC eller over 70oC

Selv om dette produkt har en beskyttet strømkreds, bør du overholde følgende foranstaltninger:

1.Undgå at bruge den på steder, hvor temperaturen er over 40oC.

2.Undgå at bruge den på steder, hvor temperaturen er under 0oC.

3.Brug ikke adapteren, hvis kabler eller stik er ødelagt eller i stykker.

4.Check din Notebook PCs maksimum strømkrav før brug.

5.Polariteten i outputstrøm fra denne strømadapter er Centerpolaritet. Check at din Notebook PC har Centerpolaritet, før du bruger den, ellers vil der være risiko for brand, personskade eller anden skade.

Forsøg ikke at reparere, modificere eller pille ved adapterens eksterne eller interne komponenter. Dette vil ugyldiggøre din garanti og kan forårsage alvorlig personskade eller anden skade.

Garantien bortfalder ved følgende afvigelser:

• Adapteren tabes i væske • Adapteren udsættes for hårde stød

• Adapteren placeres tæt på ild

Storbritannien

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

EE-Kompaktnesülearvutilaadija

Komplekti kuulub

Sülearvuti

 

ETTEVAATUST

STOP

Teie arvuti jaoks vale otsaku

 

kasutamine või kahjustada

 

teie arvutit või viia häireteni

 

selle töös

Mobiiltelefon

MP3-mangija

Digitaalne kaamera

Pihuarvuti

Tahvelarvuti

Sülearvuti voolupistikute pakett

7 voolupistiku otsaga

toiteadapterit

Samsung GalaxyTM ja BlackBerry PlayBookTM laadimisliides

Märkus. USB-laadimisseadmekaablid ei kuulu komplekti

Euroopa

või

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Tähtsad ettevaatusabinõud

Hoiatus: Käesolev juhend sisaldab olulisi juhiseid teie adapteri kasutamiseks. Lugege juhend tähelepanelikult enne kasutamist läbi ning pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

Kasutage ainult selles pakendis kaasasolevaid tarvikuid. Vastasel juhul võib tulemuseks olla süttimine, kehavigastus või varaline kahju.

Palun lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige toiminguid täpselt samm-sammultenne, kui ühendate selle vooluadapteri oma arvuti või seinakontaktiga, et vältida võimaliku elektrilöögi või sellest seadmest tuleneva kahjustuse ohtu.

Palun vältige seadme asetamist otsese päikesevalguse kätte või hoida temperatuuril, mis on madalam, kui -20°Cvõi kõrgem, kui 70°C.

Kuigi antud toode sisaldab endas mitme kaitsega vooluringi, pidage palun silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

1.Vältige kasutamist temperatuuridel, mis on kõrgemad, kui 40°C.

2.Vältige kasutamist temperatuuridel, mis on madalamad kui 0°C.

3.Ärge kasutage adapterit, kui sisendkaablid, väljundkaablid või pistikud on mingilgi moel kahjustatud.

4.Palun veenduge enne kasutamist, kui suur on teie arvuti maksimaalne võimsustarbimus.

5.Sellest adapterist lähtuva väljundvoolu polaarsuseks on keskpolaarsus. Palun veenduge enne kasutamist, et teie sülearvuti on keskpolaarsusega või vastasel juhul võib tulemuseks olla süttimine, kehavigastused või varalised kahjustused.

Ärge püüdke oma vooluadapteri väliseid või sisemisi komponente parandada, muuta või ümber teha. Selline tegevus muudab garantii kehtetuks ning

võib viia tõsiste või surmaga lõppevate vigastuste ja/või varaliste kahjustusteni.

Garantiitingimused ei rakendu järgmiste olukordade puhul:

• Adapter kukub vedeliku sisse • Adapter saab tugeva löögi •

Adapter on asetatud tule lähedusse

Suurbritannia

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

ES-Cargadorcompacto para ordenador portátil.

Contenido

Ordenador portátil

STOP

Teléfono móvil

Reproductor MP3

Cámara Digital

PDA

Tableta

Paquete de Cables de Alimentación para Ordenador Portátil

con 7 cables de alimentación

adaptador de corriente

Cargador para Samsung

Galaxy™ y BlackBerry

PlayBook™

Nota: cargador USB cables no proporcionan

Europa

O

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

AVISO

Si usas un cable inadecuado en tu portátil puedes provocar daños en tu ordenador o un fallo

Precauciones importantes de Seguridad

Aviso: Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad para su adaptador. Por favor lea atentamente esta sección antes de usarla y preste atención a lo siguiente:

Use solamente los accesorios que se proporcionan en este paquete; de lo contrario, habría riesgo de causar un incendio, lesiones a personas o daños a propiedades personales.

Por favor, antes de conectar este adaptador de corriente a su ordenador portátil laptop o a una toma de red de CA, lea atentamente todo el Manual del Usuario y siga los procedimientos exactos paso a paso para evitar posibles riesgos de descargas eléctricas o daños en la unidad.

Por favor, evite colocar este producto bajo la luz solar directa a temperaturas por debajo de -20ºCo por encima de 70ºC. Aunque este producto incluye un circuito de protección múltiple, deberá tomar las siguientes precauciones:

1.Evitar el funcionamiento en un entorno que supere los 40ºC.

2.Evitar el funcionamiento con temperaturas por debajo de los 0ºC.

3.No usar el adaptador si los cables de entrada, cables de salida o clavijas de conexión tienen algún tipo de daño.

4.Por favor confirme la energía máxima requerida de su PC Notebook antes de usarlo.

5.La polaridad de la corriente de salida de este adaptador de corriente es "Center Polarity" (polaridad central). Confirme que su PC Notebook tiene "Center Polarity" (polaridad central) antes de usarlo o habría riesgo de causar un incendio, lesiones a personas o daños a la propiedad personal.

No intente reparar, modificar o forzar con cualquier componente externo o interno su adaptador de corriente. Si lo hace, invalidará la garantía y esto puede causar lesiones graves o fatales y/o daños a la propiedad.

No estará cubierto por la garantía si se da algunas de las situaciones siguientes:

El adaptador es sumergido en un líquido • El adaptador sufre un impacto fuerte

Se coloca el adaptador cerca de un fuego

Unitred Reino

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

FI-Kompaktikannettavan tietokoneen laturi

Sisältö

Kannettava tietokone

STOP

Kannettavan tietokoneen virtakärkipaketti

7 virtakärjellä

Matkapuhelin

MP3-soitin

verkkolaite

 

Digitaalikamera

 

PDA

Latausmokkula laitteille

 

Samsung Galaxy™ ja

 

BlackBerry PlayBook™

Taulutietokone

Huom: USB-latauslaitteenkaapelit

eivät sisälly pakkaukseen

 

HUOMIO

Väärän kärjen käyttäminen sylimikrossasi voi vahingoittaa tietokonettasi tai aiheuttaa siihen toimintahäiriöitä

Tärkeitä turvatoimenpiteitä

Varoitus: Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä sovittimeen liittyviä toimintaohjeita. Ole hyvä ja lue tämä osio huolellisesti ennen käyttöä, ja kiinnitä huomiota seuraavaan:

Käyttä vain tämän pakkauksen mukana tulevia lisälaitteita; muutoin seurauksena saattaa olla tulipalon vaara, henkilövamma, tai omaisuusvahinko.

Ole hyvä ja lue koko käyttöopas huolellisesti, ja seuraa toimenpiteitä tarkasti askel askeleelta ennen kuin yhdistät tämän virtasovittimen kannettavaan tietokoneeseen tai pistorasiaan vättääksesi mahdollisen sähköiskun vaaran tai laitevahinkoja.

Ole hyvä ja vältä tämän tuotteen asettamista suoraan auringonvaloon, tai lämpötiloihin jotka ovat alle - 20oC tai yli 70oC. Vaikka tässä tuotteessa on monisuojapiiri, ole hyvä ja huomioi seuraavat turvatoimenpiteet:

1.Vältä käyttöä yli 40oC:n lämpötiloissa.

2.Vältä käyttöä alle 0oC:n lämpötiloissa.

3.Älä käytä sovitinta jos syöttötai lähtökaapelit tai liittimet ovat millään tapaa vahingoittuneet.

4.Ole hyvä ja varmista kannettavan tietokoneesi maksimivirtavaatimukset ennen käyttöä.

5.Tästä virtasovittimesta lähtevän virran napaisuus on keskinapaisuus. Ole hyvä ja varmista ennen käyttöä, että kannettavassa tietokoneessasi on keskinapaisuus, muutoin seurauksena saattaa olla tulipalon vaara, henkilövamma, tai omaisuusvahingot.

Älä yritä korjata, muuntaa tai muutoinkaan sormeilla mitään virtasovittimen ulkoisia tai sisäisiä osia. Muutoin takuu on mitätön ja seurauksena saattaa olla vakava tai kuolettava vamma ja/tai omaisuusvahingot.

Seuraavissa tilanteissa ei ole minkäänlaisia takuita tai vakuuksia:

• Sovitin pudotetaan nesteeseen • Sovittimeen kohdistuu kova isku

• Sovitin asetetaan avoliekkien lähelle

Eurooppa

tai

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Unitred kuningaskunta

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

FR-Chargeurcompact pour ordinateur portable

Contenu

Ordinateur portable

ATTENTION

STOP

L’utilisation d’une pointe non adapté sur votre ordinateur portable peut endommager votre ordinateur ou provoquer un dysfonctionnement

Paquet de pointeurs pour ordinateur portable avec 7 pointes

Téléphone Portable

Lecteur MP3

Appareil de photo numérique

PDA

Tablette

adaptateur secteur

Clé gigogne de charge pour Samsung Galaxy™ et BlackBerry PlayBook™

Remarque: Le câble USB de recharge du dispositif n’est pas inclus

l'Europe

OU

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Instructions de sécurité importantes

Avertissement : ce guide contient des instructions d'utilisation importantes pour votre bloc d'alimentation. Lisez attentivement cette section avant toute utilisation et respectez scrupuleusement les recommandations suivantes :

Utilisez uniquement les accessoires qui vous sont fournis. Vous vous exposez, sinon, à des risques d'incendie, de blessure corporelle et de dommage matériel.

Lisez entièrement le guide d'utilisateur et respectez toutes les instructions rapportées pour brancher le bloc d'alimentation à votre ordinateur portable et à la prise secteur. Vous vous exposez, sinon, à des risques d'électrocution et de dommage matériel.

N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil, ni à des températures en dessous de - 20°C ou au-dessusde +70°C. Bien que ce bloc d'alimentation soit équipé d'un circuit à

multiprotection, respectez néanmoins les recommandations suivantes

:

1. Ne l'utilisez pas lorsque la température ambiante dépasse 40°C. 2. Ne l'utilisez pas lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C.

3. Ne l'utilisez pas lorsque les câbles d'entrée, les câbles de sortie ou les prises sont endommagés d'une manière ou d'une autre.

4. Vérifiez que l'alimentation est en mesure de fournir la puissance maximale requise par votre ordinateur avant de l'utiliser.

5. La borne "+" de la tension de sortie se trouve sur la broche centrale du connecteur. Avant de brancher l'ordinateur sur le bloc d'alimentation, vérifiez qu'il est prévu pour une alimentation avec le "+" sur la broche centrale. Vous vous exposez, sinon, à des risques d'incendie, de blessure corporelle et de dommage matériel.

N'essayez pas de réparer, modifier ou bricoler tout composant externe ou interne de votre bloc d'alimentation. Vous vous exposez, sinon, à des risques de blessure corporelle grave et de dommage matériel, et perdez tout droit à notre garantie.

Aucun dommage consécutif à l'une des situations suivantes n'est couvert par notre garantie :

• le bloc d'alimentation est tombé dans un liquide ; • le bloc d'alimentation a subi un choc important ;

• le bloc d'alimentation a été posé près d'un feu.

Royaume-Uni

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A

GR-Συµπαγήφορτιστή φορητού υπολογιστή

Περιεχόµενα

Φορητό υπολογιστή

Κινητό τηλέφωνο

Συσκευή αναπαραγωγής MP3

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Υπολογιστή τσέπη (PDA)

Πινακίδιο

Κλειδί φόρτιση για

Samsung Galaxy™ και BlackBerry PlayBook™

Σηµείωση: •εν παρέχονται καλώδιαUSB για τη φόρτιση των συσκευών.

STOP

Πακέτο ακίδων τροφοδοσία φορητού υπολογιστή µε 7 ακίδε τροφοδοσία

τροφοδοτικό

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν χρησιµοποιήσετε ακίδα που δεν ενδείκνυται για τον φορητό σα υπολογιστή, µπορεί να προκληθεί ζηµιά ή εσφαλµένη λειτουργία του υπολογιστή.

Σηµαντικέ προφυλάξει για λόγου ασφάλεια Προειδοποίηση: Το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικέ πληροφορίε για τη λειτουργία του προσαρµογέα σα . •ιαβάστε προσεκτικά την

ενότητα αυτή προτού τον χρησιµοποιήσετε και προσέξτε ιδιαίτερα τα εξή σηµεία:

Χρησιµοποιήστε µόνο τα παρεχόµενα παρελκόµενα που θα βρείτε στη συσκευασία. Αλλιώ , υπάρχει ο κίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά, τραυµατισµό ή υλική ζηµιά.

•ιαβάστε προσεκτικά όλο το Εγχειρίδιο για τον χρήστη και ακολουθήστε επακριβώ τι διαδικασίε βήµα προ βήµα προτού προσαρτήσετε τον προσαρµογέα ισχύο στον φορητό σα υπολογιστή ή σε επιτοίχια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατο (AC) για να αποφευχθεί ο κίνδυνο ηλεκτροπληξία ή ζηµιά από τη µονάδα.

Αποφύγετε την απευθεία έκθεση του προϊόντο στο φω του ήλιου και σε θερµοκρασίε κάτω από του - 20oC ή πάνω από του 70oC. Αν και το προϊόν έχει ενσωµατωµένο κύκλωµα πολλαπλή προστασία , θα πρέπει να λάβετε υπόψη τι εξή προφυλάξει :

1.Αποφύγετε τη λειτουργία σε περιβάλλον µε θερµοκρασία πάνω από 40oC.

2.Αποφύγετε τη λειτουργία σε θερµοκρασία κάτω από 0oC.

3.Μη χρησιµοποιείτε τον προσαρµογέα αν τα καλώδια εισόδου, τα καλώδια εξόδου ή τα βύσµατα είναι έστω και ελαφρώ φθαρµένα.

4.Επιβεβαιώστε τι απαιτήσει του φορητού σα υπολογιστή για

µέγιστη ισχύ προτού χρησιµοποιήσετε τον προσαρµογέα ισχύο . 5. Η πολικότητα τη ισχύο που δίνει ο προσαρµογέα ισχύο είναι στο κέντρο. Επιβεβαιώστε ότι ο φορητό σα υπολογιστή έχει την πολικότητα στο κέντρο προτού χρησιµοποιήσετε τον προσαρµογέα ισχύο . Αλλιώ , υπάρχει ο κίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά, τραυµατισµό ή υλική ζηµιά.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να τροποποιήσετε ή να πειράξετε εξωτερικά ή εσωτερικά εξαρτήµατα του προσαρµογέα ισχύο σα . Αν το κάνετε, θα ακυρωθεί η εγγύηση και µπορεί να προκληθεί σοβαρό ή θανάσιµο τραυµατισµό ή/και υλική ζηµιά.

•εν παρέχεται εγγύηση για κάποια από τι εξή περιπτώσει :

• πτώση του προσαρµογέα µέσα σε κάποιο υγρό • πρόσκρουση του προσαρµογέα σε σκληρή επιφάνεια

• τοποθέτηση του προσαρµογέα κοντά στη φωτιά

l'Europe

ή

©2011 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark of Targus Group International, Inc. in the United States and/or other countries. Features and specifications are subject to change without notice. Mac, the Mac logo and Mac OS, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Ηνωµένο Βασίλειο

Quick Start

APA042EU / 410-2144-003A